Abortuspil

J. Boeijenga / 2 reacties

15-03-2016, 16:52

Vraag

Mag je als je ruim vier weken zwanger bent een abortuspil nemen? Het leeft dan nog niet. Of is de Bijbel daar tegen?

Antwoord

Beste vragensteller,

Je stelt een vraag, poneert een stelling en stelt opnieuw een vraag. Laat ik ze alle drie eens langslopen.

Vraag 1. Mag je, als je ruim vier weken zwanger bent, een abortuspil nemen?

Ik neem aan dat je niet onbekend bent met de opvatting binnen orthodox-christelijke kring over zwangerschap en abortus: het ontstaan van nieuw leven begint bij de conceptie, dus vanaf de eerste seconde na de samensmelting van zaadcel en eicel. Het is de mens niet toegestaan om, als een Goddelijke rechter, uit te maken dat dit leven afgebroken mag worden. Er ontstaat geen leven buiten de wil van God. Wie zijn wij dan om dat leven, hoe pril ook, te beëindigen? Principieel maakt het geen verschil of dat leventje nu vier uur, vier dagen, vier weken of vier maanden oud is.

Stelling: Het leeft dan nog niet.

Met “het” bedoel je de ongeboren vrucht, mag ik aannemen. Zoals je uit mijn antwoord hierboven al kunt opmaken, is er geen grond voor jouw stelling. Het is objectief waarneembaar dat er direct sprake is van leven na de conceptie. In het geval van IVF (de reageerbuisbevruchting) wordt dit proces microscopisch gevolgd. Als jouw bewering waar zou zijn, zou dat anders ook wel vreemd zijn: er ontstaat eerst dood weefsel en na verloop van tijd wordt dit leven? Er wordt wel verschillend gedacht over de status van dat leven, maar dat het leven is wordt niet betwijfeld. 

Vraag 2. Is de Bijbel tegen het nemen van de abortuspil bij vier weken zwangerschap?

De Bijbel is geschreven in een tijd waarin er nog niet veel bekend was over de bijzondere ontwikkeling die het prille leven in de moederschoot doormaakt. Wel getuigt David in Ps. 139: 14 “Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken! ook weet het mijn ziel zeer wel. 15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben, in de nederste delen der aarde. 16 Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was.”

Het staat er misschien wat plechtstatig, maar het omvat wel precies de kern waar het om gaat. Die ongevormde klomp, een uitdrukking die wellicht wijst op hetgeen zichtbaar is bij een prille miskraam, duidt  toch al duidelijk op het begin van het leven dat hier zo beeldend als een borduursel wordt omschreven. Een borduursel waarvan de toeschouwer in het begin ook niet goed kan zien wat het worden zal. Maar wat wel duidt op een voortgaand proces van vervolmaking, dat niet opzettelijk verstoord mag worden.

Ik hoop dat ik je vraag duidelijk genoeg heb beantwoord. Uiteraard zijn de antwoorden wel gegeven vanuit een reformatorische levensovertuiging, maar dat spreekt vanzelf bij Refoweb.

Johan Boeijenga

J. Boeijenga

J. Boeijenga

 • Geboortedatum:
  26-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: sedationist

Tags in dit artikel:

abortus
2 reacties
BHM
15-03-2016 / 17:43
Met 21 dagen klopt het hartje al!
aaapje
15-03-2016 / 19:25
Beste vraagsteller,
Neem eens een kijkje op de site www.sirez.nl
daar kan je terecht voor info en hulp.

Terug in de tijd

Bij mijn gemeente volg ik de belijdeniscatechisatie. Nu heeft de kerkenraad mij aangesproken op het dragen van een baard...
geen reacties
15-03-2018
Wat betekent het woord “tempeesten” in onderstaande psalm 42 vers 4 naar de berijming van Datheen? "Ik ben uwes zeer ged...
21 reacties
15-03-2010
Ik ben een 34-jarige vrouw en ik ben pas gescheiden. Ik leerde mijn ex-man kennen in een evangelische gemeente, waar ik ...
17 reacties
15-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering