Christen of christelijk-zijn

Ds. A.J. Schalkoort / 6 reacties

12-08-2016, 08:07

Vraag

Als je christen bent ben je volgens de Bijbel wedergeboren, ook al noemen veel mensen zich christen zonder dat ze zijn wedergeboren. Is christen en christelijk-zijn verschillend van elkaar of betekent het hetzelfde? Zo niet, kun je jezelf dan christelijk noemen als je gelooft in God maar niet bent wedergeboren?

Antwoord

Ten diepste kun je niet echt een christen zijn zonder wedergeboorte en het geloof in de Heere Jezus Christus als je persoonlijke Zaligmaker. Lees bijvoorbeeld  in de Heidelbergse Catechismus, Zondag 12 vraag en antwoord 32. De vraag: Waarom wordt u een christen genoemd? Het antwoord hier is helder. De christen is iemand die door het geloof een lidmaat van Christus is, enz. Zonder wedergeboorte kunnen we niet door het geloof in Christus zijn. Denk aan het bekende gesprek dat Jezus met Nicodemus had en waar het gaat over de wedergeboorte en het geloof in de gekruisigde Christus. Johannes 3.

Helaas is de naam christen in loop van de tijd gedevalueerd. Het is een verzamelnaam voor iedereen die niet tot een van de andere wereldgodsdiensten behoort. Maar ook binnen het christendom zijn er velen die zeggen christen te zijn en niet wedergeboren zijn. Dus niet ieder christen is wedergeboren. Je zou dat christelijk-zijn kunnen noemen. Als ik in God geloof maar niet wedergeboren ben is dat uiteraard een verschrikkelijke zaak. De duivel gelooft ook in God, maar hij siddert omdat hij weet dat hij straks voor eeuwig in de hel zal geworpen worden. Voor hem is er geen vergeving van de zonde mogelijk. Maar hoe zal het met ons gaan? Tegen velen die dachten christenen te zijn zal de Heere Jezus in de dag van het oordeel zeggen: Ik ken u niet. Terwijl men meende in te zullen gaan omdat men in Zijn tegenwoordigheid had gegeten en gedronken en wonderen gedaan. Niet ieder die zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk Gods. Wat is het belangrijk dat wij een wijze bouwer zijn. Dan horen we niet alleen, maar doen Christus woorden. De echte christen heeft zijn levenshuis gebouwd op de rotssteen die Christus is. Mattheus 7. 

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

christendom
6 reacties
ahamelink
12-08-2016 / 13:48
Ben het wel eens met de dominee maar vind het antwoord wel erg kort .
Er is wel meer van te zeggen mi .,oa er zijn in de kerk heel veel belijders maar weinig lijders dus die om Zijn NAAM smaadheid dragen en laat duidelijk zijn dat alleen die gene die wedergeboren is het koningkrijk van GOD zal zien .
Maar er is dus meer er zijn onvruchtbare vijgenbomen in de wijngaard [gelijkenis ] Waar de woorden uit JOH 15 vers 2 voor gelden nml ,alle rank die in mij geen vrucht draagt die neemt HIJ weg Hoe bestaat dat ? in de rank en geen vrucht ? belijders die niet zijn wedergeboren en niet zoals een dominee uit de gerf gem in een antwoord eens zei dat is een leer van algemene verzoening te stellen dat iedere gedoopte in de wijnstok is Dat is een dwaling de bijbel leert anders nml er zijn ranken in CHRISTUS verborgen lichaam der kerk CHRISTUS verborgen lichaam dus t welk ZIJN kerk of wijngaard is .
Daarom zegt Bunyan oa is HIJ gereed om die onvruchtbare weg te nemen lees Jes 5 vers 4 had goede druiven verwacht en bracht stinkende voort zie ook Hos 10 vers 1 Vreselijke waarheid onut de aarde beslaan met vruchteloze vijgen bomen en onvruchtbare belijders Dan gaat het niett alleen om de vraag ben ik wedergeboren om dan na zon vaststelling aan het werk {zelf te gaan in heiligmaking dat gevaar schuilt ook juist in dat mi te korte antwoord van ds schalkoort
Sammie2016
11-08-2017 / 08:06
Terecht wordt hier Mat 7 aangehaald, want mensen kunnen zichzelf "christen" noemen, beweren een discipel van Jezus te zijn, maar Jezus bepaalt zelf of iemand dat echt is.
Jezus heeft zelf bepaald dat alleen degene die hem voortdurend volgen en de wil van de Vader doen door hem worden goedgekeurd.
Terecht wordt er in het antwoord gezegd dat een christen zichzelf kan bedriegen maar Jezus weet precies wie hem toebehoren ....
Mat.7:21-23 21 Niet alle mensen die Here tegen Mij zeggen, komen in het hemelse Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse Vader wil. 22 Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen Mij zeggen: “Here, wij hebben in uw naam geprofeteerd. Here, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen.” 23 Maar Ik zal hun antwoorden: “Ik heb u nooit gekend. Ga weg! U bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan.”

Het antwoord vermeldt de "devaluatie" van het christendom - helemaal mee eens!
Het is een complete chaos in 'christenland'! 10 duizenden 'christelijke' stromingen die denken te weten wat Jezus zijn discipelen heeft geboden. Hoe denkt Christus over al deze stromingen, Jezus is toch 1 stroming begonnen!

Het is belangrijk heel helder te hebben wat de 'wet van Christus' inhoudt en te doen wat Jezus ons geboden heeft, het alle belangrijkste is Gods naam te eren en het Koninkrijk Gods te prediken ...
Mat 28:18-20 ...
18 Jezus kwam naar ze toe en zei: ‘Ik heb alle autoriteit in de hemel en op aarde gekregen. 19 Ga dus en maak discipelen van mensen uit alle volken. Doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest, 20 en leer ze om zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En weet: ik ben met jullie, alle dagen, tot het einde van het tijdperk.’
FranklinAke
15-08-2017 / 20:22
Christen betekend: van Christus. Christelijk = je probeert op een christen te lijken ;)
CorsdeKort
16-08-2017 / 22:23
Een internet woordenboek zegt, een christen is:
1) Aanhanger van christus
2) Belijder van de christelijke godsdienst
3) Belijder van bepaalde godsdienst
4) Gelovige
5) Kersten
6) Volgeling van christus

Ik denk dat de meeste vinden dat een christen een gelovige is (van de Christelijke godsdienst).
Een belijder en aanhanger gaat dan weer wat verder.
Volgens mij is het meest correcte én de bedoeling van God, dat wij een volgeling van Jezus Christus zijn. Met als zijn discipelen / leerlingen.
En een leerling (bijvoorbeeld in een Gilde of als een stagiair bij een technische opleiding - ten opzichten van zijn ervaren vakgenoot die hem opleid) heeft oook als doel te worden als zijn meester.

Zo behoort het doel van een christen ook te zijn: te worden als de meester. In dat kader is alleen geloven of alleen een zondags-christen zijn veel te slap en wie oprecht is snapt dat wel.

Wedergeboren dat zijn verhoudingsgewijs maar weinigen (van hun die zich christen noemen). Je kent vast wel iemand die fan is van een artiest. Zo’n echte fan weet dan alles van zijn / haar idool en dat is zijn / haar lust en leven. Die is daar dan voor “wedergeboren”. Zo heb je ook auto- en treinfanaten e.d. die helemaal op gaan in hun hobby.

Iemand die wedergeboren is, is ook zo 'n iemand. Die is die is (een soort van) verlieft op Jezus / God. De HG woont in zo’n iemand en die wil niets ander meer dan God behagen, Hem meer leren kennen, meer over Hem te weten komen, Hem graag gehoorzamen wat het ook kost (zelfverloochening, eigen ik opgeven, oude mens voor gekruisigd houden).

Zo’n iemand is dan in waarheid een geestelijke broer (broeder) of zus (zuster) van Jezus geworden; een echt geestelijk kind van God in plaats van iemands van Gods (2e) Volk.
Na wedergeboorte is het wel zaak gehoorzaam en trouw te blijven (in de eerste liefde te blijven) anders kan de HG gaan wijken en dan zakt alles af en komt het er niet van te groeien in Hem.

Wedergeboorte is en nieuw leven, een geestelijke geboorte.
Het is de bedoeling dat dan een begin is van een leven met God. Met geestelijke groei. Meer op Jezus gaan lijken. De deugden gaan verwerven. Gevormd worden naar Zijn Beeld. Sterk en mannelijk worden in God zodat je anderen kan helpen en lasten kan dragen.
Sammie2016
17-08-2017 / 08:23
Hallo CorsdeKort,

Ik heb met genot, waardering en verbazing jouw commentaar gelezen.
Het heeft inhoud en diepgang, het is een nauwkeurig onderzoek naar wat een christen eigenlijk is/zou moeten zijn en wat wedergeboorte is.
Dank daarvoor.

Het mag duidelijk zijn dat iemand pas echt christen genoemd kan worden als hij de zoon van God volledig volgt in zijn doen en laten, zijn werk en onderwijs. Zich net als Christus volledig, 24-7, inzet voor de zaak van de ware God Jahweh!
Zo ben je een heel ander mens dan voorheen. Als je zo één bent met God en Christus dan ben je pas echt wedergeboren.
CorsdeKort
17-08-2017 / 22:05
Bedankt Sammie.
Ik ben gewend dat men over mij valt, dat ze mijn woorden te scherp vinden of niet volgens een bepaald dogma.
Toch wel fijn dan een keer een compliment te krijgen, bedankt. Blijkbaar snap jij wat ik bedoel en wellicht leef je ook zo.
Welnu broeder, houd stand, wees trouw! God is een beloner voor wie hem ernstig zoeken.
Cors

Terug in de tijd

Met veel interesse heb ik verschillende vragen en antwoorden gelezen over kerkkeuze en kerkelijke verschillen. Waar ik v...
3 reacties
10-08-2012
Mijn man is rond zijn 18e gediagnostiseerd met autisme. Wij kregen toen we allebei 20 jaar waren verkering. Ik wist niet...
geen reacties
12-08-2020
Een rare vraag, maar een kruisje achter iemand zijn naam, bijv. in een advertentie of kaartje. Is dat gebruikelijk? Ik h...
1 reactie
10-08-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering