Concordantie van Strong

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

13-06-2016, 09:42

Vraag

Is de Strong’s Concordance betrouwbaar? Gaat die echt terug naar de brontaal? Ik las ergens dat het wel Hebreeuws is, maar niet het oude Bijbelse Hebreeuws en dat geen enkele wetenschapper die zou gebruiken. Welke is dan wel aan te raden en is daar ook een app van?

Antwoord

Beste vraagsteller,

De concordantie van Strong (Strong's Exhaustive Concordance of the Bible) dateert uit 1890. Dr. James Strong en zijn medewerkers maakten gebruik van de grondtalen en van de King Jamesvertaling. Het is een uitputtende concordantie waarbij elk woord in de vertaling gekoppeld is aan een woord in de grondtekst. Het werk bevat 8674 Hebreeuwse woorden die gebruikt worden in het Oude Testament en 5523 Griekse woorden die gebruikt worden in het Nieuwe Testament.

Aan elk woord dat in de grondtekst voorkomt is een uniek nummer toegekend waardoor men in staat is de teksten in de vertaling met elkaar te vergelijken. Deze nummers worden ook de nummers van Strong genoemd. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Concordantie_van_Strong

Er zijn op internet veel (vooral Engelstalige) Bijbelstudiesites te vinden die gebruik maken van de Strongnummering, bijvoorbeeld www.biblehub.com. Voor hen die de grondtalen niet beheersen, is het handig om te zien of in teksten het grondtaal hetzelfde woord gebruikt wordt.

De genoemde concordantie gaat uit van de Hebreeuwse Bijbel. Dat is het oude Bijbelse Hebreeuws. Wetenschappers in onze tijd zijn terughoudend in het gebruik, omdat er inmiddels meer Hebreeuwse handschriften gevonden zijn (bijv. in Qumran) en omdat de kennis van het Hebreeuws is toegenomen.

Het woordenboek New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, onder redactie van Willem A. VanGemeren (5 delen, Zondervan te Grand Rapids, 1997) gebruikt een recenter systeem, namelijk dat van Goodrick en Kohlenberger. Voor de lezers staat er in deel 5 een omnummertabel tussen beide systemen.

De concordantie van Goodrick en Kohlenberger is uitgegeven bij Zondervan en heet met een woordspeling op de naam van Strong: The Strongest NIV Exhaustive Concordance. Deze mag vanwege copyright niet zomaar gebruikt  worden. Bij het veel oudere werk van Strong is de termijn van copyright verstreken en daarom wordt dat op internet volop gehanteerd. Voor gewone Bijbelstudie is de Strong concordantie nog steeds goed bruikbaar.

Overigens geldt voor alle gebruik van concordanties en nummeringssystemen: het blijft van belang om te letten op het gebruik van het woord in een context en in een genre. Hetzelfde woord kan in verschillende passages een (iets) verschillende betekenis hebben. Ook kan de betekenis van een woord in de loop van de tijd verschuiven. Bijvoorbeeld het woord ‘hoogte’ heeft soms een neutrale betekenis, maar in de boeken Koningen wordt meestal een offerhoogte bedoeld. Daarom is het nooit genoeg om een concordantie te gebruiken.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

geen reacties

Terug in de tijd

Tegen mij werd eens gezegd: “De Heere zal brullen in jou leven als een leeuw. Om je al bevende uit Assur te doen komen.”...
1 reactie
12-06-2018
Waarom mag je eigenlijk niet pokeren, ik bedoel gewoon met vrienden? Iemand wil me Amerikaans jokeren leren, maar mag da...
8 reacties
11-06-2012
Ik mag weten dat God er ook voor mij is, ja, dat ik zelfs in Zijn koninkrijk mag werken. Toch heb ik nog een boezemzonde...
geen reacties
11-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering