Baptistengemeente niet aanbevolen

Ds. W. Arkeraats / geen reacties

03-02-2016, 12:44

Vraag

Ik ben benieuwd waarom ds. Arkeraats het niet aanbeveelt om naar een baptistengemeente te gaan? Waarom zou hij het wél goed vinden als je binnen een reformatorische kerk blijft? Behalve de kinderdoop was er blijkbaar nog een reden om niet te gaan? Wat is de reden? Jammer dat mensen niet hierin vrijgelaten worden, het gaat toch om dat Jezus centraal staat?

Antwoord

Beste vriend,

Je reageerde op mijn antwoord op de vraag over de HSV en de keuze van een kerkelijke gemeente.
 
Je eerste vraag is eigenlijk een vraag naar de bekende weg. Natuurlijk beveel ik iemand niet aan om naar een baptistengemeente te gaan. Met dezelfde reden zou ik jou kunnen vragen waarom je iemand niet adviseert naar een reformatorische gemeente te gaan. Ik behoor met hart en ziel tot onze Hervormde gemeente en dan zou het vreemd zijn als ik iemand een andere weg zou wijzen. Het is nu niet de gelegenheid om breedvoerig in te gaan op de verhouding tussen een reformatorische gemeente en een baptistengemeente. Daarover is al eerder in vele publicaties het gesprek gevoerd. Ik vond het ook niet noodzakelijk, om het meisje, wier vraag ik beantwoordde, van een brede uiteenzetting daarover te voorzien.

De strekking van mijn antwoord was dat ik heel goed ouders kan begrijpen die er zorg over hebben, als een van kinderen de eigen gemeente wil verlaten. Het zou van naïviteit getuigen als we zouden denken dat het allemaal hetzelfde is. Beide genoemde gemeenten hebben een geheel ander geestelijk klimaat. Laten we maar reëel stellen dat de gemeenten met een evangelisch gedachtengoed geheel andere accenten leggen als het gaat om zondekennis, beleving van het geloof en de levensheiliging. Dit wordt door veel jongeren als ‘gemakkelijker’ ervaren en het is een feit dat deze gemeenten een grote aantrekkingskracht uitoefenen. 

Dat mag een kerkelijke gemeente best als een zorg ervaren. Ouders voelen hun verantwoordelijkheid en zullen hun kinderen stimuleren aan hun gemeente trouw te blijven;  dat is wat anders dan ‘elkaar niet vrijlaten.’
 
In mijn antwoord noemde ik de kinderdoop. Dat is voor mij een zeer fundamenteel punt van mijn belijden en kerklid zijn. Redelijk spontaan noemde ik dit zo, maar het staat natuurlijk in een breder verband.

Dat Jezus centraal moet staan, is natuurlijk helemaal waar. Maar anderzijds is het simplistisch om hiermee een keuze te relativeren. Als we dat serieus nemen, is er voor een reformatorisch meisje geen enkele reden om haar gemeente te verlaten, want met alle gebrek staat ook in haar gemeente de prediking van Christus centraal. Er moet dus dan een andere reden zijn om uit te wijken. Een reformatorische gemeente zal een baptistengemeente niet veroordelen, maar wel eerlijk oog hebben voor de grote verschillen in prediking en beleven en zal daarom vrijmoedig een overgang afraden. Dat was ook de strekking van mijn antwoord.

Een welgemeende groet,
Ds. W.  Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

baptisme
geen reacties

Terug in de tijd

Ik mag weten dat God een werk in mij begonnen is en dat Hij het zal afmaken. Ik heb een aantal keren aan het Heilig Avon...
geen reacties
03-02-2014
Een vraag aan een Ger. Gem.-dominee. Hoe komt u tot een tekst om over te preken? Ik had pas een gesprek met iemand over ...
6 reacties
03-02-2011
Mijn vader denkt dat de bevinding echt gepreekt moet worden en dat dat net zo belangrijk is dan dat Christus centraal st...
geen reacties
03-02-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering