Vader houdt kind ten doop

Ds. B. de Romph / 9 reacties

18-02-2016, 10:27

Vraag

Ook in de reformatorische gezindte zie je steeds vaker dat de vader het kind ten doop houdt en niet de moeder. Wat kunnen hiervoor redenen zijn? Zijn hier bijbelse gronden voor?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Hartelijk dank voor je vraag. Het is je opgevallen dat de laatste tijd steeds vaker de vader en niet de moeder hun kindje ten doop houdt. Dit is een ontwikkeling die we de laatste jaren opmerken. Over het algemeen is het de moeder die hun kind ten doop houdt. Nu is daar geen voorgeschreven regel voor. Het gaat om degenen die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van het kind en dat zijn zowel de vader als de moeder. Zij hebben beiden, voor zover zij belijdend lid van de gemeente zijn, antwoord gegeven op de vragen die bij de doop gesteld worden. De ouders nemen de verantwoordelijkheid van de opvoeding van hun kindje op zich. In dat geval mag zowel de vader als de moeder het kind ten doop houden. Dat maken beide ouders samen uit, wie het kind bij de doopsbediening ten doop houdt.
 
Maar er kunnen redenen zijn van lichamelijke aard, waardoor een moeder het kind niet ten doop kan houden. Dan moet een vader dat wel doen. Er zijn ook situaties dat een tweeling gedoopt wordt. In dat geval kan een ouder dat niet alleen doen. Ook kan het zijn dat alleen de vader belijdend lid van de gemeente is en deze taak aan de vader wordt opgedragen. In bijzondere gevallen kan een vader het op prijs stellen om zijn kind ten doop te houden, omdat het zijn naamgenoot is of omdat de ouders met elkaar afgesproken hebben hun kinderen om beurte ten doop te houden. Op zich is daar geen bezwaar tegen. In het verleden hebben daar ook nog andere factoren in meegespeeld.

In de Gereformeerde Kerk bestond in die tijd de gewoonte van vroege doop. Dat hield verband met de verbondsbeschouwing in de Gereformeerde Kerk. Zij hechtten veel waarde aan de doop en zij leerden zelfs dat de doop noodzakelijk was voor de zaligheid van het kind, als het onverhoopt zou komen te overlijden. Het kind werd dan zo snel mogelijk gedoopt, terwijl de moeder nog in het kraambed lag. Dan moest de vader het dus wel ten doop houden. Maar deze vroegere gewoonte is nu niet meer aan de orde.
 
Er is dus geen vaste regel voor, maar over het algemeen houdt de moeder het kindje ten doop. Zij heeft hun kind negen maanden onder haar hart gedragen en op haar zal de opvoeding grotendeels neerkomen, zodat het de moeder gegund wordt in dat plechtig ogenblik van hun leven het kind ook ten doop te houden. Maar dat doet niets af van het feit dat de vader evenzeer bij de opvoeding van dit kind betrokken is als de moeder. Het gaat bij de doopbediening om wat God doet in het leven van het kindje dat gedoopt wordt. De Heere betekent en verzegelt Zijn verbond met hem of haar. Dan is het het belangrijkste niet wie het kindje ten doop houdt, maar hetgeen daarop volgt. De ouders hebben antwoord gegeven op de vraag, of zij beloven voor hun rekening te nemen dit kind als het tot zijn of haar verstand mag gekomen zijn in de “voorzeide leer” te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Daar kom je je leven niet mee klaar.
 
Ik hoop, dat je zo antwoord heb gekregen op je vraag. Ik wens je Gods zegen toe bij het overdenken van deze dingen.
 
Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

 • Geboortedatum:
  17-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Noordeloos
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. de Romph is op 24 juli 2019 overleden.

Tags in dit artikel:

kinderdoop
9 reacties
bakvis
18-02-2016 / 10:34
als priester en hoofd van het gezin heeft papa hier alle kids ten doop gehouden.
CrA
18-02-2016 / 10:39
Als men stelt dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, is het toch logisch dat de vader het kind ten doop houdt?
hansa
18-02-2016 / 10:57
Het mag dan in de laatste generaties gebruikelijk zijn dat de moeder het kind ten doop houdt, daarvoor volgens mij toch niet. Althans, als wat in ons eigen voorgeslacht gebruikelijk was en nu door velen van onze familie nog, namelijk dat de vader als hoofd van het gezin het kind ten doop houdt. Dat is ook in ons eigen gezin zo gebeurd.
Het is evenwel het belangrijkste, zoals ds. ook aangeeft, dat vader en moeder samen voor het doopfont staan en allebei de belofte afleggen (uitzonderingen daargelaten), dat zij hun kind een godvrezende opvoeding zullen geven.
pannenkoek
18-02-2016 / 15:09
Hier ook geen reden voor. Ik heb de oudste 3 ten doop gehouden, mijn man onze jongste. Omdat het gewoon heel mooi is wilde ik mijn man dit niet onthouden.
denkna
18-02-2016 / 22:00
Ik heb wel eens doopdiensten meegemaakt in de NRC-kerken in de VS.
Daar waren het alleen de vaders, die de kinderen ten doop hielden.
Ik was er door verrast, maar kennelijk is het ook iets van lokale traditie.
ariehamelink
19-02-2016 / 10:16
Hier word ik weer erg verdrietig van ook de antwoorden wat als je moeder is overleden bij je geboorte ?dan is het toch juist een wonder dat de VADER dat kan doen of niet dan ?
hansa
19-02-2016 / 14:54
Ja ariehamelink, dat is zeker een wonder. Maar daar ging het niet over. Het ging er over wie het kind vasthoudt, terwijl vader en moeder beiden bij het doopvont staan.
Zo heb ik althans de vraag gelezen.
11_10
20-02-2016 / 17:16
Laten we alsjeblieft geen regeltjes maken wie wel of niet een kind naar de doop mag dragen, maar vooral kijken naar waar de doop voor bedoeld is ;)
Samanthi
21-02-2016 / 11:03
In Urk Houden alleen de vaders de kinderen ten doop.
Waarom zouden er wel Bijbelse gronden voor het een zijn en niet voor het ander?

Terug in de tijd

In de Bijbel staat dat je geen juk aan mag gaan met een ongelovige. Veel streng-gereformeerden zien zichzelf niet als (w...
1 reactie
17-02-2014
Ik las in Jeremia 18 het gebed van Jeremia of de Heere zijn tegenstanders zwaar wil straffen: van vers 19. Hoe moet ik d...
1 reactie
17-02-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering