Geestelijke en vleselijke mensen

Ds. N. den Ouden / 1 reactie

03-09-2016, 10:00

Vraag

Ik heb een vraag over de wedergeboorte. Ik luisterde pas een preek over geestelijke en vleselijke mensen. Als je in het Woord van God gelooft, ben je geestelijk, werd er gezegd. Als je het onzinnig en ongeloofwaardig vindt, ben je vleselijk. Dat heb ik al vaak gehoord, maar dat is toch te simpel gezegd? Ja, toen ik kind was geloofde ik wat in de Bijbel staat, maar ik was niet bekeerd. Dat weet ik. Maar toch geloofde ik in de Bijbel en God. Dan is die uitspraak in die preek toch onvolledig? Ik ken heel veel mensen die in God en Zijn Woord geloven, maar niet bekeerd zijn. Kunt u meer uitleg hierover geven en misschien die uitspraak duidelijk uitleggen?


Antwoord

Bedankt voor je vraag. Als we écht in God en Zijn Woord (en Zijn Christus) geloven dan hebben we het eeuwige leven. Dan zijn we inderdaad ook nieuwe mensen en dan zijn we van de dood overgegaan in het leven. Maar de Heere Jezus heeft al gezegd dat er verschillende soorten geloof zijn. Denk maar aan de gelijkenis van het zaad. Een deel viel op de weg, een ander deel in de dorens. Een ander deel op steenachtige plaatsen, en ook een deel in de goede aarde. We zeggen ook wel: er bestaat een tijdgeloof, een wondergeloof, een historisch geloof en een waar zaligmakend geloof.
 
De uitspraak die jij aanhaalt gaat over een echt geloof, waarbij het hart zich oprecht aan God en Zijn Woord toevertrouwt. Dat kan alleen als het hart vernieuwd is, of (anders gezegd) geestelijk levend is gemaakt. Er bestaat echter ook tijdgeloof wat geen diepte van aarde heeft; er is een verstands- (of historisch) geloof wat alleen maar in het verstand zit en niet in het hart. Er is een wonder geloof (denk aan de gelijkenis van de tien melaatsen) waarbij we wel geloven dat er aan ons of door ons een wonder zal gebeuren, maar waarbij het hart niet oprecht op Christus steunt. Dat kan allemaal ook in een vleselijk en onbekeerd hart gevonden worden. Is de uitspraak die je aanhaalde daarom onvolledig? Tja, een dominee kan nu eenmaal niet altijd alles zeggen. Daarom is het goed dat je om een toelichting vraagt...

God geve jou en allen die dit lezen een hart dat zich restloos met alles wat er is, in geloof aan Hem toevertrouwt.

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief
1 reactie
Lecram
04-09-2016 / 11:39
Het staat gewoon helder in de bijbel. Lees 1 Korinthe 3 maar eens.
1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus.

Paulus zegt hier dus dat er mensen zijn die in Christus zijn, maar toch vleselijk. Als je verder leest zie je dus dat het gaat om mensen die pas geloven en nog moeten groeien in de geloof. De oude mens moet afgebroken worden en de nieuwe mens moet meer en meer praktijk worden. Die oude mens is vleselijk, de nieuwe mens geestelijk. Lees ook Efeze 4 va. vs 17 en Romeinen 8.

Terug in de tijd

Ik werk als oproepkracht in een verzorgingshuis. Nu las ik in de officiële papieren dat de medewerkers geen enkele invloed hebben op euthanasie. Want dit is een zaak tussen de cliënt en de arts. Als v...
Geen reacties
02-09-2004
Is gemeenschap in het huwelijk voor een vrouw even fijn als voor een man?
6 reacties
02-09-2010
Ik heb verkering met een onkerkelijk meisje. Mijn ouders vinden het best moeilijk, maar ikzelf heb er geen probleem mee. Nu woont dat meisje 1 uur rijden bij mij vandaan. Ik ben 17 en mijn vriendin 16...
6 reacties
02-09-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering