Variaties van votum en groet

Ds. J.D. Heikamp / 7 reacties

11-04-2016, 08:26

Vraag

Een predikant begint de kerkdienst met een votum en groet. Daar zijn verschillende variaties van. Weet u welke dat zijn?

Antwoord

Verschillende jaren geleden heeft de toenmalige Ned. Herv. Kerk een boekje uitgegeven met de titel “Liturgie”. Hierin werd een poging ondernomen om eenheid aan te brengen in de diverse variaties van votum en groet. Het bleek dat een ieder deed wat goed was in zijn ogen. Dat was tevens het geval in de afgescheiden, reformatorische kerken. En dat zal tot deze dag nog wel zo zijn. Ofschoon ik dat niet weet.

Het doel van het votum is Psalm 121: 2 (in meervorm). “Onze hulp is in de Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt ( geschapen) heeft.” En de groet is: “Genade en vrede zij u van God den Vader, en van Jezus Christus Zijnen Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes.”

Dat geldt ook de zegenbede bij het uitgaan: “De genade van onze Heere Jezus Christus, en de gemeenschap des Vaders en des Heiligen Geestes, zij met u of met ons allen.” Anderen gebruiken de Numeritische zegenbede uit Numeri 6: 24vv.
 
Hartelijke groeten en dat ons geloofsverlangen maar mag zijn om persoonlijk te delen in de zegen die Christus verworven heeft.

Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

liturgievotum-groet
7 reacties
hvdijk66
11-04-2016 / 09:13
Hierbij de Sela variatie:
https://www.youtube.com/watch?v=hA8D67rynnk&nohtml5=False
Unionist
11-04-2016 / 09:40
In onze gemeente (CGK) zit er een verschil in het vorum voor de morgen- en de middagdienst. 's Morgens spreekt de dominee het (ongeveer) uit zoals ds Heijkamp het weergeeft, in de middag begint hij met: "Ook in deze middag zijn we bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest." Waarna dan de groet volgt.
Gastpredikanten variëren wel eens met woorden, maar dat zijn nuanceverschillen. Sommigen zeggen tussen votum en groet: "In de naam van die God mag ik u groeten."
Maar van belang zijn die verschillen natuurlijk niet.
pannenkoek
11-04-2016 / 11:34
Bij ons (ger gem) doet een ouderling het ook als we leesdienst hebben. Anders begin je de dienst zonder een gebed. ( we hebben wel het stille gebed voor die tijd, maar dat is ieder voor zich)
Het gaat dan om de eerste helft 'Onze hulp is in de Naam de Heeren Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houd en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van Zijn handen'
Race406
11-04-2016 / 13:20
Bij ons begint onze dominee altijd met: "Onze hulp is in de naam van de Here, DIe hemel en aarde gemaakt heeft, Die trouw is (en blijft) en Die nooit (met sterk de nadruk op nooit) loslaat waaraan Hij eens begon."
De zegen krijgen we 's morgens mee als: De genade van de Here Jezus Chrisus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen." Dus zonder het later ingevoegde zij.
's Middags: De Here zegene u en Hij behoede u enz.
Gastpredikanten doen het weleens op hun eigen wijze.
Af en toe hebben we een predikant die begint met de groet. God is het immers Die de dienst met ons begint en eindigt.
89avkr
11-04-2016 / 18:02
Hier is er na "onze hulp" ook nog "en onze verwachting" bijgevoegd, dit doen trouwens meer predikanten, hoor ik. Opmerkelijke verschillen aan het eind zijn er ook. Zo zegt mijn eigen predikant: "de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijve met u allen." Andere predikanten vervangen het woordje "onze" door "de", en laten "de Vader" weg.
Iesss
11-04-2016 / 22:32
Een al wat oudere gastpredikant die begon de votum/groet met de woorden uit Openbaring 1:4b-6.
hvdijk66
11-04-2016 / 23:29
Ik zit nog even wat verder te zoeken en kom nu een verwijzing naar psalm 124:8 en 138:8 tegen. Hoe dan ook, het is een mooie belijdenis.

Terug in de tijd

Ik ben pas bij een jubileumconcert geweest van het Urker mannenkoor Halleluja en ik ben er nog vol van, zo mooi dit was....
2 reacties
11-04-2011
Ds. Hoekman heeft recent op deze site zijn bezwaren geuit tegen het gebruik van de kronieken van Narnia in het reformato...
geen reacties
11-04-2006
Zelf ben ik eind twintig en single. Over dat laatste gaat mijn vraag. In mijn gemeente heb ik het gevoel niet meer mee t...
13 reacties
11-04-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering