Het doel van God

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

19-01-2016, 12:13

Vraag

Wat is nou precies het doel van God met de mensen en met de wereld? Is het Zijn doel om uiteindelijk Zijn Koninkrijk hier op aarde te stichten?

Antwoord

Een belangrijke vraag die je stelt. Wat is Gods bedoeling met ons en deze wereld? Je kunt de vraag stellen: had God Zijn schepping wel nodig om God te kunnen zijn? Nee, Hij had de schepping niet nodig om toch de Volzalige God te zijn Die Hij altijd is geweest en altijd zal blijven omdat Hij de eeuwige God is. En toch wilde Hij in de beginne de hemel en de aarde scheppen met alles wat daarin is (Genesis 1 en 2).  Toen de Heere in zes dagen alles geschapen had rustte Hij op de zevende dag om te kunnen genieten van alles wat Hij geschapen had, want het was alles zeer goed. Het is een zwak voorbeeld: denk aan iemand die iets gemaakt heeft en als het klaar is, van zijn voltooide werk kan genieten.

De bedoeling van de Heere was dat heel de schepping en in het bijzonder Adam en Eva en hun nakomelingen hun Schepper zouden loven en prijzen. Maar helaas weten we vanuit Genesis 3 dat het anders ging. Adam en Eva en wij als nakomelingen van hen kozen ervoor als God te willen zijn met alle gevolgen van dien. De schuld van het misgaan kunnen we niet neerleggen bij God, maar is voor 100 procent onze schuld. Toch heeft de Heere een weg bedacht waardoor Hij Zijn verloren schepping wilde redden en zorgen dat er mensen zullen zijn die Hem gaan eren. De weg die Jezus Zelf noemt in Johannes 3: “Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve maar het eeuwige leven hebbe.” En wie in Hem gelooft als Zaligmaker in die gelovige krijgt hier op aarde het Koninkrijk God al gestalte.

Jezus zegt tegen de schare dat het Koninkrijk niet komt met uiterlijk gelaat, in de zin dat er een soort paradijs op aarde komt, waarbij alle ellende uit deze wereld verbannen wordt door een Messias waarvan het Joodse volk droomde. Maar zegt Hij: het is binnen in u, namelijk degene die in Hem geloven. Die wedergeboren is volgens Johannes 3 en die als een ten dode opgeschreven zondaar ziet op de gekruisigde Christus, die heeft het eeuwige leven, net zoals de kinderen Israels gebeten door vurige slangen in de woestijn genezen werden door alleen maar te zien op de koperen slang. Dus langs deze wijze krijgt Gods Koninkrijk al gestalte hier op aarde, namelijk in mensen die door het geloof in Christus zijn en dat ook uitdragen in hun leven van alle dag. Een leesbare brief van Christus.

En nu wacht het op de uiteindelijke komst van het Koninkrijk Gods als Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dan zal er een nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn waarop gerechtigheid wonen zal. Lees vooral Openbaring 7: 9-17. Hier vinden we Gods uiteindelijke bedoeling met de mensen en de wereld verwoord.  

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

geen reacties

Terug in de tijd

Bijna drie jaar geleden hebben we elkaar leren kennen. Allebei hadden we er al een aantal relaties op zitten. Toch durfd...
7 reacties
19-01-2012
Sinds ruim een jaar heb ik verkering met een hele lieve jongen en het gaat heel goed tussen ons. Maar soms kom ik andere...
geen reacties
19-01-2004
Vier jaar geleden kreeg ik door omstandigheden een lichtbol in mij en sindsdien kan ik bij mensen op het voorhoofd teken...
4 reacties
19-01-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering