Theologie studeren en geloof kwijtraken

Ds. M.A. Kempeneers / 6 reacties

25-06-2016, 12:00

Vraag

Sommige mensen die theologie studeren of gestudeerd hebben raken hun geloof kwijt. Hoe kan dit? Ik heb weleens gehoord van iemand die zei: “als je je geloof wilt verliezen, moet je theologie gaan studeren.” Waarom dan? Wat maakt het dat als je theologie studeert, je gaat twijfelen en je geen raad meer weet?

Antwoord

Misschien heb je weleens gehoord van professor G. Wisse (1873-1957). Hij was predikant en later hoogleraar binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij was in de Gereformeerde gezindte geliefd vanwege zijn prediking, zijn actuele tijdredenen en door zijn boeken waarvan ook nu nog “De droefheid naar God” de bekendste is.

Toen Gerard Wisse in Kampen theologie ging studeren, meldde hij zich bij dr. G. Bolland, hoogleraar in de filosofie. Professor Bolland zei tegen Gerard: “U moet niet bij mij komen studeren, want dan raakt u uw geloof kwijt.” Waarop Gerard antwoordde: “Professor, als ik het kwijt raak, is het niet echt. En als het echt is, raak ik het niet kwijt.”
 
Ik denk dat dit het juiste antwoord is op je vraag. Het geloof dat door de Heilige Geest wordt gewerkt, is onverliesbaar. Geloof van eigen makelij is dat niet. Een historisch geloof (met je verstand de Bijbel aanvaarden) kun je inderdaad verliezen. Maar het ware geloof niet. 

Dat ware geloof kan wel aangevochten worden. Er kunnen ook wel twijfels komen in het hart van de gelovige. En inderdaad kan dat juist gebeuren tijdens een studie theologie. Al maakt het natuurlijk wel een verschil waar je theologie studeert. Aan sommige universiteiten geven hoogleraren en docenten les die zelf niet in God geloven en/of in de Bijbel als het Woord van God. En dat heeft natuurlijk invloed op de inhoud en manier van lesgeven. De Bijbel wordt door vele moderne theologen gezien als een menselijk boek, wat je net zo mag bekritiseren als elk ander boek. Vanuit een houding van ongeloof worden er dan allerlei zogenaamde tegenstellingen en onvolkomenheden uit de Bijbel eenzijdig belicht. Het wordt allemaal vanuit de mens verklaard. Alles wat van Boven gezegd wordt, komt van beneden, zo heeft professor Kuitert gezegd. Wonderen bestaan niet en de opstanding van Jezus is iets wat zich alleen in het hart van de discipelen heeft afgespeeld. Daar leefde Hij voort. Maar in werkelijkheid is Jezus na Zijn kruisiging nooit levend geworden. Mensen hebben het verhaal mooier gemaakt dan het is. 

Zoals gezegd zijn veel jonge studenten hierdoor en door heel veel andere gedachten in verwarring geraakt en uiteindelijk hielden ze geen geloof en geen Bijbel en geen God meer over. En dat kwam omdat ze nooit de kracht van het ware geloof hebben ondervonden. Want dat geloof kan wel tegen een stootje. Al kan het overigens best weleens een tijdje moeilijk zijn. Dat zie je in de Bijbel ook. Dat mensen door zonden, beproevingen en aanvechtingen zijn gaan twijfelen. Asaf (psalm 73 en 77) is een bekend voorbeeld, en ook Johannes de Doper (Lukas 7:19).

Maar dat heeft bij het ware geloof tot uitwerking dat het des te steviger en overtuigder wordt. Net zoals een jong boompje wat door de wind heen en weer wordt geslingerd, maar dan zijn wortels des te dieper ingraaft om tegen die winden bestand te kunnen zijn. Lees 1 Petrus 1 maar eens, of Hebreeën 12:11. Daar gaat het over loutering, over zuivering van het geloof. Het geloof wordt door de Heere op de proef gesteld. Dat kan door kastijdingen zijn, maar ook door aanvechtingen. Maar als het goed is, kom je ermee op je knieën terecht en zoek je telkens weer, en telkens meer en telkens eerder ook de toevlucht bij Christus. En dan ga je steeds meer begrijpen wat Paulus bedoelt in 1 Korinthe 1:18-31, dat het ware geloof niet gekenmerkt wordt door begrijpen, maar door vertrouwen. 

Gelukkig zijn er ook universiteiten of hogescholen waar je een gedegen opleiding krijgt, gefundeerd op Schrift en Belijdenis. Die je niet alleen kennis laten maken met de moderne theologie, maar er ook een betrouwbaar weerwoord op geven. En die je ook kennis laten maken met Augustinus, Calvijn, Comrie, a Brakel enzovoorts. Zulke opleidingen wil ik je dan ook van harte aanbevelen. 

Katwijk aan Zee, ds. M. A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

 • Geboortedatum:
  05-11-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Katwijk aan Zee
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

geloofsafvalTheologie studeren
6 reacties
Duuk
25-06-2016 / 12:29
Als je de bijbel gaat ziet als een historisch correct boek of als een wetenschappelijk boek, ga je de mist in. Natuurlijk staan er historische feiten in de bijbel, maar niet met de bedoeling er een geschiedenisboek voor in de schoolbanken van te maken. De bijbel is een theologisch boek en vooral een geestelijk boek. Mensen die de bijbel bekritiseren op exacte historische betrouwbaarheid en wetenschappelijke inhoud begrijpen dat vaak niet of willen dat niet begrijpen.
Er is geen wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van God, maar ook geen bewijs voor alternatieven en al helemaal geen bewijs dat God niet bestaat.
De bijbel is er duidelijk over dat er een geestelijke, onzichtbare wereld is. Je zou eens moeten zoeken naar het verhaal van Jennifer Peersmann, een wetenschapper, die niet geloofde, maar later tot het geloof in Jezus kwam door in te zien dat er meer is dan wat je ziet.
mortlach
25-06-2016 / 16:16
Wat je ook studeert, economie, talen, theologie, whatever; waar je al vrij gauw achterkomt is dat zaken altijd een stuk gecompliceerder en genuanceerder zijn dan je dacht.

Als je geneigd bent in zwartwit te denken, dan staat je aan de universiteit een tijd te wachten van bijzondere persoonlijke ontwikkeling, maar die ontwikkeling is over het algemeen veel waardevoller dan de namen en jaartallen die je te leren krijgt.
John61
25-06-2016 / 21:12
Laat je leiden door de Geest als je de Bijbel leest, niet door dominees, doctorandussen, doctors, professoren en andere woordverkondigers. Accent- en meningsverschillen blijven bestaan op deze wereld.
Omega
26-06-2016 / 21:33
In deze woorden van ds. Kempeneers ligt het geheim: "Als ik het kwijt raak, is het niet echt. En als het echt is, raak ik het niet kwijt.”
mortlach
27-06-2016 / 09:16
@Omega: Toch heb ik daar wat moeite mee, want het is een dijk van een opzet voor een "No True Scotsman"-drogreden. En dat terwijl er genoeg 'getuigenissen' te vinden zijn van mensen die hun geloof om wat voor reden dan ook vaarwel hebben gezegd, maar bij hoog en laag volhouden dat toen ze het hadden het toch echt echt was.
Duuk
27-06-2016 / 10:49
@Omega en mortlach: in feite gaat het er ook niet om of het ooit echt is geweest, dat kunnen wij toch niet beoordelen, maar wel of wij volharden tot het einde. Er staan niet voor niets zoveel oproepen om te volharden, te groeien, ons te laten leiden, in Hem te blijven. Daarvoor hebben wij ook de Geest van God ontvangen, anders komt er niets van terecht

Terug in de tijd

Ik zou graag wat uitleg hebben over de tekst uit spreuken 2:19: “Allen die tot haar ingaan, zullen niet wederkomen, en z...
geen reacties
25-06-2020
Onze dochter van bijna acht heeft al twee keer het overlijden meegemaakt van een nabij persoon. We hebben er haar zoveel...
2 reacties
25-06-2013
Dit jaar heb ik belijdeniscatechistatie gevolgd om belijdenis te doen. Dit wil ik graag. Alleen mijn vraag is: kan je we...
2 reacties
26-06-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering