Geloven na herseninfarct

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

08-05-2018, 12:56

Vraag

Ik wil Gods kind zijn. Hoe word ik dat en hoe weet ik dat? Door mijn herseninfarct kan ik geen Bijbel lezen, niet begrijpen en niet onthouden. Zijn er Bijbels die makkelijk vertaald zijn? Hoe weet je dat je zonden vergeven zijn? Ik kan ook niet naar de kerk door de drukte. Help mij alstublieft, ik wil Gods kind zijn.

Antwoord

Beste vrager,

Een korte vraag maar met een diepe intentie. Twee keer lees ik: “ik wil Gods kind zijn.” De vraag begint er mee en eindigt er mee. Daarom begin ik ook met je belangrijkste vraag.

Allereerst zou ik willen zeggen: als je verlangt Gods kind te zijn dan ben je het al. Het geloof begint met verlangen/begeren. Wie echt God zoekt verlangt om Hem te kennen en ook meer van Hem te kennen. Kind van God zijn is een grote rijkdom. Als je geen kind van God bent, dan ben je een kind van de wereld, een slaaf van de zonde. Het is het één of het ander. Tegen Salomo wordt gezegd: Begeer wat Ik je geven zal. Hij begeerde wijsheid en kreeg die. Als we echt geestelijke zaken verlangen dan zal de Heere die schenken. De Heere zegt: wie tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen. Ga met die belofte tot de Heere en weet dat Hij Zijn belofte zal vervullen.

Is dat alles? Wel het eerste wat gezegd moet worden. Je vraag : hoe weet je dat? Als je verlangt kind van God te zijn dan weet en erken je ook iets anders. En dat is: ik ben niet waard om Uw kind genoemd te worden. Dat zei die verloren zoon toen hij de armen van Zijn Vader om zich heen voelde. Een ander gebed dat we horen luidt: verwerp mij van Uw aangezicht toch niet. Dat zou het ergste zijn wat je kan overkomen.God te missen is alles te missen. Vervolgens is er de groei in het geloof: dan leer je belijden door het erkennen van je zonden en het  kennen van Christus als je Borg en Middelaar: Gij zijt de mijne en ik ben de Uwe. Mijn schuld is weggedaan en ik ben vrij.

Dan je tweede vraag: Door je herseninfarct kun je de Bijbel niet lezen. Je schrijft er bij: niet begrijpen en niet onthouden. Ik begrijp dat je wel probeert om te lezen, maar dat het snel vermoeiend is door je infarct. Dat betekent dat je het dus niet te lang achter elkaar moet doen. Soms zijn een paar verzen al voldoende. De hoofdman zei: spreek slechts één woord. Doe dat ook maar.

Je vraag of er bijbels zijn die wat makkelijker vertaald zijn. Naast groot-letterbijbels, die dienst kunnen doen, zijn er ook vertalingen van Bijbels in meer begrijpelijke taal. Daar is ook variatie in en niet allen zijn even betrouwbaar. Dat is toch wel belangrijk. De beste op dit gebied is de Herziene Statenvertaling (HSV). Omdat je gewend zult zijn aan de bekende Statenvertaling zul die er  ook nog wel eens bij nemen bij sommige teksten.

Als je te vermoeid ben om zelf te lezen, kan iemand je wellicht wat voorlezen en ook zijn er gesproken teksten te verkrijgen. Via een CD (of deze en deze website, red.) kun je enige tijd luisteren naar het Woord van God. Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden ons door God geven.

Dat je niet naar de kerk kunt gaan is ook een groot gemis. Maar via internet en kerktelefoon kun je wel met de diensten verbonden zijn. Al is het alvast maar een gedeelte van de dienst. Zie vooral ook op zegeningen die de Heere je nog geeft en dank Hem er voor.” Hoe donker ooit Gods weg mag wezen. Hij ziet in gunst op die Hem vrezen.”

Ik ken de aard van je infarct niet maar ik wens je, zo mogelijk, nog wat herstel toe. Verlaat u op de Heere.

Hartelijke groeten,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Ik loop tegen een lastig probleem aan. Ik wil graag vrienden krijgen, maar ik onderhoud de contacten niet goed. En als i...
geen reacties
08-05-2003
Ik heb al veel meegemaakt in mijn leven. Ruziënde ouders, veel sterfgevallen etc. Ik begrijp niet hoe God deze dingen la...
geen reacties
08-05-2013
Ik zou graag een vraag stellen aan dominee J. Westerink. Ik heb een bandje beluisterd van een preek van u die gehouden i...
geen reacties
08-05-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering