Kudde zonder herder

Ds. J. van het Goor / 15 reacties

06-09-2016, 10:46

Vraag

Kan een kudde zonder herder?

Antwoord

Beste vraagsteller!

Je vraag is heel kort. Het antwoord zou nog korter kunnen zijn: Nee! Ga maar na: Stuur een kudde schapen de heide op zonder herder en zonder honden en je zult zien dat je een lange tijd werk hebt om de kudden weer bijeen te krijgen. Het is zelfs de vraag of je de kudde in z’n geheel weer bij elkaar krijgt. Als je een kudde in een met gaas afgerasterde weide laat grazen is het probleem minder groot; ze kunnen in elk geval niet uit de wei uitbreken. Of er verder geen ongelukken gebeuren of ruzies worden gemaakt, kan ik niet beantwoorden.  Ik ben wel herder maar geen schaapherder.

Jouw vraag heeft dan ook vast geen betrekking op een kudde schapen maar op de gemeente van Jezus Christus. Kan die kudde zonder herder? Ik vind dat best een moeilijke vraag en zal proberen die zo genuanceerd mogelijk te beantwoorden. Er zijn immers gemeenten die al jaren geen eigen herder hebben, misschien zelfs wel nooit gehad. De reden daarvoor is dat er soms maar heel weinig predikanten zijn in een kerkgenootschap of dat de gemeente veel te klein is om een predikant te kunnen onderhouden. Soms is een gemeente lang vacant nadat de laatste predikant vertrokken is naar elders of met emeritaat ging, zonder dat daarvoor een duidelijke reden is. Beroepen predikanten wisten zich niet geroepen... Het duurt maar voordat een beroep dat uitgebracht wordt, wordt aangenomen. Het kan ook zijn dat een kerkenraad tijd rekt voordat men gaat beroepen. Dat is soms begrijpelijk in een kleine gemeente. Als een vacature een jaar duurt, heeft men wel kunnen sparen om voor minstens vier jaar nog weer een beroep uit te kunnen brengen. Als dan de leiding berust bij een wijze kerkenraad die de kudde leidt en weidt, kan dit (vaak) geen kwaad.

Soms duurt een vacature misschien wel eens onnodig lang en is de kudde te lang zonder herder en leraar. Dan kunnen er zomaar allerlei krachten opstaan die elkaar bestrijden om de macht binnen de gemeente. Sommige schapen grazen elders en zijn niet meer terug te vinden. Anderen (soms de leidinggevenden) maken onderling ruzie en de kudde verziekt. Van elkaar lopen ze wonden op door kopstoten en beten. Dat is zeer kwalijk. Gelukkig zijn er hogere organen binnen de kerk die erop toezien en die een gemeente vermanen om binnen bepaalde tijd een beroep uit te brengen.

Toch wil ik niet onvermeld laten dat er gemeenten zijn, kudden van de goede Herder, die geen eigen herder en leraar hebben, maar die wel geleid worden door wijze, Godvrezende broeders (en soms ook zusters). En ook al maak ik persoonlijk andere keuzes, er zijn kudden die door vrouwelijke onder-herders (kerkenraadsleden) worden geleid in de grazige weiden van het Woord. Zij (m/v) mogen dan met liefde en bewogenheid de gemeente voorgaan.

Je merkt wel dat mijn antwoord er nu iets anders uitziet. Kan een kudde zonder (eigen) herder (en leraar)? Ja en nee. Al blijf ik wel zeggen dat ik eerder neig naar nee dan naar ja. Al moet ook eerlijk gezegd worden dat niet elke herder een schaap met vijf poten is. Dat moet de gemeente ook maar niet verwachten, want dan loopt hij (altijd) tussen de andere schapen en heeft hij alleen veel bekijks. De andere schapen mekkeren steeds weer over hem. Een herder moet kunnen staan, hij moet overzicht hebben en zo de kudde en de weide overzien. Hij moet ook kunnen zitten. Hij zal immers elke week op zoek moeten naar nieuwe weide.

Als er nu niet genoeg herders zijn? Bid dan de Heere van de oogst of Hij arbeiders zal uitzenden. De velden zijn wit om te oogsten. Ik ken jou niet, maar misschien roept de Heere jou wel door middel van deze vraag die je zelf stelt.

Hartelijke groet,
Ds. J. van het Goor

Ds. J. van het Goor

Ds. J. van het Goor

 • Geboortedatum:
  20-09-1953
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

vacant
15 reacties
Mona
06-09-2016 / 13:44
De kerkenraad, hoe wijs ook, kan nooit de herder vervangen.
Ooit heb ik een preek gehoord dat een vacante periode een gevaarlijke periode kan zijn voor de gemeente, en ik heb het al verschillende keren bevestigd zien worden in de praktijk.
Een predikant heeft niet voor niets een Goddelijk roeping.
Anders zouden er ook gewoon alleen evangelisten voor kunnen gaan op zondag, en door de week neemt de kerkenraad de zorg op zich.

Lees de brieven van Paulus. Zolang hij er is, blijven veel dingen op orde.
Zodra hij weg is gaat het heel vaak mis. (uitzonderingen daargelaten).
Terugval in het vlees, en afwijkingen in de leer.
mortlach
06-09-2016 / 13:50
Hoewel ik natuurlijk ook wel begrijpt dat het om de symbolische kudde gaat, kan ik het toch niet laten. Het panellid zegt nee op basis van schaapskuddes, en werkt dan de symbolische variant verder uit. En op dat antwoord heb ik niets aan te merken.

Ik kan het alleen niet laten aan te geven dat niet alleen schapen kuddes vormen. Gnoes, elanden, olifanten, allemaal kuddedieren die het prima doen, ook zonder herders. Sterker nog, 's werelds grootste migratiegebeurtenissen omvatten kuddes met letterlijk miljoenen dieren en die komen toch echt elk jaar gewoon op de plaats van bestemming aan, waarbij ze vaak zelfs een compleet continent oversteken.
sydneylover
06-09-2016 / 15:05
@Mortlach

Bedenk daarbij ook nog dat bij een kudde olifanten een vrouwtje (de matriarch) de baas is :-)
Omega
06-09-2016 / 15:41
Maar die hebben wel allemaal een leider. Een schaapskudde heeft dat niet ;-)
mortlach
06-09-2016 / 16:02
Wilde schapen echt wel hoor. Waar we het hebben, is schapen eerst afhankelijk maken van de mens, en daarna zeggen dat ze de mens nodig hebben omdat ze anders niet doen wat je wil :-)
Mona
06-09-2016 / 16:32
Dat klopt in ons geestelijke leven precies Mortlach!

We zijn van nature wilde schapen en willen geen leiding ontvangen van de Herder.
Fijn doen waar we zelf zin in hebben.
Als we leven met de Herder en doen wat Hij zegt, bewaard Hij ons er voor dat we de weg kwijt raken, 'fijn' in de afgrond storten of verslonden worden door de wolven.
We worden dan afhankelijk gemaakt idd ;-)
Is dus helemaal niet erg!
mortlach
06-09-2016 / 17:30
Goed punt, @mona. Zelfs als er van die 2 miljoen gnoes 10% wordt opgevreten of verongelukt, heb je nog steeds 1,8 miljoen gnoes over, maar is het voor die 200.000 gnoes best vervelend. Alhoewel de leeuwen, hyena's en gieren natuurlijk ook moeten eten.
Omega
06-09-2016 / 18:36
@Mona Volgens mij worden we juist vrijgemaakt uit de slavernij van de verkeerde herder die ons in de afgrond leidt ;-)
Honesty
06-09-2016 / 19:41
*Verwijderd door moderator. Deze persoon heeft een ban onder diverse accounts*
Boanerges
07-09-2016 / 00:14
@Mona, Ambtsdragers zijn net zo goed geroepen tot het ambt. Technisch gezien is een dominee (die vaak herder wordt genoemd) niet meer dan een ambtsdrager met een bijzondere taak.
Er is natuurlijk maar één Herder en dat is Jezus. Ambtsdragers - ouderlingen en predikanten- zijn op z'n best "onderherders" of "herdershonden" Zij volgen de Herder net zo goed als de schapen dat doen.

Natuurlijk is het fijn om een gestudeerde leraar te hebben maar dit is niet noodzakelijk hoor. Een term als "oogappel van God" en daarmee gepaard gaande toegewezen status en verheerlijkingscultus zijn slechts menselijke verzinsels.
evantorisch
07-09-2016 / 06:00
En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars.

De voorganger hoeft geen schaap met 5 poten te zijn wanneer bovenstaande in acht genomen wordt.
Ik meen dat de positie van Paulus niet als voorbeeld gesteld kan worden voor een kerkelijk gemeente, anders zou hij de 5-voudige bediening niet zelf ingesteld hebben.
Dat er overlap is tussen de bedieningen is natuurlijk niet erg, maar het wordt te gek wanneer de verantwoording voor de gemeente bij 1 persoon wordt gelegd.

Natuurlijk moet iedereen "de Herder" volgen, gewoon even opletten in welke context het woord herder gebruikt wordt. Het sluit elkaar niet uit.
Mona
07-09-2016 / 14:52
@Boanerges: "Natuurlijk is het fijn om een gestudeerde leraar te hebben maar dit is niet noodzakelijk hoor"

Inderdaad, dit is helemaal niet noodzakelijk.
Dit stond vandaag op CIP, van harte mee eens:

http://www.cip.nl/god/september-2016/57975-waarom-predikanten-niet-in-alles-bijzonder-getalenteerd-hoeven-te-zijn

Het gaat er om of je predikant Godvruchtig is!

Hier een prachtige preek om jezelf te onderzoeken of je bij Zijn kudde hoort:
http://www.downloadpreken.com/artikelen/A162.pdf
Sammie2016
09-09-2016 / 12:36
Er is maar 1 herder/leider is in de wereldwijde christelijke gemeente, Christus Jezus, hij is door de Almachtige God als hoofd van de gemeente gemaakt.
De schapen die Jezus toebehoren die luisteren naar zijn stem, die herkennen blijkbaar zijn stem.
Lijkt er dus op dat andere 'schapen' zijn stem niet gehoorzamen en om die reden geen schapen van Jezus zijn.

Als Jezus hoofd van de gemeente is lijkt mij de conclusie evident dat hij, die alle autoriteit van de Almachtige God heeft gekregen (behalve autoriteit over de Almachtige zelf) verantwoordelijk moet zijn voor het aanstellen van onder-herders in de gemeenten.

groet.
Sammie2016
10-09-2016 / 09:08
(vervolg) ...

Ik weet niet hoe het met jullie is maar ik heb moeite met de uitspraak dat iemand 'geroepen' zou zijn als religieus leider.
Als ik afgestudeerd leraar ben, ben ik dan 'geroepen' om leraar te zijn?!
Mijn punt: theologie is een studie, iemand wordt theoloog en krijgt een baan als voorganger of iets dergelijks.
Ben je dan geroepen! door de sollicitatiecommissie misschien, lijkt mij erg vreemd!
Het is een betaalde baan.

Als ik Gods Woord nasla op het woord 'geroepen' is het steeds God die mensen roept, Hij heeft hen ook rechtvaardig verklaart, geroepen tot deugd en reinheid, geroepen om Gods naam Jahweh bekend te maken en te eren (even als Jezus dat deed), niet geroepen tot onreinheid en onrechtvaardigheid.

Jezus en zijn apostelen waren onbezoldigd.
Onze Heer Jezus zei: "Gij hebt om niet ontvangen, geeft om niet” (Mat.10:7-8).
Het goddelijk onderwijs dat christenen mogen geven is niet van hen maar van Jahweh, als christenen spreken wij net als Jezus sprak ...
Johannes 7:16,18 ...
Daarop antwoordde Jezus hun en zei: „Wat ik leer, is niet van mij, maar behoort hem toe die mij heeft gezonden. ... 18 Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen heerlijkheid; wie daarentegen de heerlijkheid zoekt van degene die hem heeft gezonden, die is waarachtig, en er is geen onrechtvaardigheid in hem.

graag jullie reactie!
refoweb
10-09-2016 / 09:23
Je kunt over dit onderwerp discussiëren door een topic openen op het forum, Sammie. De vragenrubriek is er niet geschikt voor.

Terug in de tijd

Ik ben al lang werkloos, stuur veel sollicitatiebrieven, maar dat alles zonder resultaat. Er zijn mensen in mijn kerkeli...
5 reacties
07-09-2015
Hoe moet je het achtste vers uit Psalm 139 (onberijmd) vertalen: "Of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar"?
7 reacties
06-09-2010
Betreffende de exegese van het boek Openbaringen. Er is geen bijbelboek waar zoveel exegeses en verklaringen over geschr...
1 reactie
06-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering