De ongehoorzaamheid van die éne mens

Ds. H. van der Ham / geen reacties

08-08-2016, 10:15

Vraag

Ik heb een vraag over Romeinen 5:19. Het gaat in dat vers over “de ongehoorzaamheid van die éne mens.” Ik begrijp niet goed hoe de apostel dat bedoelt. Het was toch Eva die eerst at van de vrucht (en daarmee zondigde)? Dus als het om de éne mens gaat, dan zou dat toch Eva moeten zijn? Ik begrijp niet zo goed waarom Adam hier genoemd wordt als “de ene mens.” Hij was, strikt genomen, toch de tweede mens die van de vrucht at?

Antwoord

Beste Vraagsteller,

Bedankt voor je (pittige) vraag.

Paulus vergelijkt Christus met Adam. “Eén mens” noemt hij Adam. “Eén mens” helemaal aan het begin van de geschiedenis. In vers 12 schrijft de apostel: “Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood...” Adam heeft gezondigd. Hij brak met God.

Waarom wordt Adam genoemd, en niet Eva? Adam vertegenwoordigde de hele mensheid! Als Adam gehoorzaam bleef, mocht heel zijn nageslacht eeuwig leven. Als Adam zondigde, moest heel zijn nageslacht eenmaal sterven. Alle mensen waren in Adam begrepen! Niet in Eva. Daarom was zijn ongehoorzaamheid en zonde ook zo diep ernstig. Alle mensen hebben in Adam gezondigd en alle mensen staan met hem schuldig voor God.

De wijze Job vraagt: Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Wij zijn allen geboren als zondaar. En wij zijn allen – van de allereerste dag van ons leven – sterfelijk. Wij moeten sterven.

Een illustratie: In oude tijden was in een koning het hele volk begrepen. Wat de koning besliste, dat raakte het hele volk. Zo zijn wij allen in Adam begrepen. Hij vertegenwoordigde ons allen. 

Rom. 5 : 19 Gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden. Die ene mens is inderdaad Adam. Het ging niet zozeer om Eva. Adam zondigde. En de Heere God rekende Adams zonde toe aan alle mensen. Wij zouden het er ook niet beter af gebracht hebben. Adams ongehoorzaamheid en zonde zie je iedere dag terug bij mij en jou.

Maar door Eén, namelijk door Jezus Christus is er genade en eeuwig leven! Die in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Christus is oneindig meer dan Adam.

Ik geef toe: Het is niet zo eenvoudig. Maar ik heb een kleine poging gedaan. De Heere geve je licht en genade. Heel veel goeds toegewenst.

Groet,

H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

 • Geboortedatum:
  25-05-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Schipperspredikant

Tags in dit artikel:

AdamEvaromeinenzondeval
geen reacties

Terug in de tijd

In Filippenzen 3 las ik pas de volgende teksten: “Want velen wandelen anders; van dewelke ik u dikmaals gezegd heb en nu...
geen reacties
08-08-2004
Een vraag aan pastor Vergunst. Hoe moeten we op een Bijbelse wijze omgaan met immigratie en vluchtelingen? Ik merk dat i...
geen reacties
10-08-2020
Door Gods genade mag ik weten dat ook mijn zonden gewassen zijn door het bloed van Jezus Christus.Wat een wonder! Nooit ...
19 reacties
08-08-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering