Vrouw vindt het moeilijk over geloof te praten

Ds. A.J. Schalkoort / 2 reacties

11-10-2016, 08:03

Vraag

Mijn vrouw en ik houden zielsveel van elkaar. Dat gezegd hebbende, er zijn ook moeilijke dingen in ons huwelijk. Mijn vrouw vindt het moeilijk om over haar geloof te praten. Daar kan ik allerlei oorzaken voor benoemen, laten we zeggen een combinatie van karakter en een opvoeding in een kerkverband waar het toeëigenen van Jezus alleen geldt voor de uitverkorenen. Ik weet dat ze een kind van God is geworden, maar ze kan er moeilijk over praten. Net zo min als dat ze over haar liefde tot mij kan praten; heb ik overigens geen probleem kee, het zit toch wel goed... Over het geloof spreken vind ik wel erg fijn en belangrijk en heb ik ook behoefte aan. Kunt u mij praktische tips geven hoe ik dat gesprek met haar kan voeren?

Antwoord

Beste vragensteller, fijn te vernemen dat het in uw huwelijk goed gaat. Wees er dankbaar voor in deze tijd waarin zoveel huwelijken stranden. Doe er ook alles aan om het goed te houden. Het is toch een zegen als we samen de Heere mogen dienen.

Ik weet niet hoelang u al getrouwd bent en of u kinderen heeft? Ik neem aan dat u in uw verkeringstijd al gemerkt heeft dat uw vrouw niet zo gemakkelijk praat over het geloof. Iemands karakter verandert niet wanneer men in het huwelijks bootje stapt. Daar moet u  niet op rekenen. Ook is het niet eenvoudig los te komen van een bepaalde traditie waarin men is opgevoed. Alhoewel kerkverbanden er niet toedoen als het over deze zaken gaat. Natuurlijk is het fijn als men open is over wat er ten diepste in het hart leeft. Maar ieder kind van God is niet zo. Er zijn kinderen Gods die meer laten zien van hun geloofsleven door hun daden dan door hun woorden. Wellicht is uw vrouw ook zo. Wees er dankbaar voor als zij een stille getuige is door haar levenswandel. Haar te gaan dwingen om te spreken zou alleen maar averechts werken. Zulke mensen klappen dicht wanneer ze openlijk moeten gaan vertellen wat er in hen leeft. Ze vinden het moeilijk hun innerlijke gevoelens onder woorden te brengen. Maar stille wateren zijn vaak diepe wateren. Als u zo heel voorzichtig met haar om gaat, wie weet zou er een moment kunnen komen dat ze iets gaat vertellen over haar geloofsleven. Maar een uitbundige prater zal ze op dit gebied niet worden. Dat geldt ook de liefde. Echte liefde komt niet zozeer tot uiting door woorden maar door daden.

Ik vraag het u heel voorzichtig: is het misschien zo dat u zelf veel aan het woord bent en daarom uw vrouw weinig spreekt. Dat heb ik in mijn pastoraat wel meegemaakt. De man was telkens aan het woord en de vrouw zei niets. Toen de man stierf begon diezelfde zwijgzame vrouw te spreken over de hoop die in haar leefde. Ik heb ook een stel meegemaakt dat allebei graag aan het woord wilde zijn. Een vruchtbaar gesprek met hen was haast niet mogelijk.

Ik hoop dat u met bovenstaande wat kunt doen. Het beste gesprek in dit leven is dit namelijk dat wij als man en vrouw samen naderen voor de troon van Gods genade en dagelijks Zijn aangezicht zoeken.
 
Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

communicatie
2 reacties
Femke
11-10-2016 / 11:52
Misschien is het een idee om te zoeken naar een andere manier van gezamenlijke beleving van het geloof, samen zingen/muziek luisteren, samen wandelen / genieten van de schepping, in alle rust, wie weet ontstaan er gesprekken maar laat het geen doel op zich zijn.
Het minder uiten over geloof kan inderdaad karakter zijn, geloofsopvoeding waarbij de uitverkiezing centraal staat kan ook veel schroom geven om er over te praten. Het kan misschien ook juist wel goed zijn om haar deze ruimte te geven, mag ze hier ook zijn in wie ze is. Je kunt je zelf ook de vraag stellen of jouw belang (erover praten) boven haar belang (in stilte haar geloof uitdragen) gaat..
Esmee17
15-10-2016 / 17:45
Over gevoelens praten kan voor verschillende soorten mensen moeilijk zijn. Een aantal zijn al opgenoemt. U noemt zelf ook een aantal zaken die mee kunnen spelen. Ik raad u aan uw vrouw te vragen of zij de reden weet en die wilt vertellen. Tenzij u dat al gedaan heeft uiteraard. Ik praat door een pijnlijke achtergrond moeilijk over mijn gevoelens. Dat kan ook een reden zijn al hoop ik van harte van niet. Dat blijkt ook niet uit de vraag maar het is meer als aanvulling bedoelt. Om ook die kant op te kijken.

Terug in de tijd

Geachte ds. Paul. U stelt in een antwoord dat de Ger. Gem. de enige ware voortzetting is van de reformatie en de nadere ...
5 reacties
10-10-2009
Mijn man en ik zijn op dit moment helaas door omstandigheden geen lid van een kerk. Mijn man komt uit een ‘lichte’ kerk ...
geen reacties
10-10-2009
Het lezen van het Oude Testament roept bij mij veel vragen op. Ik begrijp dat er in een andere tijd en cultuur voor ande...
11 reacties
10-10-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering