Datering van de boeken in het Nieuwe Testament

P.C.H. Kleinbloesem / geen reacties

13-02-2017, 12:08

Vraag

We weten van de boeken in het Nieuwe Testament met enige nauwkeurig wanneer deze zijn geschreven. Hoe zijn de onderzoekers erachter gekomen in welk jaar deze boeken/brieven zijn geschreven? Welke methoden worden daarvoor gebruikt?

Antwoord

Beste vraagsteller, 

Eigenlijk kan ik hierover vrij kort zijn. 

In de eerste plaats wordt er gezocht naar aanwijzingen in het betreffende Bijbelboek en in andere Bijbelboeken. Voorbeeld: Uit 1 Cor. 16:5-8 kunnen we concluderen dat Paulus de eerste brief aan de Corinthiërs schreef vanuit Efeze. Paulus schrijft daar dat hij voornemens was Efeze op korte termijn te verlaten. Uit wat we lezen in Handelingen kunnen we concluderen dat Paulus tot het najaar van het jaar 54 in Efeze is geweest. Op grond van de Bijbelse gegevens kunnen we dus zeggen dat de brief geschreven moet zijn in het voorjaar van het jaar 54. 

Vervolgens wordt er ook gekeken naar wat bronnen buiten de Bijbel zeggen. Ireneas zegt bijv. over dat het boek Openbaringen “niet zo lang geleden gezien werd, maar bijna tot in onze eigen generatie, aan het eind van de regering van Domitianus.” Er zouden natuurlijk veel meer voorbeelden te noemen zijn. 

Samengevat dus:  1. Wat zegt de het Bijbelboek zelf? 2. Wat kunnen we uit andere Bijbelboeken concluderen? 3. Wat leren we uit buitenbijbelse bronnen? 

Ik hoop dat je hiermee wat geholpen bent.

Hartelijke groet en Gods zegen, 
Ds. P. C. H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

Tags in dit artikel:

canoniek
geen reacties

Terug in de tijd

Aan dr. Van der Sluijs. Ik ben de vraagsteller m.b.t. de relatie met het meisje uit de Ger. Gem. in Ned. etc.
geen reacties
13-02-2012
Ik wil reageren op een stuk, maar de termijn van een maand reactietijd zit erop. Hoe kan je dan een discussie hebben?
geen reacties
13-02-2014
Is het geven van een loonstrook verplicht iedere maand? Ik durf dit niet aan mijn werkgever te vragen, want dat ligt nog...
1 reactie
13-02-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering