Waarom geloven?

Ds. J.J. Tigchelaar / 1 reactie

13-04-2016, 08:03

Vraag

Ik loop al een tijdje met de vraag: Waarom geloven? Waarom is het feit van geloven alleen zo belangrijk dat het al het leed van de wereld rechtvaardigt? Waarom mogen we niet weten dat God bestaat? Hij zou toch wetenschappelijk onverklaarbare gebeurtenissen kunnen laten gebeuren en daarmee heel veel leed op de wereld laten stoppen? Gewoon kort en duidelijk. Bijvoorbeeld: Kleur de lucht paars, met groen en gele strepen en af en toe een roze en blauwe cirkel en schrijf daarin: "Hallo mensen, ik ben God, stop met vechten, de ... hadden gelijk, dus volg vanaf nu deze regels maar." En herhaal dit dagelijks/wekelijks/jaarlijks om de mensen er aan te herinneren. Maar nu moeten mensen maar aannemen en zoeken in alle verschillende vormen van geloof, en dan nog steeds de kans maken om niet in de hemel te komen. Wat is het doel daarvan? Hoe meer ik er over nadenk, hoe minder ik het begrijp en af en toe word ik zelfs boos. Ik snap dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn, maar zo’n eenvoudige oplossing als hier boven zou aan alle onzekerheid een eind maken.

Antwoord

1. Ik vind dit een uiterst originele vraag en een bijzondere suggestie en voorstel tot oplossing. Maar daarmee is het probleem allerminst opgelost. De vraag is hoe de ellende van en in de wereld door God zou moeten en kunnen weggenomen worden. Volgens vraagsteller kan dat niet door geloven. 

2. Wanneer ik toch even met vraagsteller mee ga stel ik de vraag in welke taal de boodschap van God aan de mensen zou moeten zijn. Hebreeuws, Grieks, Arabisch, Sanskriet, Esperanto, etc. En dan gaan we natuurlijk in ons land nog ruzie maken over de zuivere en/of begrijpelijke vertaling.

3. Maar nu serieus. God heeft zich bekend gemaakt en gesproken: in de schepping en in zijn Woord. Mensen kunnen weten van Zijn bestaan en van Zijn wil. Maar vanaf Eva en Adam hebben ze zich daartegen verzet en zijn eigen wegen gegaan. Zouden ze dan opeens wel naar woorden in de wolken luisteren. We zijn zo eigenwijs en hebberig dat, zelfs als we weten dat we ongelijk hebben of oneerlijk zijn, we toch doorgaan. “Wir kapitulieren nie”. “Never surrender”. Kreeg Farao geen tien duidelijke wonderen van God, door Mozes voorzegd en wat deed hij negen keer lang? Kregen de Israëlieten in de woestijn niet het teken van God in de lucht, de wolkkolom en de vuurkolom? Desondanks maakten ze een gouden afgodsbeeld en bleven ze zeuren tegen Mozes. En kregen de Schriftgeleerden en anderen van Jezus macht, van Zijn genezingen en andere tekenen, geen duidelijk signaal van God? En Hij werd veroordeeld en gekruisigd. De fout ligt dus niet bij God die niet duidelijk genoeg zou spreken maar bij de mensen, wij en onze ouders, die niet willen luisteren.

4. Wanneer iemand beweert dat God niet bestaat, omdat Hij Zich niet manifesteert op de manier waarop wij Hem voorschrijven of adviseren, dan is het antwoord dat er geen enkel bewijs is dat Hij niet zou bestaan. Afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid.

5. In de vraag wordt wat vaag over geloof gesproken en daar zit tegelijk een deel van de onvrede van de vraagsteller in. Geloven is in de grond van de zaak vertrouwen. Uiteraard gaat daar kennis aan vooraf. Wat je niet kent kun je niet vertrouwen. Daarom is geloven en vertrouwen in God niet mogelijk zonder grondige en voortdurende kennisname van Zijn openbaring: de Heilige Schrift, de Bijbel. Daarin maakt God Zich als betrouwbaar bekend. En als rechtvaardig en genadig. En als een Vader die Zijn Zoon als middelaar en verzoener schenkt.

6. Dat vertrouwen op God kun je een beetje vergelijken met de relatie in verliefdheid en huwelijk. Ken je je partner helemaal? Nee toch, en dat is juist het boeiende en interessante. Een geliefde is gelukkig geen voorgeprogrammeerde robot. En moet je je geliefde ook altijd en overal kunnen controleren om zeker te zijn van zijn of haar trouw? Moet je geliefde precies doen wat jij wilt? Beter is dat je van wederzijdse liefde uitgaat, ook al begrijp je niet alles van de ander.

7. Tenslotte een zijdelingse opmerking over de zinsnede in de vraag “de kans maken niet in de hemel te komen”. Uiteindelijk gaat het er echter niet om of wij in de hemel komen. Dat is geestelijk egoïsme. Het gaat er om dat God als Koning erkend en gediend wordt door Zijn kinderen. En waar staat in de Bijbel dat de uitverkorenen dan in de hemel komen? De gelovigen zullen in het hiernamaals wonen in het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel op de aarde neerdaalt (Openbaring 21:10). Veel zogenoemd hemelgeloof komt uit de Roomse traditie, niet uit de Heilige Schrift.

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

Tags in dit artikel:

ongeloof
1 reactie
Femke
17-04-2016 / 14:58
Beste vraagsteller/ster..
Jouw vraag heeft me best wel bezig gehouden en dan eigenlijk meer in de zin van maar wat is nu eigenlijk het geloof. Is dat dat God ons iets oplegt en dat we er niet meer onderuit kunnen of heeft het met liefde te maken. Liefde naar God, Hij (eerst) naar ons, en liefde tot elkaar. God roept op veel manieren mensen tot Hem, lees ook maar eens het oude Testament. Het lijkt een hard en meedogenloos gedeelte van de Bijbel maar juist in de profeten lees je wie God is. Hij wil graag dat mensen Hem dienen, als ze dat niet doen worden ze gestraft maar God is weer de eerste die het volk Israel naar Zich toe trekt vanuit liefde en opnieuw weer met hen in zee gaat. Dat geldt ook voor ons, het gaat er denk ik niet om in hoeverre God zich aan ons openbaart maar of wij ons hart open stellen en God in ons laat werken. Dan zal al dit leed in deze wereld en misschien wel in ons eigen leven niet zomaar opgelost zijn maar hebben we wel uitzicht en een toekomst. Gods koninkrijk wordt door Zijn kinderen in deze wereld gebracht. God doet dat door de werking van Zijn Heilige Geest. We kunnen deze liefde van God ontvangen zomaar om niet. We kunnen Hem leren kennen door de Bijbel te lezen en open te stellen en te bidden. Dan is het niet een rationeel overtuigen maar een innerlijke overtuiging die God in ons werkt. Waar ik zelf veel van heb geleerd is van vervolgde christenen. In al de strijd die zij meemaken komen ze (vaak) nog dichter bij God en ervaren Hem des te meer. Zoek maar eens een stichting op (bijvoorbeeld Open Doors) en laat je inspireren door de verhalen van deze mensen.
Ook nog even het volgende: Toen de Here Jezus op aarde was waren veel mensen ook niet overtuigd. Toen ze vroegen om een wonder zei de Here Jezus dat ze dan nog niet zouden geloven, er zijn wonderen gebeurd (zoals die van Jona en het behoud van Nineve) maar dit was niet voldoende, een ander wonder zou hen dan ook niet overtuigen. Ook hierin zie je dat het gaat om overgave, open stellen voor de Here Jezus. Dat is vaak niet in het groot en openbaar maar juist in de kleine dingen. Straks als de Here Jezus terugkomt wordt alles nieuw en weer volmaakt.

Terug in de tijd

Is het wel zinvol om te bidden voor vrede in (bijv.) Irak? Jezus heeft zelf gezegd dat deze dingen moeten gebeuren voord...
geen reacties
12-04-2003
Aan een dominee van de Ger. Gem. Wij als ouders van leerlingen van de SMDB in Wekerom hebben een paar vragen over de sch...
33 reacties
12-04-2012
Ik ken verschillende personen die, net als ik, een relatie met God hebben. Ik schiet echter richting God veel tekort, ma...
geen reacties
12-04-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering