Israël vervangen door de Kerk

Kand. G.A. van Ginkel / geen reacties

17-07-2005, 00:00

Vraag

Mag je bij de profetieën (bijv. Jesaja) Israël vervangen door "de Kerk"? Bij de Statenvertaling staat het wel heel vaak als tussenkopje, bijv. "de heerlijkheid der Kerk.

Antwoord

Je kunt niet zomaar en overal een is-gelijk-teken (=) zetten tussen Israël en de kerk. Hier past voorzichtigheid. Israël is het aloude volk van het verbond, waarvoor de HEERE specifieke beloften heeft. Denk ook aan de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen.(Hoofdstuk 9,10 en 11) 

De kerk (met kleine letter) is de gemeenschap van hen die zeggen of belijden te geloven in de Messias Jezus Christus. Christenen uit jodendom en heidendom (wij!) gaan hier samen. Daarbij is helaas ook kaf onder het koren.

De Kerk met een hoofdletter is de gemeenschap van hen die vrijgekocht zijn in het bloed van de Messias, Christus Jezus. Gekenden in Christus. Van eeuwigheid. De ware Kerk. Waarbij we dan nog onderscheid kunnen maken tussen hen die nog op de aarde zijn (de strijdende Kerk) en hen die reeds gestorven zijn en nochtans leven (de triomferende Kerk).
 
Gods getuigenis voor Israël en Gods beloften voor haar hebben betekenis en zeggingskracht óók voor de kerk/Kerk. In tweede instantie, maar beslist niet minder van belang. We zullen ons steeds weer ernstig moeten afvragen: wat heeft dit Woord/deze belofte, allereerst of specifiek aan Israël geadresseerd, allereerst of specifiek voor Israël zélf te zeggen. Vervolgens: wat heeft dit (ook) te zeggen voor de kerk/Kerk van alle tijden en plaatsen; en in het bijzonder voor ons, hier en nu?
 
Overigens is er zeer veel literatuur te vinden op het terrein van de verhouding tussen kerk en Israël. De meningen zijn zeer divers.

Kand. G. A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

Tags in dit artikel:

Israelvervangingsleer
geen reacties

Terug in de tijd

Is het vanuit bijbels perspectief gezien verantwoord om in een ‘nette' bikini of tankini te lopen op het strand? Of is d...
geen reacties
17-07-2004
Beste dominee C. Harinck. Afgelopen zondag werd er in onze gemeente (Herkingen) een voorbereidingspreek gelezen van uw h...
geen reacties
18-07-2018
Ik heb gezocht in het archief, maar kon deze vraag niet vinden. Ik wil hem bijna niet stellen omdat er al zoveel vragen ...
geen reacties
17-07-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering