Goede Tijden, Slechte tijden

ir. Raymond H. Warnaar / 5 reacties

09-06-2016, 10:23

Vraag

Ik heb een vraag wat betreft de soapserie Goede Tijden Slechte tijden. Al jaren lang ben ik een redelijk trouwe kijker van dit programma, maar een tijd terug werd ik er door een goede vriendin op gewezen dat de serie diverse elementen bevat die niet in overeenstemming zijn met Gods Woord. Hier ben ik het inderdaad mee eens, maar ik vraag me af in hoeverre dat verschilt van de hedendaagse populaire films/boeken. Ook hierin komen bijna altijd wel gebeurtenissen voor die tegen Gods geboden in gaan. Toch genieten vele christenen van deze boeken en films en hebben ze er niets op tegen deze te kijken. Waarom is het dan wel verkeerd om een soap te volgen? Ik merk namelijk in eigen kringen dat meer christenen iets op soaps tegen hebben dan op films en boeken, terwijl toch echt dezelfde zonden bedreven worden. Is bijbels gezien een soap echt slechter als deze films of boeken?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Bedankt voor je vraag. Mag ik het indirect en kort beantwoorden? Maakt het veel uit of je 30 of 35 sigaretten per dag rookt? Of je 3 of 4 keer op een dag vloekt? Of een man zijn vrouw 1 of 2 keer per maand met een andere vrouw bedriegt?
 
Ik sprak onlangs een positief christen die een mooi eigen bedrijf met meer dan 100 werknemers tot stand heeft gebracht en zelf ook al het een en ander van de wereld gezien heeft. Succesvol dus en wellicht iemand die ruimdenkend is en open staat voor nieuwe ideeën. Toen ik hem iets wilde vertellen over een radioreclame die ik net in de auto gehoord had, gaf hij aan dat hij onderweg nooit naar de radio luistert (maar naar eigen media) vanwege de verkeerde invloeden, gesprekken en muziek die je gedachten ongemerkt beïnvloeden. En hij heeft volkomen gelijk, want bewust of onbewust gaan we wereldse, oppervlakkige en zondige dingen normaal en zelfs interessant vinden. Beetje bij beetje, heel arglistig, raken we eraan gewend. Diezelfde ochtend had ik het ook in de Bijbel gelezen: Word deze wereld niet gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van je gemoed, van je gedachten en van je gewoonten (Romeinen 12:2)! En er komt nog een belofte achteraan: daardoor ga je de goede, behaaglijke en volmaakte wil van God kennen!
 
Dat er christenen zijn die zulke soaps en andere hedendaagse films en boeken wel accepteren en daar hun tijd mee verkwisten is nooit een reden om water bij de wijn te doen. Het is ten diepste verdrietig en gevaarlijk dat we elkaar daar veel te veel vrij in laten. Echte liefde wil de ander juist bewaren voor lichamelijke maar ook geestelijke gevaren die ons omringen. Echte liefde wil ons wijzen op de bron van het hoogste geluk en de echte vrijheid, namelijk een leven zoals God het bedoeld heeft: Hem liefhebben boven alles en daarna de mensen die Hij op onze weg om ons heen geplaatst heeft liefhebben als onszelf!
 
Ik ken je verder niet, maar ik weet uit eigen ervaring, dat het loslaten van verkeerde gewoonten en zonden niet makkelijk is. Onmogelijk zelfs. Het leven lijkt dan saai en zinloos te worden, zonder soapseries, zonder vermaak. Totdat...
 
Totdat je achter een groot geheim komt! Namelijk het leren kennen en genieten van de vreugde die er bij God in overvloed aanwezig is! Namelijk in de getrouwheid van Zijn Woord en beloften, in het zien, luisteren en voelen van de geweldig mooie (zomer)natuur, in de psalmen, gezangen en andere lofliederen waarin Hij centraal staat. In vriendschappen en geborgen relaties van vertrouwen waarin Hij de verbindende schakel is. In het omzien naar mensen die door Hem geschapen zijn. In de stille omgang met Hem, ’s morgens voor je aan het werk gaat. In het belijden van je eigen zwakheid en het mogen verwachten van Zijn vergeving, steeds weer opnieuw, omdat Hij daarvoor het Liefste wat Hij had aan ons wilde geven. Zijn liefde te ervaren is sterker en groter dan de dood en alle soapseries bij elkaar!
 
Zoek Hem en leef echt, met een onuitsprekelijke vreugde die je nergens anders vindt!

Hartelijke groet,
Raymond Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

tv
5 reacties
mortlach
09-06-2016 / 15:00
Loopt die serie nou nog steeds?
DeDwaler
09-06-2016 / 15:28
@mortlach: "Loopt die serie nou nog steeds?"

Ja inderdaad! En hoe is het met Ludo? ;o)
mortlach
09-06-2016 / 17:27
En ongetwijfeld hebben de personages niets geleerd in al die tijd. Nog steeds dezelfde problemen die worden opgelost/veroorzaakt door keuzes die niet werken.
Mona
10-06-2016 / 09:42
Wat een heerlijk antwoord van Raymond Warnaar.
Er is vreugde in het leven met de Heere, veel meer en veel groter dan alle troep die de wereld je kan bieden. En het meest onbegrijpelijk is dat deze vreugde eeuwigdurend is.

Het gaat er bij een Christen niet om te onderzoeken waar de grenzen liggen, maar hoe hij zover mogelijk bij die grens vandaan kan blijven.
CeesvanBeek
19-06-2016 / 13:21
Hallo goede vriend of vriendin.

Er zou een moment bij iedere wedergeboren gelovige moeten komen dat alle oude dingen ook in haar of zijn leven voorbij zijn gegaan. Dat zij gaan beseffen een nieuw schepsel te zijn en dat alles nieuw geworden is. Dat je leert zoals de heer Warnaar zegt en zoals er staat in Johannes 10 vers 10b dat Jezus niet alleen gekomen is om leven (eeuwig) te geven maar ook om overvloed te geven... en dat hier al op aarde! Dat God een overvloeiende fontein van liefde, goedheid, genade en licht is, dat Hij dan echt voor jou persoonlijk de Springader is van het Levende Water zodat er stromen uit je binnenste stromen springen tot in het eeuwige leven.

Ik weet niet of je al tot Jezus gevlucht bent als een grote en vuile zondaar/zondares? Of je al van je zonden gewassen bent door het Bloed en de vergeving van al je zonden kent? Of je al de vrede met God kent zoals een vijand die met God verzoend is? Of je al de rust voor je ziel gevonden hebt? Of je al met de Geest Die in je woont beseft dat er overwinning is over iedere zonde?

Als dat zo is dan heb ik ter ondersteuning van het betoog van de heer Warnaar hier een blogbericht dat je wellicht verder helpt om al het oude af te leggen en het nieuwe aan te trekken: http://levendenstromendwater.blogspot.nl/2015/03/jezus-alleen-of-jezus-plus-boer-zoekt.html. Lees het en bekeer je dan onmiddellijk van alle onreinheid en afgodendienst van de TV en alle andere schermen.

Ben je nog niet wedergeboren door het geloof dan is de enige oplossing dat je met alles waar je aan vastzit naar Jezus vlucht in het geloof. Alleen Hij kan je vrijmaken zoals er staat dat Hij gevangenen in vrijheid brengt en de gebrokenen van harten geneest. Het opknappen van je buitenkantleven is een hopeloze zaak, geen doen aan om dat zondige hart eronder te krijgen. Alles uit je natuurlijke leven kan God niet behagen, het is zelfs vijandschap tegen God, ook al je eigen vechten tegen verleidingen, zonden en innerlijke hoogmoed is volkomen zinloos. God ziet dat als vuile vodden, oude lappen die verbranden in Zijn toorn en waardoor je niet kan bestaan als je voor Zijn troon staat!

Hier een mooi lied om tot overgave in het geloof aan Jezus te komen: https://www.youtube.com/watch?v=b9ohqkJS4c0 en een blogpost die je kan aan sporen om je ziel te bergen in de Rotssteen Christus voordat het eeuwige duister van de dood je overvalt: http://levendenstromendwater.blogspot.nl/2016/05/jezus-en-het-hart.html

Heb je mij nodig dan is hier mijn e-mailadres: levendenstromendwater@gmail.com

Terug in de tijd

Mij is ooit verteld dat als in het OT de woorden "tot in eeuwigheid" gebruikt worden, dit geldt voor de periode tot aan ...
1 reactie
08-06-2012
Wij zijn in de reformatorische kringen in het algemeen tegen het gebruik van bloemen bij een begrafenis. Wanneer je nu i...
16 reacties
08-06-2012
In verband met petadolor, nog aangeprezen door dr. Ozz, stel ik mij de vraag waarom ik daar geen antwoorden op vind, ten...
geen reacties
08-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering