Herinnering aan zonden na het oordeel

Ds. M.A. Kempeneers / 6 reacties

08-01-2016, 13:27

Vraag

Gods kinderen worden geoordeeld. Ik vraag me echter af of ze dan ook nog herinnerd zullen worden aan hun zonden? Die eigenlijk al vergeven zijn. Is daar een tekst in de Bijbel voor te vinden?

Antwoord

Je bedoelt waarschijnlijk het gebeuren dat plaatsvindt bij de wederkomst van de Heere Jezus. We belijden dat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dat is het definitieve eindoordeel. 

Maar daarvoor waren er al meer momenten van oordeel. Denk bijvoorbeeld aan wat zondag 23 van de Catechismus schrijft over de rechtvaardiging. Het geweten klaagt mij aan dat ik tegen al Gods geboden heb gezondigd, geen daarvan heb gehouden en dat ik tot alle boosheid geneigd ben. Maar dan is er de verkondiging dat Christus de schuld heeft betaald en de straf heeft gedragen. En dat moet nu door het geloof worden aangenomen en toegeëigend. Als ik dat geloven mag, dan ben ik rechtvaardig voor God. Dat wil zeggen: dan ziet God geen zonde meer in mij. Dan is het voor God net alsof ik nooit één zonde heb gedaan.

Maar iemand zei eens heel terecht: “Ik mag geloven dat God mij mijn zonden heeft vergeven. Maar ik kan ze mezelf niet vergeven...” Dat is een heel Bijbelse opmerking, want David vraagt op zijn oude dag: “Gedenk niet de zonde mijner jonkheid” (psalm 25:7). En Paulus heeft na zijn rechtvaardiging nog steeds last van het feit dat hij de gemeente Gods heeft vervolgd (1 Korinthe 15:9). Dus dat gaat je leven lang mee. 

Vervolgens zal er een oordeel plaatsvinden bij het sterven. dan wordt een voorlopig vonnis geveld dat bekrachtigd zal worden op de jongste dag. En dan kom ik bij je vraag. We lezen in Openbaring 20:12 “En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden  geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.”

De herinnering aan de zonde zal dus meegaan tot in het laatste definitieve oordeel toe. Maar dan zal de Heere Jezus als Borg tussentreden en zeggen: “Verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdale, Ik heb verzoening gevonden” (Job 33:24).

Zie je hoe noodzakelijk het is om de Heere Jezus als Borg te kennen? Om in Christus te geloven? Dan geen verderf, maar eeuwig behoud. Zoek Hem te kennen!

Katwijk aan Zee, 
Ds. M.A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

 • Geboortedatum:
  05-11-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Katwijk aan Zee
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

oordeelsdag
6 reacties
AHHK76
08-01-2016 / 15:59
Psalm 32 : 2: Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is.
Jeremia 31: 34 Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken.
Jaleco
08-01-2016 / 19:30
Vroeger was ik daar bang voor: al mijn zonden openbaar. Pffftt... Toch heb ik het geleerd anders te zien. Christus krijgt dan zoveel eer als iedereen ziet wat voor zondaars Hij allemaal gered heeft. Niemand kan dan meer zeggen: maar voor mij kon het niet. Wij gaan niet vrij-uit omdat we zo braaf opgepast hebben, maar omdat we verlost zijn door het bloed van Christus.
AHHK76
08-01-2016 / 20:25
Jaleco ik vraag me af of God onze zonden echt nog op gaat noemen, als Hij ze niet meer gedenkt?!
Zie bovenstaande teksten.
fleurand
09-01-2016 / 10:07
Zie ook:

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/2694/moeten-wij-van-al-onze-daden-rekenschap-geven-in-het-gericht-op-verschillende-bi/
Jaleco
09-01-2016 / 12:28
@ AHHK76
Het is voor mij ook niet helder hoe ik het voor me moet zien. Maar Paulus zegt 8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.
9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn.
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Zie ook de link die @fleurand deelde (bedankt voor de waardevolle aanvulling!)
Jaleco
09-01-2016 / 12:46
Nog een aanvulling, dit boekje geeft er iets meer beeld bij:
http://www.brevieruitgeverij.nl/boeken/9789491583582/het-teken-van-de-koning.html

Naast geloof in de Heere Jezus vraagt Hij ook bekering, het dagelijks je afwenden van je zonden. Dat kun je natuurlijk niet in eigen kracht, maar Hij wil wel alle kracht geven. We moeten niet denken dat we na het geloof in Christus kunnen leven zoals we willen. Nee, ons leven staat in dienst van Hem en daarom moeten we krachtig strijden. Op de oordeelsdag moeten we hierover verantwoording afleggen (denk ik). De puriteinen zagen het zelfs zo dat degenen die niet de zonde krachtig gedood hebben, een 'mindere' plaats in de hemel krijgen. Lees de boeken van Ryle over heiligmaking bijvoorbeeld.

Terug in de tijd

Hoe komt het als iemand, die veel heeft meegemaakt, geen liefde van je wil ontvangen?
2 reacties
07-01-2014
Vanuit mijn opvoeding ben ik niet verzekerd. Uit eerdere antwoorden op Refoweb over verzekeren lees ik alleen antwoorden...
16 reacties
07-01-2012
Waarom blijven christenen volhouden dat ze onreine dieren mogen eten terwijl vermeld staat in het Oude en Nieuwe Testame...
geen reacties
07-01-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering