Veel vernieuwingen binnen kerk en school

Ds. C. Harinck / geen reacties

13-07-2016, 16:09

Vraag

Beste Gereformeerde Gemeente-predikant. Wat is de ware en God welgevallige eredienst? Ik ben een tiental jaar geleden met mijn man lid geworden van de Geref. Vrijgemaakte kerk. Daar zijn de laatste jaren vele veranderingen geweest in de invulling van de eredienst op zondagen. In zowel liturgie, formulieren, ambtsbekleding als prediking. Ik dacht altijd dat het wel op hetzelfde neerkwam en vond ‘andere’ liederen een verademing om te zingen. Nu bekruipt ons soms het gevoel dat de eredienst in het teken staat van wat wij mensen willen i.p.v dat er gepredikt wordt wat God van ons vraagt.

We hebben een jong gezin en de kinderen zitten op een school waar allerlei christelijke stromingen welkom zijn en dus de zondaginvulling totaal verschillend kan zijn. We voelen ons (soms) erg ‘alleen’ in de gemeente, maar willen onze kinderen niet gelijk uit hun vertrouwde kring halen. Kunt u ons uitleggen wat het ware geloof en de naleving daarvan precies inhoudt, ook met betrekking op de eis die aan ouders gesteld wordt als er bij het doopvont beloofd wordt de kinderen bij het opgroeien te onderwijzen en laten onderwijzen zodat zij hun doop leren verstaan.

We voelen ons soms in de richting van vertrekken ‘geduwd’ worden omdat de gesprekken die we er met kerkenraad en dominee over voeren erg oppervlakkig blijven en de veranderingen gewoon doorgaan omdat dat op de synode besloten is. We zijn niet van plan om zo maar te vertrekken omdat het ons niet zint, we willen het graag bijbels onderbouwd zien.

Antwoord

Beste mevrouw,
 
Ik kan begrijpen dat u vragen hebt bij de inrichting van de eredienst, het doorbrengen van de zondag en wat er zoal op school aan de kinderen wordt voorgehouden.  Alle kerken zijn wel in beweging en de roep om vernieuwing wordt overal gehoord, maar de Geref. Vrijgemaakte kerk lijkt wel alles te willen vernieuwen. Nu is het oude niet goed omdat het oud is. Elke vernieuwing is ook niet verkeerd. Zowel het oude als de vernieuwing moet overeenkomstig Gods Woord zijn. Nu zou ik u heel wat kunnen schrijven over de publieke eredienst. Ik verricht dan werk wat reeds gedaan is. In de Heid. Cat. wordt maar summier over de eredienst en de zondag gesproken. Het is alleen zondag 38 en de NGB art. 30 en 32.

In de Westminster Belijdenis is er uitvoeriger over gesproken. Deze Belijdenis is vanuit uw kerk  vertaald in het Nederlands in 1986. Dr. Arntzen was daar bij betrokken. Wat daar gezegd wordt over eredienst en de zondag is nogal veel om het u via deze weg te laten weten. U zou kunnen proberen of deze uitgave nog 2e hands te krijgen is. Bij Den Hertog in Houten bijvoorbeeld.
 
Ik zal het belangrijkste artikel hier voor u uittypen.

De lezing van de Schriften met Goddelijke vrees; de gezonde prediking en het gewetensvol luisteren nar het Woord in gehoorzaamheid aan God, met verstand, geloof en eerbied, het zingen van psalmen met dank in het hart, en ook de bediening van de sacramenten die door Christus zijn ingesteld op de bestemde tijd en het waardig ontvangen er van, het zijn allemaal delen van de normale ,eredienst aan God. 
 
Daar horen de volgende teksten bij: Hand. 15:21;Openb. 1:3; 2 Tim. 4:2; Jak. 1:22; Hand. 10:33; Matth. 13:19; Hebr. 4:2; Jes. 6:2; Kol. 3:16; Ef. 5:19; Jak. 5:13; Matth. 28: 19; 1 Kor. 11:23-29; Hand. 2:42; Deut. 6:13. Nehemia 10:29; Pred.5:4, 5. Het is leerzaam deze teksten eens op te zoeken.
 
Een hoofdgegeven voor de eredienst is dat God aan het woord komt en dus Zijn Woord wordt uitgelegd. Vanaf het begin heeft de catheder in het middelpunt van de eredienst gestaan. Het gaat mis wanneer mensen niet meer genoeg hebben aan het Woord en er allerlei andere zaken worden binnengehaald. Voor een tijd bevredigt dit, maar al spoedig moet er weer iets nieuws komen enz.
 
Wat ik u verder wil raden is: U moet uw stem laten horen. Ik vind het juist dat u zo maar niet de kerk verlaat. Ik vrees dat u niet zal gehoord worden en de trein van de vernieuwing verder zal rijden. U zult, wanneer u op uw Bijbelse principes blijft staan, een andere kerk en een andere school moeten zoeken.  Dat zal ook geen volmaakte kerk en school zijn, maar daar heeft Gods Woord het nog voor het zeggen. Het is verdrietig om u dit te moeten aanraden. De Heere moge u daarin leiden. Leg het alles voor Hem neer, dan zal Hij u de weg wel wijzen. 
 
Veel sterkte en getrouwheid toegewenst,
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

GKvkerkdienst
geen reacties

Terug in de tijd

Het valt me op dat wanneer er over een scheppingsorde, de rol van de man en vrouw, gesproken wordt, het bijna uitsluiten...
3 reacties
13-07-2011
Ik zit hier al heel lang over na te denken. Waarom werden de joden in de Tweede Wereldoorlog opgepakt en niet de christe...
1 reactie
13-07-2012
Ik las laatst ergens dat wanneer een vrouw de dertig is gepasseerd zij al 90 procent van haar eitjes kwijt is. Bevruchti...
1 reactie
13-07-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering