Onbekeerd en angst voor de wederkomst

kand. E. Boogert / 11 reacties

09-09-2016, 13:17

Vraag

Ik ben een tienermeisje en ik word onderhand gek van mezelf. Afgelopen zondag werd er 's ochtends en 's middags over het eindoordeel gepreekt, het raakte me en ik werd er onrustig van. Nu leef ik overdag er lekker op los en boeit het me allemaal niet zo heel veel, maar als het avond wordt en ik naar bed ga, word ik weer zo onrustig. Ik ben gewoon heel erg bang voor de wederkomst en zeker als ik opeens overal van alles en iedereen er over hoor dat God terug komt, word ik echt bang, omdat ik dan constant het idee heb dat iedere minuut de laatste kan zijn. Dit is natuurlijk waar, want niemand weet wanneer God terug komt. Maar ik kom er gewoon niet uit. Er zijn dagen dat ik helemaal gek word en heel de dag onrustig ben bij het idee dat God ieder moment kan terugkomen of dat ik kan sterven. En dat is misschien wel het grootste probleem. Ik ben niet bekeerd en dat laat me niet los.

Ik lees elke dag uit de Bijbel met mijn dagboekje 's avonds en dat probeer ik ook serieus te doen, maar er verandert niets in mijn leven. Ik heb veel vragen over het geloof, maar ik krijg er maar geen antwoord op. En toch staat er in Gods Woord: wie bid zal gegeven worden. Waarom ben ik dan nog niet bekeerd!? Als God morgen terug komt of als ik morgen moet sterven dan ga ik verloren. Ik weet het ook niet meer, ik weet ook niet goed wat ik nu wil, aan de ene kant wil ik heel graag christelijk zijn, maar aan de andere kant vind ik het leven nu ook mooi, zonder alle twijfels en angsten dan.

Ik ben serieus verslaafd aan popmuziek. Ik weet het niet, maar als ik me boos, onzeker of verdrietig voel, luister ik popmuziek. Ik kan daar gewoon mijn gevoel in kwijt en het idee dat als ik bekeerd ben, het niet meer kan/wil luisteren, vind ik niet fijn. Natuurlijk luister ik het niet elke dag en ik besef ook echt de laatste weken dat ik het niet moet doen, maar ik doe het toch. Ik bid er ook echt voor maar er verandert niets in mijn leven. Ik heb het idee dat mijn zonden van mijn leven steeds erger worden en dat er straks gewoon geen vergeving meer mogelijk is. Ik snap er zelf trouwens ook niets van hoor. Zelf scheld (soms vloek) ik alles bij elkaar, maar zit ik 's avonds wel om vergeving te vragen. Dat klopt toch niet? Alleen al bij het idee dat mijn leven een grote puinzooi is, wordt ik al knettergek en heb ik geen moed meer om verder te gaan. Hoe nu verder?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ja, hoe nu verder?! Je leven een puinhoop, twijfels, angst, verslaafd aan popmuziek, gebed zonder verhoring, gek van jezelf en soms het idee dat je knettergek wordt... Geprobeerd het te verbeteren, vergeving gevraagd, maar de puinzooi blijft...

Wat mij raakt in je vraag is dat je bang bent voor God Zelf: voor Zijn wederkomst en voor Zijn eindoordeel. Je bent bang en angstig voor je Schepper en je durft Hem met deze puinzooi niet in de ogen te zien. Het is nog waar ook.

Jij hebt naar God gekeken en je werd en wordt bang. God heeft echter ook uit de hemel naar ons gekeken en gezocht of er iemand was die Hem lief had, maar hij vond niemand (Psalm 14; Romeinen 3). Toen hebben er hemelse tranen over zijn goddelijke wangen gebiggeld. Hij keek afgelopen week naar jou en mij en zag dat het een immense rotzooi was. Toen hebben opnieuw tranen van Zijn wangen gedropen. Waarom? Omdat Hij deze wereld lief heeft (Johannes 3:16) en als geen ander weet dat Zijn oordeel rechtvaardig is en wat de verlorenheid voor ons mensen betekent. 

Heeft de Heere Zich toen rouwend teruggetrokken in Zijn hemelse woning? Nee, God is geen mens waar verdriet omslaat in haat (Hosea 11:9). Hij heeft Zijn lieve Zoon gezonden, zodat die zondaren en zondaressen, verlorenen, mensen met één grote puinzooi in hun leven op zou gaan zoeken (Lukas 19:10). Toen Jezus de enorme mensenmassa’s zag, werd Hij steeds innerlijk met ontferming bewogen, omdat Zijn Vader bewogen is (Johannes 14:10). Begrijp je dat? Dat God met ongelofelijke bewogenheid naar jou heeft gekeken, toen jij je hart uitstortte op je toetsenbord! Ik geloof dat je hebt zitten huilen, omdat je het echt niet meer weet. En met dat jij huilde, huilde de Jezus (Johannes 11:33−35)!

Hoe nu verder?! Ik geloof dat dit het pad is waar jij in moet gaan. Je staat voor een enorme muur, maar in dit antwoord heb ik met de bijl van Gods Woord voor jou er een gat in gehakt, waar je doorheen kun en past met de hele puinhoop van je leven. Achter dit gat is het licht, het Licht van Jezus Christus (Johannes 8:12), de Redder en Zaligmaker van zondaren en zondaressen (Johannes 4:42). 

In Zijn armen verdwijnt de angst (Markus 10:15−16), verdwijnen de zonden, verdwijnt je verslaving, verdwijnt je hele puinhoop. Zeker, Hij is angstig geweest, ontzettend angstig en bang (Markus 14:32-36); maar juist, zodat jij niet meer angstig hoeft te zijn. Vertrouw je daarom toe aan Hem, en je zult verbaast zijn wat voor geluk Hij je geeft. Een geluk waar de wereld niet eens van dromen kan: gerustheid van binnen, gedurende je leven en ook bij je sterven. 

Volg Hem maar, ontmoet Hem in het lezen van de Evangeliën en wanneer je vragen hebt: stel ze gerust in een vervolgvraag of per e-mail.

Een hartelijke groet van een geredde zondaar met net zo’n puinzooi in zijn leven als jij,

Kand. Ernst Boogert

kand. E. Boogert

kand. E. Boogert

 • Geboortedatum:
  18-05-1989
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Driebruggen
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Promovendus PThU

Tags in dit artikel:

angstwederkomst
11 reacties
Gerard
09-09-2016 / 15:08
Best vraagsteller, misschien kan dit mooie boekje van Spurgeon je verder helpen:
http://www.theologienet.nl/documenten/Spurgeon,C.H.%20Raad%20voor%20zoekenen.pdf
3parels
09-09-2016 / 19:58
Voor wie kwam Jezus? Voor mensen die goed weten hoe ze bidden moeten, voor mensen die niet verslaafd zijn aan wat dan ook? Voor mensen die hun leven op orde hebben? Voor mensen die hun zonden heel goed kennen? Voor mensen die met de zonde kunnen breken?

Hij kwam voor al die mensen die gebroken zijn. Voor al die mensen die in hun leven een zooitje zien, voor al die mensen die niet kunnen bidden, voor al die mensen die geen gevoel hebben bij het lezen van het Woord. Hij kwam voor zondige mensen die mijlenver van God afstaan! Hij kwam voor jou! Waarom? Omdat Hij de schepping, de wereld en dus jou zo lief had. Hij wil niet dat je verloren gaat!

Stort je angstige hart uit bij Hem. Kniel en spreek gewoon tot Hem: Heere, ik ben zo bang, ik heb Uw offer nodig maar ik wil zo graag vasthouden aan de wereld. Ben zo gek op popmuziek. Heere... ik ga op Uw eigen beloftes staan. 'En allen die Zijn Naam aanroepen, zullen zalig worden!' Heere ik vertrouw daarop, ook al is er wantrouwen in mijn hart. Ik wil daarop vertrouwen. Bevestig Uw belofte ook aan mij! Ik verrtrouw erop dat U mij wast! Ik vertrouw erop dat U mij losmaakt van de zonde en de wereld. Heere, ik stel mijn vertrouwen op U!

Dan ben je als de verloren zoon. En de Vader stond al op de uitkijk! De Vader wacht op jou, meid. Hij ziet jou! Hij verlangt naar je thuiskomst. Kom maar naar de Vader. Hij is niet boos. Hij zal je liefdevol ontvangen.
En blijf maar steeds weer het gebed zoeken als je weer bang wordt. Blijf maar je vertrouwen en je Schuilplaats bij Hem zoeken. Ook als je niet gelijk de rust ervaart die je zo nodig hebt. Soms laat Hij je even wachten. Maar Hij zal je bevestigen dat je zalig bent, op Zijn tijd. Tot die tijd, mag je gelovig vertrouwen op de beloftes! Blijf Bijbel lezen, blijf de diensten bezoeken. Hij zal tot je hart spreken.

En het verslaafd zijn op popmuziek? Ik ken het! Terwijl ik van jongs af aan de Heere al lief gehad heb, kan me niet eens herinneren dat ik Hem niet kende. En toch was ik dol op popmuziek, trance en dancemuziek. Jaren luisterde ik met in mijn achterhoofd het idee dat het echt niet kon. Maar ik kon er niet los van komen. God heeft me er vrij recent los van gemaakt. Zomaar ineens verdween het verlangen er naar. Nu verlang ik naar goede muziek. Er is zoveel mooie geestelijke muziek. Ik zal je een paar linkjes geven! Koop goede cd's (muziek die je mooi vindt) die je op kan zetten zodat je niet zo snel verleid wordt. Heb hoop, God maakt je er los van, blijf aanhouden, blijf bidden. En als je geen zin hebt om te bidden, bidt dan om zin. Het gekke is dat je het bloed van Christus steeds meer nodig krijgt als je meer van Hem gaat houden. Denk niet dat mensen die de Heere liefhebben een soort van heiligen hier worden die niks meer fout doet. Zelf kamp ik met een driftig karakter, snel kortaf, veel te snel snibbig reageren, moet altijd mezelf herinneren te bidden en mijn Bijbel te lezen... maar o wat ben ik blij dat ik niet verloren ga omdat ik de strijd vaak verlies. Nee ik ben behouden omdat Zijn bloed mijn zonden bedekt. Elke dag elk moment... het is altijd zo'n opluchting dat ik het zelf niet hoef te doen, het geeft rust al kan het me vaak verdriet doen omdat het weer fout ging, maar Christus staat Borg voor mij... en ook het besef dat Jezus niet dichterbij komt als het me wel gelukt is. Dan ben ik alleen maar dankbaar dat het me wel lukte, niet omdat het me dichterbij de zaligheid brengt maar omdat ik in Gods Geest de zonde mocht overwinnen. Wat een leven zeg!

https://www.youtube.com/watch?v=Av18VFpPTao
https://www.youtube.com/watch?v=RpDxjXqdcaU
https://www.youtube.com/watch?v=4AJx8QQ8jNU
Jaleco
09-09-2016 / 20:04
Beste vragensteller,

Van de week las ik dit mooie stukje en wil het ook aan jou meegeven.

O, geloof dan toch dat Jezus in al Zijn volheid de uwe wil zijn! Kom, houd de blik maar strak gericht op Zijn algenoegzaamheid. Hij heeft dat allemaal voor u. Maak er toch gebruik van! Bent u onwetend en dwaas, en is het duister voor u, bij Hem is wijsheid om u de weg te leren die u gaan moet. Staat u steeds opnieuw schuldig voor God? Bij deze Hogepriester is een overvloed aan gerechtigheid. Al bent u nog zo onrein en vuil, en al is uw levenswandel vol gebrek, bij Hem is heiligmaking. Wordt u door veel vijanden omringd, bij Hem is een overvloed aan volkomen verlossing. Hebt u een ziek, neergebogen en verslagen hart? Ga dan naar Jezus. Hij is een barmhartig en getrouw Hogepriester, Die medelijden heeft met uw ellende. Hij is de Arts voor uw ziel, Die u kan genezen. Bij Hem is licht, leven, kracht en sterkte. Zijn volheid staat altijd voor u open, Hij biedt die aan hen die zich tot Hem wenden voortdurend aan.
Ja, Hij heeft innig medelijden met uw ellende. Laat dan de innerlijke bewegingen van deze barmhartige en Zich ontfermende Heiland u mogen overhalen om u tot Hem te wenden. Ik kan u dit verzekeren: als u met een oog van geloof op Hem ziet, zal Hij met een oog van liefde op u zien. Dan zal Hij zeggen: 'Gij hebt Mij het hart genomen met één van uw ogen (Hooglied 4:9). Als u zich in Zijn armen werpt, zal Hij u omhelzen en naar uw hart spreken. Als u zich tot Hem wendt, zal Hij u de scepter van genade toereiken. Hij wil er voor u zijn met een Goddelijke, eeuwige, en zich over u ontfermende liefde, die het verstand te boven gaat.
3parels
09-09-2016 / 21:00
Prachtig! En zo is het! Een gewillige Heiland, geen voorwaarden. Komen met wat je hebt, zonde en onwilligheid dus.

Amen!
inChristus
11-09-2016 / 17:19
@3parels: inderdaad! En ontvang dan ook Zijn gift van Genade en laat je door Hem veranderen. Dien ontslag in bij God, dat is het beste wat je kunt doen, want je mag namelijk alles van Hem verwachten!
AHHK76
11-09-2016 / 18:33
Lieve jongedame,
Er word aan 2 kanten aan je getrokken... God trekt jou en laat jou je zonden zien en dat je zonder Hem verloren zult gaan.
De duivel trekt ook, met popmuziek en met het idee dat het leven met God niet zo fijn en leuk kan zijn.
Vlucht met al je angst, zonden en weerstand toch tot Jezus en vraag Hem om vergeving en bereidheid om Hem te dienen. Hij wil en zal het geven. Probeer in Hem alle vrede, vermaakt en rust te vinden. Laat de dingen van de wereld en de duivel los. God de Vader staat te wachten op Zijn verloren dochter...
Het leven met Hem is zoveel beter dan het leven zonder Hem. Kies dan wie je dienen wilt en volhardt daarin en je zult gezegend worden.
Groetjes van iemand die ook zondig is en mag weten dat God genadig is en graag vergeeft.
WP78
11-09-2016 / 19:40
Hem geloven is een moment. Hem volgen in alle facetten van je leven is een proces. Ik kan me geen mens voorstellen die jouw proces niet in meer of mindere mate heeft doorgemaakt. Waaruit ken je je ellende? Door je leven te toetsen aan Zijn wet. Dan weet je ook wat een ontzettend groot cadeau Hij je heeft gegeven: niet een tijdelijk kortstondig leven van (vluchtige) pleziertjes maar een eeuwig leven.
Als je daar je gedachten mee gaat vullen en steeds meer gaat lezen, zoeken en bidden verdwijnen de andere verlangens meer en meer naar de achtergrond...
Maximilian
12-09-2016 / 15:00
Dag vraagsteller,

Het is een goede zaak dat je zegt "ik ben niet bekeerd en dat laat me niet los". Dat is beter dan als je in deze omstandigheden leeft zonder je zorgen te maken over de gevolgen van je zonden en het eindoordeel. Het moeilijke voor ons is dat alleen God deze angst kan doorbreken. Je vraagt je af waarom God je nog niet heeft bekeerd en niet op je gebeden lijkt te reageren. Zijn je gebeden oprecht? Het is moeilijk voor je om je leven zoals dat nu is los te laten. Wanneer God in je leven komt probeer je juist alles te doen zoals Hij dat wil. Nu ben je bang de popmuziek te verliezen, maar dan ben je blij dat de popmuziek en de behoefte daaraan uit je leven verdwijnt. God is veel sterker dan dat.

Dit neemt niet weg dat je nu ook de taak hebt om tegen de zonden te strijden. Het is dan wel nog moeilijker, het snijden in je eigen vlees, omdat je hart er nog volledig naar toe trekt. Ergens in de Bijbel staat dat je beter je hand af kunt houwen, dan met het hele lichaam in de hel geworpen te worden. Het is aan de andere kant ook belangrijk om niet teveel vanuit de angst te redeneren, maar naar een overtuiging toe te groeien, voor zover wij dat zelf kunnen. We moeten doen wat we kunnen om niet te zondigen. In het bijzonder ook tegen het vloeken, want dat is een van de zonden die God het meest vertoornt. Dat komt neer op het uitdagen van God en dat is heel erg gevaarlijk. Ik hoop dat je dat zelf ook ziet en daar aan wilt werken.

Wat betreft de popmuziek zou je je, voor zover je dat nog niet hebt gedaan, wat meer kunnen verdiepen in de achtergronden daarvan. Ik las er onlangs nog een helder stukje over van A. Bolier in het boek "Als je nog jong bent..." Misschien kan het verdiepen erin je meer overtuigen van de gevaren ervan, en je helpen om er met meer overtuiging werkelijk tegen te gaan strijden. Probeer dat alles wel vanuit het positieve te doen, dat kan je helpen om er standvastig in te blijven.

Het is in ieder geval nooit hopeloos, wat God betreft en wat de zonden betreft. Ik hoop dat je daar aan vast kan houden. God is veel machtiger dan jou en je zonden en kan in het bijzonder mensen oprichten uit de puinhopen van hun leven. Vanuit de Bijbel is genoeg bekend over zulke mensen en daar kun je troost uit putten, ook voor in je gebed.

Veel sterkte en Gods hulp en genade gewenst in dit alles!
Mona
12-09-2016 / 17:07
Vraagsteller, laat deze passage uit het antwoord eens op je inwerken:

"Dat God met ongelofelijke bewogenheid naar jou heeft gekeken, toen jij je hart uitstortte op je toetsenbord! Ik geloof dat je hebt zitten huilen, omdat je het echt niet meer weet. En met dat jij huilde, huilde Jezus (Johannes 11:33−35)!"

Dan kan je toch niet langer meer wachten? Wat een heerlijke boodschap is dit! Precies gepast voor jouw situatie, niet?
Dit is de evangelieboodschap in Gods Woord!
Je hoeft geen enkele twijfel te hebben of je wel welkom bent.
Ga (kniel, bid), en leg de puinzooi van je leven voor Hem neer. Hij ziet naar je uit, en Hij zal je nóóit beschamen!
evantorisch
12-09-2016 / 22:25
Vraagsteller, het valt me op dat je zegt: Ik ben niet bekeerd. En je leest uit de Bijbel en een dagboek, maar er verandert niets.

Uhhm, dan denk ik, hoe denk je dat bekeren in de praktijk gaat dan?
Door te lezen kun je op andere gedachten komen, prima! Maar, mij dunkt, als je inziet dat je fout bezig bent, dan verander je je gedrag toch zeker wel?
Bekeren is een daad, en daden verander je niet door de Bijbel en dagboeken te lezen.

En er is hartsikke mooie christelijke muziek.
Op dat gebied hoef je niets tekort te komen.
Maximilian
13-09-2016 / 23:09
Ik besef nu trouwens dat ik niet helemaal volledig ben geweest in mijn reactie. Er valt nog meer over je situatie te zeggen, maar de commentsectie is daar niet helemaal geschikt voor. Mocht je er nog over door willen spreken, dan kun je m'n mailadres opvragen bij de redactie :)

Terug in de tijd

Ik heb een zachte verdikking achter mijn oor. Zou dit een vetbult kunnen zijn? Is deze te verwijderen of is dit een geva...
geen reacties
09-09-2009
Onze zoon wil naar een andere gemeente en vraagt hiervoor zijn doopbewijs. Wij zijn RK en hij is al gedoopt. Waar is dat...
1 reactie
09-09-2013
Aan dominee M. F. van Binnendijk die de vraag met als titel “gokwerk” beantwoordde. U schrijft de volgende zin: “...maar...
geen reacties
09-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering