Broertje en zusje over Jezus vertellen

M. (Michel) van Heijningen / geen reacties

06-09-2016, 13:42

Vraag

Ik ben christen en ben wedergeboren. Heb dat in het begin met niemand gedeeld, omdat ik zelf ook nog echt zekerheid zocht, nu nog steeds. Maar toen ik mijn broertje (6) over Jezus vertelde, kwam dat ineens aan de orde. Nu vroeg mijn zusje (7) me of ik een nieuw hart heb, omdat ze dat van ons broertje had gehoord. Ze vond het heel mooi, vertelde ze, en vroeg me hoe je kan weten of je een nieuw hart kan krijgen. Ik vond dat een lastige vraag om te beantwoorden aan een meisje van 6. Ik heb gezegd dat de Bijbel mij dat vertelde en dat ik een ander iemand ben geworden. Niet meer zoals vroeger. Ze vroeg of ik er vaker met haar over wil praten. Hoe kan ik het haar dan duidelijk vertellen hoe je wordt wedergeboren en hoe je dat weet of dat zo is?

Antwoord

Beste vriend(in),
 
Wat een mooie vraag. Heerlijk om te lezen hoe je spreekt met je broertje en je zusje over wie de Heere is en voor ons wil zijn. 
 
Het evangelie is een goede en blijde boodschap. Tegelijk is die boodschap ook heel eenvoudig; aan jonge kinderen geopenbaard (Matt. 11:25). In de Bijbel zie je dat kinderen bij Jezus komen en gezegend worden. God heeft een (voor)liefde voor kinderen, Jezus zei: laat de kinderen bij Mij komen, verhinder ze niet...
 
Het evangelie is eigenlijk zo simpel als het ABC, we zijn arme bedelaars en hebben Christus nodig, en: Hij is er voor ons! Wie zijn/haar lege hand ophoudt, ontvangt wat hij/zij nodig heeft. 
 
Opent uwen mond, ... al wat je ontbreekt, schenk Ik als je het smeekt, mild en overvloedig (Psalm 81:12, berijmd, 1773). 
 
Wil je een andere samenvatting van het evangelie? “‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven, 'k Heb Jezus nodig elke dag, in  mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken, ik heb Hem nodig dag aan dag” (lied 608 uit Weerklank). Heerlijk toch? Voor een kind te begrijpen. 
 
Jammergenoeg zijn volwassenen soms bezig met het verhinderen van kinderen. De discipelen deden dat al... Dat komt ook vandaag voor, zeker wanneer we allerlei dogmatische termen gaan gebruiken. 
 
Je noemt het begrip wedergeboorte en een nieuw hart. De Bijbel leert ons inderdaad dat we die zaken nodig hebben. Een mens moet opnieuw geboren worden, dat is waar. Maar, die zin zei Jezus niet tegen de kinderen... Laten we oppassen om het evangelie moeilijk te maken, soms is het inderdaad ingewikkeld geworden.
 
Wat is een nieuw hart? Wanneer ben je een nieuw mens? Heel eenvoudig: wanneer je van Jezus houdt. Als je weet dat je Hem nodig hebt. Je kunt niet meer zonder Hem. Paulus zegt, niemand kan zeggen, Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest (1 Korinthe 12:3). 
 
Weet je, ons oude hart wil altijd weer zonder Jezus. We denken uit onszelf dat we het zonder de Heere, zonder Zijn genade wel redden. Daarom is een ingrijpen van God nodig. Dat is een groot wonder als dat gebeurt. Tegelijk werkt de Heere dat in het klein. Net als een zaadje dat ontkiemt. Er ontstaat dan nieuw leven, heel groots en mooi. Alleen, het gebeurt zo dat het bijna niet opvalt. Zo is het ook met de wedergeboorte. 
 
Als je (teveel) bezig bent met de vraag of je bent wedergeboren, doe je eigenlijk als een iemand die onder de grond aan een plantje voelt of er wel wortels aan zitten. Dat is natuurlijk niet verstandig en ook onnodig. Kijk maar boven de grond, wanneer je ziet dat het plantje leeft en groeit, dan weet je dat er wortels zijn.
 
Wedergeboorte is iets 'ondergronds'. Let maar op wat er 'bovengronds' gebeurt, wanneer je liefde tot Jezus, betrokkenheid op de Bijbel en een gebed om genade ontdekt, dan weet je: dat zijn gevolgen van de wedergeboorte. 
 
Hopelijk is e.e.a. je zo een beetje duidelijk. Als dat niet zo is, mag je rustig je vragen weer stellen. In elk geval wens ik jou en je broertje en zusje en de anderen in jullie gezin veel zegen van God toe. 
 
Hartelijke groet,
Michel van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

 • Geboortedatum:
  08-06-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Dorkwerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  * kerkelijk werker in Dorkwerd (Gn) en Wijnjewoude (Fr.)

Tags in dit artikel:

geloofsopvoeding
geen reacties

Terug in de tijd

Vroeger heb ik veel uiterlijke zonden gedaan. Ik heb veel dingen vernield en zelfs dingen gestolen. Nu voel ik me er zo ...
5 reacties
07-09-2015
In onze gezindte wordt wel steeds meer over gezinsvorming gesproken, maar nauwelijks over hoe je dat dan verantwoord doe...
geen reacties
06-09-2006
Waar vind je teksten dat vrouwen niet in het ambt mogen?
3 reacties
06-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering