M'n vriendin zei van de week tegen iemand: “Ben je nog onbekeerd? Maak het...

Ds. J.J. van Holten / geen reacties

08-05-2005, 00:00

Vraag

M'n vriendin zei van de week tegen iemand: “Ben je nog onbekeerd?
Maak het vanavond nog in orde!” Klopt dit? Het klinkt zo remonstrants! Hoe zit het nu precies met het komen tot Christus, mag dat? Of moet je wachten op een teken, ofzo?

Antwoord

Het kostte mij nogal wat moeite om met het antwoord op je vraag te
beginnen. En wel om de volgende reden. Achter jouw vraag proef ik een stuk theologie en prediking waarmee jij waarschijnlijk heel vertrouwd bent. Ik zal daar in dit antwoord kritisch over moeten zijn. Daarmee loop ik het
gevaar dat je mij ook het etiket remonstrants opplakt. Ik zou je daarom
eerst willen vragen over twee dingen na te denken. Het eerste is: Is je
vraag zomaar gesteld omdat je het interessant vindt om te weten, of om je
vriendin eens goed de les te lezen? Of komt je vraag voort uit een
persoonlijke geloofsworsteling waarin de vraag naar de noodzaak van de
persoon en het werk van Jezus Christus je als een ernstige zaak op het hart
ligt? Het tweede is natuurlijk de vraag wat versta je onder Remonstrants? Is
dat zoiets van alles wat niet precies in mijn of ons straatje past, of weet
je dat remonstrantisme uitgaat, niet van de genade van God die mensen roept en brengt tot de zaligheid, maar van de menselijke mogelijkheden en vrije keuze.

Maar dan tocht een poging je vraag eerlijk te beantwoorden:

De vraag of je "nog onbekeerd bent" is mijns inziens een legitieme vraag.
Hoewel ik zelf de vraag liever anders zou stellen, want als het over de
bekering gaat is dat altijd dagelijkse bekering, daar kom je nooit meer
klaar maar we hebben het nodig elke dat opnieuw bekeerd te worden
(letterlijk omgekeerd vanaf onze verkeerde wegen naar God toe) Wat hier dus wordt bedoeld met bekeerd is eigenlijk de vraag naar de wedergeboorte. Ben je al wedergeboren. Zelf zou ik dan het liefst de vraag stellen of iemand met Christus verbonden is (met Hem gestorven aan de zonde en met Hem opgestaan tot een nieuw leven door de Heilige Geest die ons levend maakt met Hem).

Die vraag mag dus gesteld worden. Ik zou wel willen dat die vraag, ook onder jongeren eens wat meer aan de orde was. Je kunt je wel met mindere vragen bezig houden denk ik zo.

Maar dan die opmerking daarna, en daar komt bij jou denk ik de vraag
vandaan: “Maak het vandaag nog in orde”. Kun je dat wel zeggen? Legt dat de zaligheid (wedergeboorte) niet teveel in de handen van de mens? Ga je dan niet te veel uit van de menselijke mogelijkheden? Terwijl jij van huis uit
wellicht veel meer en vaker benadrukt hebt gezien, ook in de prediking, dat
de mens van nature zondig is en onmachtig tot enig goed en geneigd tot alle
kwaad. Dat laatste is waar. De Bijbel zegt dat en de Catechismus ook... DUS kan ik mij niet bekeren en de Geest moet het toch doen en als God mij niet, enz. En als ik niet uitverkoren ben dan kan ik doen wat ik wil maar... Vul zelf maar in.

Ik laat staan wat de Bijbel en de Catechismus zeggen over de “mens van
nature” Maar dat wordt ons niet geleerd om te zeggen wat er staat achter dat woordje DUS, want dan gebruik je Bijbel en Catechsimus verkeerd. Dan ga je met je menselijk verstand logisch redeneren. Dan ga je van de zaken van het geloof een rekensom maken: dus dus dus. En als je dan eerlijk doorredeneert dan is het uiteindelijk Gods schuld dat je niet behouden wordt.

Kijk en daar zit nu mijn moeite met jouw opmerking. Want naast en tegelijk
met dat negatieve mensbeeld, tekent de Bijbel ons ook altijd een rijke
Christus die niet wacht tot jij bij Hem komt... Maar die naar jou toekomt.
In de prediking van het Woord, in de viering van de heilsfeiten, in de rijke
beloften van het Evangelie. Daarin staat de Heere Jezus altijd voor je om je
te roepen en te nodigen. Lees maar eens 2 Korinthe 5 vs. 11 en verder.

Wees eens eerlijk, wat zou jij voor een teken willen ontvangen waarop je
duidelijk wordt dat je tot Jezus mag gaan? Neem je Bijbel er eens bij en
zoek eens iemand op die op een teken zat te wachten om tot Jezus te mogen gaan. De Schrift leert mij dat er NIEMAND is die God zoekt tot niet een toe. Allen zijn zij afgeweken tezamen zijn zij onnuttig geworden. Maar dan het wonder. Jezus is op zoek naar zulke mensen. Hij zoekt naar Goddelozen en Hij vraag naar Zondaars.

Wat je noemt aan het eind van je vraag is de zogenaamde "toeleidende weg" Je hebt die term misschien wel eens gehoord. Ik zeg je met alle liefde: dat is
een uitvinding van de duivel om mensen bij Jezus vandaan te houden. Jezus
zegt IK ben de WEG en de Waarheid en het Leven, Hij zegt die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen maar het licht des levens hebben. Die tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen.

Paulus schrijft in Rom 5: Jezus Christuis, door Wie wij de toeleiding
hebben, door het geloof tot de genade... Jezus is dus zelf de Weg, de enige
Weg. Niemand komt tot de Vader dan door Mij, zo zegt Hij. Daarom is de
opmerking van je vriendin zo verkeerd nog niet. Lees je Bijbel, leg je
vinger bij de beloften van God en bidt tot Christus. Hij heeft nog nooit een
mens die tot hem kwam weggestuurd. Doe het vandaag nog en stel niet uit tot morgen. Heden zo gij Mijn stem hoort verhard u niet maar laat u leiden!

Ik hoop dat ik je met dit antwoord voldoende stof heb aangereikt om over
deze kwestie verder na te denken.

Vriendelijke groet,
ds. J. J. van Holten, Leerdam

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. Tuinier. Ik heb een aantal preken gehoord die zo’n diepe indruk op mij gemaakt hebben, dat ik ze niet meer verge...
geen reacties
09-05-2018
Aan dominee Vreugdenhil als reactie op “Gradaties in heerlijkheid en rampzaligheid.” Als ik het goed begrijp zegt u dat ...
1 reactie
09-05-2017
Ik liep lange tijd rond met de vraag welke van de wetten uit het Oude Testament wij als christenen nou nog moesten hante...
geen reacties
08-05-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering