God (niet) in de hel

Ds. B. de Romph / geen reacties

22-08-2016, 15:57

Vraag

Is (iets van) God in de hel? Van kleins af aan ben ik opgegroeid met het idee dat de hel zo verschrikkelijk is omdat Hij er niet is. Toch hoorde ik vanuit een (zwaardere) kring dat God juist in de hel is en daar de mensen extra pijnigt. In de Bijbel kwam ik niet verder dan dat de hel een plek van uiterste eenzaamheid is, waaruit je kan suggereren dat God er niet is. Ik hoop dat iemand wat meer hierover kan zeggen waarom het wel of waarom het niet zo zou zijn.

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Je stelt wel een heel indringende vraag aan de orde. Is de hel nu een plaats waar God niet is of waar Hij juist wel is. Je hebt in je jeugd daarop verschillende antwoorden gehoord. De een zegt dat dat nu juist de hel is waar God niet is. Het is een plaats van volstrekte eenzaamheid.

Wij kunnen daar maar moeilijk een antwoord opgeven. De afwezigheid van God is het ernstigste oordeel wat een mens kan overkomen. Als de Heere Jezus erover spreekt, dan doet Hij dat vaak in beelden: “waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.” Van de rijke man wordt gezegd dat hij na zijn dood zijn ogen opslaat zijnde in de pijn.” De hel wordt vergeleken met een vuur; met de eeuwige nacht.

Anderen zeiden dat God juist wel in de hel is om de verdoemden in de hel nog des te meer te pijnigen. Als Hij in de hel is, dan is Hij er in Zijn toorn en gramschap.  Als de Heere Jezus aan het kruis van God verlaten was, heeft Zijn Vader de volle toorn van God op Hem doen neerdalen, zodat Hij moest uitroepen: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten.” Ik meen dat beide uitdrukkingen elkaar niet veel zullen ontlopen. Het spreekt van de verschrikkingen van het buiten God en zonder Christus sterven. We kunnen er ons geen voorstelling van geven hoe ernstig die situatie zal zijn.

Het is een troost dat er ontkoming is aan deze verschrikkingen. We hebben allen de eeuwige dood verdiend, maar God heeft voor degenen die in Christus zijn de zonde bezocht in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Hij is voor de Zijnen door de dood en de hel doorgegaan en heeft het eeuwige leven verworven. Lees maar HC zondag 16 vr/antw. 44: “opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste, dat mijn Heere Jezus Christus door Zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen en helse kwelling, in welke Hij in Zijn ganse lijden, maar inzonderheid  aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft.”
 
Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

 • Geboortedatum:
  17-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Noordeloos
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. de Romph is op 24 juli 2019 overleden.

Tags in dit artikel:

hel
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe wordt het woord “identiteit” volgens de Bijbel uitgelegd? (Dus de Bijbelse betekenis van het woord.)
1 reactie
22-08-2009
Ik ben een jongen van 17 jaar en lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Vroeger (tot ongeveer zeven jaar geleden) w...
3 reacties
22-08-2012
Aan dominee D. W. Tuinier. Hoe kan ik verlost worden van orthorexia (obsessief met gezond eten bezig zijn, hele dag en s...
geen reacties
23-08-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering