Droevig of blij aan het Heilig Avondmaal

Ds. H.H. Klomp / 2 reacties

16-09-2016, 15:11

Vraag

Ik heb een verschil van inzicht met een medestudent. Het gaat over het Heilig Avondmaal. Moet/mag je daar nu juist droevig of heel blij zijn als je aan de tafel gaat?

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Beste vragensteller,

Een wezenlijke vraag. Ik ken je niet. Dus weet ik ook niet of je belijdend lid bent en al of niet avondmaal viert. Maar van de Avondmaalsgangers gaat een uitstraling uit, als het goed is. Als ze tenminste oprecht avondmaal hebben gevierd. Er zijn ook huichelaars zegt de Bijbel en ook onze belijdenis. Maar over die heb ik het in dit antwoord niet. Het gaat over Gods levendgemaakte kinderen die gelovig aan de tafel aangaan. De kleinen en de groten. Want alleen voor hen is het Avondmaal ingesteld. Zitten ze daar nu droevig of blij?

Eigenlijk is dat een verkeerd dilemma als je droevig en blij als alleen wereldse woorden opvat. Het feit dat je als eenvoudige gelovige aan de Tafel van de Heere wordt genodigd en je durft ook aan te gaan, is iets om verwonderd dankbaar voor te zijn. Je bent dan blij om de genade die aan je hart is toegepast en die  wordt versterkt door gelovig avondmaal te  houden. (De woorden blij en genade in de bijbelse zin van het woord hebben alles met elkaar te maken – ze verschillen in de grondtaal maar een letter. Zie b.v. Handelingen 11:23.) Deze blijdschap is de verwondering over doorleefde genade van de Heere! Een blijdschap van Boven en dus heel anders dan in de wereld.

Tegelijk is daar ook droefheid(aan de Avondmaalstafel) over dat je de Heere zo weinig echt eert! Gods kinderen blijven ook na ontvangen genade hun zonden hebben en dat houdt hen klein. Het avondmaal is als sacrament ingesteld om het zwakke geloof te versterken. Dat houdt ook nederig. Dus het blijft een mengeling van verwonderde blijdschap en van hartetranen over onze onvolkomenheden – ook na ontvangen genade. De Heere weet echter wat van Zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed en klein ze zijn van krachten. Maar wie genade kent, blijft daarom op de Heere aangewezen. En Hij houdt getrouw Zijn Woord! Ook als de Avondmaalstafel niet is aangericht. Dat is de blijvende troost van al Gods kinderen.

Groet en zegen!
Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
2 reacties
Mona
16-09-2016 / 17:17
In het gebed aan het einde van het Avondmaalsformulier staat de volgende zin:
"Barmhartige God en Vader, wij bidden U dat U in dit Avondmaal, waarin wij de HEERLIJKE gedachtenis oefenen van de BITTERE dood van Uw geliefde Zoon Jezus Christus....."

Het heerlijke én het bittere samen.
Vreugde in Hem en verdriet over de zonde samen.
11_10
17-09-2016 / 12:19
Persoonlijk probeer ik deze vraag breder te zien. Naar mijn idee gaat het niet alleen om het moment waarop je het avondmaal viert, maar gaat het om elke dag. Als je gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, jouw Redder, is dat iets waar je elke dag uit leeft, of mee geconfronteerd wordt. Het ene moment ben je blij, het andere moment verdrietig. Natuurlijk is het avondmaal een bijzonder moment om speciaal na te denken dat Jezus Christus aan het kruis gestorven is voor zondaars. Maar dit moment, of deze momenten, is onderdeel van een heel proces, dat samengevat jouw leven hier op aarde is. Waarin gevraagd wordt jij je leven leeft tot eer van onze God en Vader. Dit kon alleen doordat Jezus de opdracht van Zijn Vader volmaakt volbracht heeft, door Zijn bloed is er vergeving voor jou en mij.

Terug in de tijd

Als iemand vasthoudt aan de zonden kan er verharding optreden. En dan kan er een ‘point of no return’ komen: iemand di...
geen reacties
16-09-2022
Sinds twee weken zijn we getrouwd, maar geslachtsgemeenschap lukt totaal niet. Ik kan met moeite twee vingers bij mezelf...
geen reacties
16-09-2008
Ik ben een man van in de dertig en nog steeds maagd. Ik heb het daar op dit moment best lastig mee. Ik zou graag gemeens...
geen reacties
16-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering