Zondig leven achter de rug

ds. R.W. Mulder / geen reacties

01-02-2017, 08:03

Vraag

Ik ben een jonge vrouw van in de 20. Kerkelijk meelevend in de Hersteld Hervormde Kerk. Tegenwoordig worstel ik met het geloof en met mijn verleden. Is het wel voor mij? Wil God mij wel hebben? Ik heb een zondig leven achter de rug, verschillende relaties gehad met daarin geslachtsgemeenschap en ook veel jongens aan het lijntje gehouden; ik wist dat ik met mijn knappe uiterlijk ze toch wel kon krijgen. Als ik terugkijk op mijn leven, is het een grote puinhoop. Als ik naar de toekomst kijk, is het somber. Ik ben vrijgezel en voel me totaal niet gelukkig. De hemel lijkt voor mij gesloten. Wat moet ik doen?

Antwoord

Beste ...,

De Bijbel staat vol voorbeelden van situaties die op die van jou lijken. We zien in de eerste boeken van het Nieuwe Testament hoe Jezus omging met mensen die een zondig leven achter zich hadden liggen. Hij keurde dat nooit goed, maar het wonder is dat Hij ook nergens de toegang tot het koninkrijk der hemelen aan mensen die tot Hem kwamen, heeft ontzegd. In Johannes 8:1-11 wordt beschreven hoe Jezus omging met een overspelige vrouw. Zie je wat overeenkomsten met je eigen levensverhaal? Jezus had als Enige het recht om haar te stenigen, want Hij was zonder zonde. Omdat Jezus het door de vrouw verdiende oordeel wilde overnemen, kon zij vrij uitgaan. Wel kreeg ze de boodschap, die ook vandaag nog geldt: “Ga heen en zondig niet meer.” Wat een wonder dat Jezus ook tegen haar zei: “Zo veroordeel Ik u ook niet.”

Jij kunt vanuit jezelf niet geloven dat Hij dat ook nu tegen jou zegt. Ik ken jou niet, maar Hij weet wel wie jij bent. Hij bepaalt wat ik aan jou moet schrijven en ik geloof dat Hij dit ook aan jou wil bekendmaken.

Je vraagt: wat moet ik doen? Ik lees deze vraag ook in Handelingen 16:30. Zoek dit eens op en lees dan ook het vers erna. Je mag ook Johannes 4 lezen. Daar laat Jezus zien dat Hij jou en mijn zondige leven volkomen kent (vers 16), maar daar laat Hij ook zien wie Hij Zelf was en is. Hij maakte deze vrouw gelukkig door ook voor haar te lijden en te sterven. Voor Jezus was de hemel op Golgotha gesloten, opdat een ieder die in Hem gelooft, zal ervaren dat er geen gesloten, maar een geopende hemel is. Weet je dat de Naam Jezus zeer rijk van inhoud is? Hij verlost van de zonde. Dat betekent niet alleen dat Hij betaald heeft voor de zonde, maar ook dat Hij bevrijdt van de zonde. Heb jij zo’n Zaligmaker nodig? Voor Hem is geen puinhoop te groot en voor Hem bestaan geen hopeloze gevallen. 

Ds. R. W. Mulder

ds. R.W. Mulder

ds. R.W. Mulder

 • Geboortedatum:
  12-05-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

verleden
geen reacties

Terug in de tijd

Misschien is het allang bedacht, maar het volgende. Adam zou zo'n 930 jaar geworden zijn. Dat is oud. Maar wist men toen...
5 reacties
31-01-2012
Ik zit met de vraag of je mag trouwen met je neef/nicht. In mijn nabije omgeving ken ik twee mensen die op deze manier a...
geen reacties
31-01-2014
Hoe moet je als christen met rijkdom omgaan? Wij hebben zoveel van de Heere gekregen. Hoe moet je je dan verhouden tot m...
1 reactie
01-02-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering