Israël vervangen door de Kerk

Kand. G.A. van Ginkel / Geen reacties

17-07-2005, 00:00

Vraag

Mag je bij de profetieën (bijv. Jesaja) Israël vervangen door "de Kerk"? Bij de Statenvertaling staat het wel heel vaak als tussenkopje, bijv. "de heerlijkheid der Kerk.


Antwoord

Je kunt niet zomaar en overal een is-gelijk-teken (=) zetten tussen Israël en de kerk. Hier past voorzichtigheid. Israël is het aloude volk van het verbond, waarvoor de HEERE specifieke beloften heeft. Denk ook aan de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen.(Hoofdstuk 9,10 en 11) 

De kerk (met kleine letter) is de gemeenschap van hen die zeggen of belijden te geloven in de Messias Jezus Christus. Christenen uit jodendom en heidendom (wij!) gaan hier samen. Daarbij is helaas ook kaf onder het koren.

De Kerk met een hoofdletter is de gemeenschap van hen die vrijgekocht zijn in het bloed van de Messias, Christus Jezus. Gekenden in Christus. Van eeuwigheid. De ware Kerk. Waarbij we dan nog onderscheid kunnen maken tussen hen die nog op de aarde zijn (de strijdende Kerk) en hen die reeds gestorven zijn en nochtans leven (de triomferende Kerk).
 
Gods getuigenis voor Israël en Gods beloften voor haar hebben betekenis en zeggingskracht óók voor de kerk/Kerk. In tweede instantie, maar beslist niet minder van belang. We zullen ons steeds weer ernstig moeten afvragen: wat heeft dit Woord/deze belofte, allereerst of specifiek aan Israël geadresseerd, allereerst of specifiek voor Israël zélf te zeggen. Vervolgens: wat heeft dit (ook) te zeggen voor de kerk/Kerk van alle tijden en plaatsen; en in het bijzonder voor ons, hier en nu?
 
Overigens is er zeer veel literatuur te vinden op het terrein van de verhouding tussen kerk en Israël. De meningen zijn zeer divers.

Kand. G. A. van Ginkel

Lees meer artikelen over:

Israelvervangingsleer
Dit artikel is beantwoord door

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
168 artikelen
Kand. G.A. van Ginkel

Bijzonderheden:

Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Binnenkort hoop ik stage in Duitsland te gaan lopen. Mijn vraag is, is er in Duitsland een reformatorische kerk (iets vergelijkbaars met hier in Nederland.)?
Geen reacties
17-07-2008
Vraag aan ds. Vreugdenhil: Verschillende jaren geleden is God in mijn leven gekomen en is Christus aan mijn ziel geopenbaard. In die tijd heeft de Heere zoveel uit Zijn Woord tot me gesproken. Ook de ...
2 reacties
17-07-2013
Aan een dominee van de PKN. Sinds drie jaar zijn mijn man en ik getrouwd en actief lid in een confessionele wijkgemeente in de plaats waar we zijn gaan wonen, waar overigens nog andere orthodoxe wijkg...
1 reactie
17-07-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering