Iets aan verdeeldheid in kerken doen

Ds. J.D. van Roest / geen reacties

02-05-2003, 00:00

Vraag

Ik ben niet christelijk opgevoed, maar mag nu geloven dat de Heere Jezus voor mijn zonden is gestorven. Het is me steeds meer opgevallen hoe groot de verdeeldheid van allerlei verschillende kerken is. Soms brengt me dit in verwarring, maar gelukkig mag ik op Christus zien, en weten dat Hij het belangrijkste is.

Mijn vraag is nu: Kunnen of moeten wij als christenen iets aan deze verdeeldheid doen binnen (onze eigen) kerken, d.m.v. onze stem te laten horen als er onbijbelse dingen in de preek naar voren komen? Of kunnen wij dit alleen aan de Heere overlaten, d.m.v. gebed en op Hem vertrouwen dat Hij dingen kan veranderen?

Antwoord

Beste vraagsteller, door omstandigheden is je vraag erg lang blijven liggen. Sorry.

Eigenlijk is je vraag opgebouwd uit drie vragen:

a. Mag ik -niet christelijk opgevoed- geloven dat Jezus voor mijn zonden gestorven is?

b. Kunnen/moeten we iets doen aan de verdeeldheid binnen de kerken?

c. Moeten we onze stem laten horen wanneer er onbijbelse dingen in de preek
naar voren komen?

Ik zal proberen iedere vraag afzonderlijk te beantwoorden.

a. Of je wel of niet mag geloven dat de Heere Jezus voor je zonden gestorven is, heeft eigenlijk niets te maken met het feit dat je niet kerkelijk bent opgevoed. Je hebt blijkbaar het evangelie van de Heere Jezus Christus gehoord. Daarin wordt iedere hoorder opgeroepen tot geloof en bekering. Die oproep is van Gods kant bloed-serieus. Het heeft immers het bloed van Zijn eigen Zoon gekost om de weg tot vergeving en verzoening te banen.

Je zegt op Christus te mogen zien. Dat doet denken aan wat De Heere Jezus zelf gezegd heef: Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Je weet: Wie op die koperen slang zag werd genezen... Wie op de Christus ziet, wordt behouden (zie Joh. 3:14/15).

Wie echt in de Heere Jezus gelooft, mag erop vertrouwen dat zijn zonden vergeven zijn. Wie de Zoon heeft, heeft het leven!! (wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet, ook al is hij nog zo kerkelijk opgevoed, zie 1
Joh. 5:12).

b. Iets aan de verdeeldheid van de kerken doen is niet gemakkelijk. Op zijn minst mag er het gebed zijn om de eenheid van de kerken. Die eenheid mag trouwens niet ten koste van de waarheid gaan. Een eenheid zoals bepleit
wordt in het Samen Op Weg-beleid is geen echte eenheid. Want daar wordt zo ongeveer iedere opvatting over de Bijbel getolereerd. Probeer zelf bijbels (dat is naar de Schrift met het eerbiedige besef dat heel de Bijbel ons door de Heere gegeven is als ZIJN Woord) te leven en dat ook aan anderen door te geven.

c. Als er onbijbelse dingen in de prediking naar voren komen is het je plicht als gemeentelid om de predikant daarop aan te spreken. Het is wel zaak dat je daarbij met verstand en liefde te werk gaat. Het is bijvoorbeeld niet zo slim om direct na de dienst de consistorie in te gaan en daar -in bijzijn van de kerkenraad- je bezwaren te uiten. Beter kun je 's maandags de dominee opbellen en vertellen wat je bezwaren tegen de prediking zijn (onderbouwd vanuit de Bijbel).

Niet alle dominees kunnen daar tegen. Jammer dan. Het ontslaat jou niet van de roeping om ze te waarschuwen. Wat ze er mee doen is hun eigen verantwoordelijkheid. Wel moet je ook zelf de bereidheid hebben om naar de tegenargumenten van de predikant te luisteren. Misschien heb je hem verkeerd begrepen, of -dat kan ook- misschien heb je zelf wel een verkeerde uitleg van de Bijbel in gedachte.

Ik hoop je hiermee wat verder geholpen te hebben. Veel vreugde en zekerheid in het geloof toegewenst.

Ds. J. D. van Roest

Ds. J.D. van Roest

Ds. J.D. van Roest

 • Geboortedatum:
  23-08-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

verdeeldheid
geen reacties

Terug in de tijd

Toen wij verkering hadden hebben we in het begin van de relatie een aantal keren gemeenschap gehad. We hadden er veel sp...
geen reacties
02-05-2006
Ik heb last van dwanggedachten. Deze kunnen over verscheidene onderwerpen gaan. Maar vaak zijn het ook gedachten aan het...
geen reacties
02-05-2007
Nog maar kort getrouwd wil mijn vrouw helemaal geen contact meer met mijn familie. Ze wil alleen mij accepteren als haar...
3 reacties
02-05-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering