Werk van de Geest onwederstandelijk

Ds. G.K. Terreehorst / geen reacties

05-02-2016, 13:18

Vraag

Ze zeggen dat het werk van de Geest onwederstandelijk is. Maar ik kan de Geest wel tegenstaan en bedroeven. Die tegenstrijdigheid snap ik niet.

Antwoord

Over het werk van de Heilige Geest leven vaak veel vragen en onduidelijkheden. Dat is ook wel begrijpelijk want het werk van de Heilige Geest is vaak verborgen (DL. 3/4 art. 13). De Heere Jezus vergelijkt het werk van de Heilige Geest met de wind (Joh. 3:8). Wind kan je niet zien of vastpakken, maar je merkt het wel wanneer het waait. Zo is het ook met het werk van de Heilige Geest. Bovendien vraagt de Heilige Geest geen aandacht voor Zichzelf, maar richt alle aandacht op Christus (Joh. 16:13-14). Toch staat er in de Bijbel wel heel wat onderwijs over de Persoon en het werk van de Heilige Geest.

Het belangrijkste werk van de Heilige Geest is dat Hij mensen brengt tot het geloof in de Heere Jezus Christus en daarmee tot de zaligheid. Als een mens tot geloof komt is dat het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest doet dit door mensen te zenden die het evangelie verkondigen. Hij doet dat door jou in aanraking te brengen met het evangelie. Ook is Hij Degene die harten vernieuwt zodat mensen in Hem gaan geloven. Dit werk van de Heilige Geest kan je tegenstaan. Van nature doen wij mensen dat altijd. Wij willen God niet dienen en hebben vanuit onszelf geen boodschap aan het evangelie. Je kan de Heilige Geest weerstaan (Hand. 7:51 ) door je oren te sluiten voor het evangelie en de verkondiging van het evangelie te hinderen. Wanneer je niet oplet in de kerk of je Bijbeltje gesloten houdt dan hinder je de Heilige Geest in Zijn werk om jou zalig te maken.

Je kan ook de Heilige Geest bedroeven (Ef. 4:30) of uitblussen (1 Thes. 5:19). Dit gaat over gelovigen die in zonde vallen. Ze doen met hun levenswandel de Heilige Geest verdriet. De Heilige Geest wil de gelovigen leren om heilig te leven, wie dan toch in zonde valt doet de Heilige Geest verdriet en staat Zijn werk tegen. De conclusie is dat wij mensen op allerlei manier het werk van de Heilige Geest tegenwerken. Dat is ernstig, want de Heilige Geest is gegeven om ons zalig te maken. Wij werken zo onze eigen zaligheid tegen...

Gelukkig dat God het daarbij niet laat zitten. Er is namelijk één bijzonder werk van de Heilige Geest dat wij niet kunnen tegenhouden. Dit bijzondere werk is het werk van de wedergeboorte. In de wedergeboorte is het de Heilige Geest die jouw hart vernieuwt waardoor je berouw krijgt over je zonden, in de Heere Jezus gaat geloven en je leven verandert.  Vanuit onszelf kunnen en willen wij dat nooit, daarom is het nodig dat de Heilige Geest dat in ons werkt. Hij breekt dan dwars door alle tegenstand heen en vernieuwt het hart.

De Remonstranten leerden dat je ook dit werk van de Heilige Geest kan tegenhouden als je dat wil. Als de mens zelf niet wil, kan ook de Heilige Geest dat niet verhelpen, zo leerde men. In de Dordtse Leerregels gaat men hiertegen in. Als de mens dit werk zou kunnen tegenhouden, zou elk mens dat ook doen. We zaten dan gevangen in onze eigen onmogelijkheid en zondigheid. Dan zou niemand zalig worden. Daarom is het ook zo belangrijk om te benadrukken dat dit werk van de Geest niet te weerstaan is. 

Overigens is dit werk van de Heilige Geest niet iets wat je kunt merken aan een bepaald bijzonder gevoel of bijzondere ervaring. Ook is het niet iets waar je op moet wachten voor je mag geloven. In de Bijbel word jij opgeroepen tot geloof en bekering. Maar als je daar gehoor aangeeft, dan leert de Bijbel dat dit niet aan jou goedheid ligt, maar aan Gods genade. Als jij de Heere Jezus lief krijgt en Hem gaat dienen is dat het werk van de Heilige Geest in je hart...
 
Kand. G. K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

 • Geboortedatum:
  23-05-1986
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Heilige Geest
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een angst en dat is: ik ben heel bang voor een bevalling. Ik zit er nu al aan te denken en wordt dan heel angstig...
8 reacties
04-02-2014
Ik heb sinds langere tijd een vriend. Hij is gelovig opgevoed en gaat elke zondag twee keer naar de kerk met zijn ouders...
4 reacties
05-02-2020
Aan Marijke Rots. Bedankt voor uw antwoord op de vraag (17-12-07). Mijn persoonlijkheid is in zekere zin dat ik heel nuc...
geen reacties
04-02-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering