Onze naasten

Ds. J.D. Heikamp / 2 reacties

29-06-2016, 08:06

Vraag

Ben al een poosje in discussie met een paar mensen die zich voordoen als hebbende genade ontvangen. Nu is er een discussie ontstaan over moslims en IS’ers. Die zouden niet onze naasten zijn. Naar mijn zienswijze zijn ze dit wel zeker en is dit ook Bijbels om het zo te zien. Klopt dit?

Antwoord

Natuurlijk zijn het onze naasten. Dat zijn in wezen alle mensen op deze aarde. Ook moslims zijn schepselen Gods. Daarom zijn het onze naasten. Ze zijn vijanden van het kruis van Christus en vervolgen de christenen in veel landen. In een belegerde stad in Syrië met duizenden christenen die door de IS vermoord kunnen worden, lezen we hoe zij bidden voor de moslims. Zij bidden voor hun vijanden in opdracht van de Heere. Zij zijn hun vijandige naasten. Me dunkt, daar kunnen we wel veel van leren.

Hartelijke groeten, 
Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

islamnaastenliefde
2 reacties
Sammie2016
30-06-2017 / 12:22
In de gelijkenis die Jezus vertelde van de barmhartige Samaritaan leefden Samaritanen en Joden op gespannen voet met elkaar, zij haatten elkaar.
Wij moeten wel bedenken dat de Joden veraf stonden van de door God gegeven wetten, zij waren behoorlijk van Gods wetten afgedreven en hebben (de meesten althans) Jahweh de rug toegekeerd.

Jezus stelde de vraag nadat hij de illustratie had verteld "wie heeft zich tot de naaste van de mishandelde man betoond".
De 2 Joden die hun mede-aanbidder links lieten liggen die hun directe naaste (als volksgenoten) waren, hebben zich niet als hun naaste doen gelden.
De Samaritaan echter heeft zich het lot van de man aangetrokken en in feite zijn naaste betoond.

Als christenen willen goed zijn tegen alle mensen want onze Hemelse vader Jahweh die we zeggen te aanbidden is goed voor rechtvaardige mensen en onrechtvaardigen. Hij toont liefde voor alle schepselen.
Biker64
30-06-2017 / 16:29
Moslims zijn inderdaad onze naasten en ook de Heere Jezus heeft voor hen geleden aan het kruis. Het is een vijandig religie die tegen anders denkende in geweld zich keerd ook christenen en joden.
De gehele islam is er op gericht om te onderwerpen en niet aan zichzelf maar aan de overste van deze wereld de vijand van God de duivel zelf. In de geschiedenis kunnen we al lezen waarop de islam is gebaseerd een levensgevaarlijke ideologie en daar moeten wij chistenen heel ver van blijven. De EO heeft onlangs een serie uitgezonden over de ramadan, vraag is, wat willen wij christenen nu eigenlijk hiermee, het zogenaamd onderzoeken met een vroom sausje erover, dat is niet je vijand lief hebben maar juist hem er in steunen en in zijn valsheid. Wij hebben ook niets te zoeken in een moskee hoe verschillend er over word gedacht.

De Islam is een vijand van het kruis en het christendom
Zij zeggen dat allah (God) degene is die zij aanbidden maar is dit wel zo of is er iets anders aan de hand. Zoals de kruisvaarders en de roomsekerk in de middeleeuwen ook dergelijke praktijken toepaste in naam van God waren ook zij een vijand van het kruis.

Aller eerst is het waar dat in de Koran terecht word onderwezen dat God geen zoon heeft, ja dat klopt helemaal en als je er over nadenkt kom je er vanzelf achter en kun je dit zelfs terug lezen in de bijbel.
We hebben het hier niet over de zelfde God van Abraham,Izaäk en Jacob de God van Israel.

Satan een van de mooiste schepselen door God geschapen en de meest aanzienlijke wonderbaarlijk mooi van aanzien werd hoogmoedig en trots en wilde op de troon van God plaats nemen en zelfs zich verheffen boven God. God heeft hem uit de hemel gegooid en al zijn luister en heerlijkheid afgenomen.

Satan verscheen als een engel van het licht of een demon aan Mohammed en satan is heeft zich met een list en bedrog zichzelf als god kenbaar gemaakt aan Mohammed. Ook in het verhaal van de verzoeking in de woestijn met de Heere Jezus zei satan tegen Jezus als jij knielt voor mij dan geef ik je al de rijkdom van de wereld enz.
Dus we zien in de islam dezelfde principes van satan en zijn leugens zoals die beschreven staan in de bijbel.

God in de Koran is in wezen satan en het klopt ook dat hij geen zoon heeft,,, want hij wil zelf aanbeden als God en dan wil je geen zoon of nakomelingen hebben, ook zie je in de islam het karakter van satan terug en wel in zijn trots en hoogmoed. We zien ook de duistere machten op dit moment te keer gaan in het Midden-Oosten alles wat niet buigt voor satan ( islam ) is ten dode opgeschreven en word uitgeroeid. Nog een ding en dit zie je ook gebeuren in de wereld op dit moment. Hele continenten waar de islam en de sharia word opgelegd veranderen in woestijnen ook geestelijk , de economie, vruchtbare akkers , het christendom , politiek enz worden onderworpen aan de islam en het geheel volk leidt er onder en het word een woestijn ook geestelijk. We zien het dagelijks op tv.

Ja we moeten voor de moslims bidden en hen zegenen in de Naam van Jezus de Christus de gezalfde Gods. Want Jezus is God en koning en Heer en voor Hem buigen alle knieën zich en aanbidden alleen Hem en niemand anders.

Maar er is veel wijsheid nodig en vrijmoedigheid om te getuigen aan hen dat zij de Heere Jezus nodig hebben, want dan alleen zijn zij gered. Ja het klopt ook dat zij die zich bekeren tot Jezus zij met de dood worden bedreigt ook hier in nederland en de eer van de familie staat zeer hoog en moet of terug gebracht worden tot de islam of gedood worden. Een moslim zal het tegen spreken maar de Koran gebied het.

Terug in de tijd

Ik heb een lichamelijke beperking die mij erg veel energie kost. Daardoor is het niet mogelijk om veel buitenactiviteite...
15 reacties
28-06-2010
Wat vindt u van de EO-jongerendag?
geen reacties
28-06-2006
Ik persoonlijk vind dat jullie niet eerlijk zijn over wat de Bijbel leert over de doop. Jullie spreken en geven antwoord...
geen reacties
28-06-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering