Zingen bij Numeri

Ds. G.K. Terreehorst / geen reacties

03-11-2016, 15:20

Vraag

Numeri is een typisch Oud-Testamentisch bijbelboek. Welke (hedendaagse of oude) liederen en gezangen kunnen hierbij gezongen worden? Ik weet niet goed wat ik met de verwerking ervan aan moet en zing graag tijdens/na het mediteren tijdens en na mijn stille tijd over dit bijbelboek, vandaar dat ik zangtips vraag.

Antwoord

Liederen zoeken bij een heel Bijbelboek is niet eenvoudig. Er zijn vele duizenden christelijke liederen in de loop der eeuwen gecomponeerd. Velen met een rijke inhoud, sommige plat en oppervlakkig. Om daaruit een keuze te maken is niet eenvoudig. Zeker niet wanneer je de liederen ook nog eens wil laten aansluiten bij een Bijbelboek. Op de website www.bijbelopmuziek.nl staan verschillende Bijbelteksten die gezongen kunnen worden, Numeri ontbreekt helaas. Even googelen leverde deze link op Kerkliedwiki. Wat verder kan helpen is om te kijken naar de thema’s die in Numeri een grote rol spelen en daar goede liederen bij te zoeken.

In Numeri keren drie thema’s telkens weer terug. Ten eerste gehoorzaamheid aan God. De woorden van Mozes hadden voor het volk Goddelijke autoriteit. Je kunt Numeri indelen aan de hand van de reactie op Gods bevelen: gehoorzaamheid (hoofdstuk 1-10), ongehoorzaamheid (hoofdstuk 11-25) en hernieuwde gehoorzaamheid (hoofdstuk 26-36). Hun weigering om vertrouwend op de HEERE het land binnen te gaan zorgde ervoor dat men nog veertig jaar in de woestijn moest doorbrengen. Het tweede thema is het oordeel van God. De zonden van het volk roept de rechtvaardige toorn van God op. Numeri laat zien dat de Heere de zonde ernstig neemt. Het derde grote thema is de trouw van God. Tegenover de ontrouw van de mens schittert telkens weer de trouw van God.

Wanneer je rond deze thema’s (gehoorzaamheid, oordeel en trouw) liederen zoekt is er denk ik genoeg te vinden. In de psalmen wordt vaak gesproken over de goedertierenheid van God. Dit woord duidt op Zijn liefdevolle verbondstrouw, die je ook in Numeri ziet (bijv. Ps. 25:5, Ps. 89:1, Ps. 100:4 en Ps. 136). Ook zijn er genoeg liederen te vinden over het gehoorzaam volgen van de HEERE (bijv. Ps. 17:3, Ps. 86:6, ‘Leer mij uw weg o Heer’ en ‘Wat de toekomst brenge moge’). Over thema’s als oordeel en zonde zijn denk ik minder liederen te vinden. In de psalmen is dit thema zeker te vinden (bijv. Ps. 21:8 en 9 en Ps. 51), maar in de populaire liederen ontbreekt dit regelmatig. Psalm 78, ten slotte, vat heel de woestijnreis, de zonde van het volk en de genade van de HEERE, samen.

Kand. G. K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

 • Geboortedatum:
  23-05-1986
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

gospelPsalmen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 23 jaar en vrijgezel. Ik heb altijd al een bepaalde aantrekkingskracht gehad tot seksueel getinte ...
2 reacties
04-11-2015
Ik heb een vraag aan een ds. van de HHK. Wat vindt u van het visioen van de Noorse vrouw uit 1968 wat onlangs op CIP sto...
geen reacties
04-11-2015
Help! Ik worstel met ontzettend veel dingen en ik kan er met niemand over praten. Ik durf dat ook niet. Mijn dominee ken...
geen reacties
03-11-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering