Angst voor terroristen

B.S. van Groningen / 6 reacties

05-01-2016, 11:02

Vraag

Stel, de terroristen zijn in Nederland. Als dan er opeens eentje komt en zegt dat dat hij alle christenen dood schiet. Iedereen moet in een rij staan en er wordt gevraagd of hij/zij christen is. Als je dan zegt dat je christen bent en je wordt neergeschoten, ben je dan in de hemel? Ik ben überhaupt enorm angstig voor IS. Nu zeker met die aanslagen in Parijs. Wat moet ik doen? Kan ik iets doen? Nu zit ik te dubben over iets: is het bijbels om er voor te zorgen dat je geen kinderen op deze afschuwelijke wereld kunt zetten?

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vraagstellers,

Beide vragen gaan over de terreurdreiging van de laatste maanden. Ze lijken veel op elkaar, daarom probeer ik ze samen te voegen, al laat ik de afzonderlijke vragen voor de duidelijkheid in tact.

Ik begrijp dat je behoorlijk angstig bent voor IS. En dat is na de verschillende aanslagen, vooral in Parijs, begrijpelijk. Wat je in jouw situatie kunt doen, vind ik niet gemakkelijk te beantwoorden. Dat is best persoonlijk. Allereerst jouw opmerking: als ik word neergeschoten ben ik dan in de hemel? Hoe kan een ander hier over oordelen? Wat ik uit de Bijbel kan opmaken is dit: wanneer jij mag weten, dat de Heere je zonden vergeven geeft en oprecht in Hem mag geloven, dan is Gods Woord daar niet onduidelijk over: “Wie in Mij gelooft, die heeft het eeuwige leven”  (Johannes 3:36), maar er is ook een keerzijde: “die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.”

Twee zijn er die weten of jij een kind van God bent: de Heere en jij zelf. Hoe kan ik daar een passend antwoord op geven? Ik ken jou niet eens. Sterven als martelaar is nog geen garantie dat het echt is, dat heeft de kerkgeschiedenis ook bewezen. En als ik luister naar 1 Korinthe 13: 3... en al ware (was) het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. Pas dit maar toe op het neerschieten door IS.

Jouw laatste opmerking bij vraag 1: is het bijbels om er voor te zorgen dat je geen kinderen op deze afschuwelijke wereld kunt zetten? Hier kan ik kort over zijn. God bepaalt het begin en het einde van ons leven. En wij zetten geen kinderen op deze wereld, maar de Heere geeft of onthoudt ons de kinderzegen. En alles wat wij doen of laten ligt wel onder Zijn toelating, maar wij blijven voor 100 procent verantwoordelijk. Ook in deze moeilijke materie.

Een gedeelte van de tweede vraag heb ik ook al enigszins beantwoord. Hier kan ik geen enkele tekst voor vinden in de Bijbel. Alleen het oprechte geloof in de Heere Jezus als Borg en Zaligmaker is de enige verzekering van een eeuwig leven. In Romeinen 10 : 10 lees ik: “Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt met ter zaligheid.” Die zaken zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Tenslotte, het is een angstige en onzekere tijd, maar laat angst niet je enige raadgever zijn. In Psalm 116 lees ik toch een diepere bevinding: Ik vond benauwdheid en droefenis. Dat wens ik jou van harte toe.

Mocht je nog vragen hebben, dan ben ik bereid om te proberen nog naar een antwoord te zoeken.

Goede jaarwisseling, als het mogelijk is met een zicht op Hem, Die alle macht heeft in Hemel en op aarde.

Met hartelijke groet,
B. S. van Groningen

B.S. van Groningen

B.S. van Groningen

 • Geboortedatum:
  25-04-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Oud-godsdienstleraar Wartburg College, docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde) en ouderling.

Tags in dit artikel:

angstterrorisme
6 reacties
John61
05-01-2016 / 11:41
Vraagsteller, ik wil de zaak graag omdraaien. Dat we in Nederland al ruim 70 jaar in vrede, vrijheid en welvaart leven is een godsgeschenk waar we dankbaar voor mogen zijn. Dat is geen normale situatie; er zijn maar weinig mensen op de wereld die dit meemaken. Voor veel mensen op de wereld is dreiging, uitsluiting, discriminatie armoede deel van hun dagelijks leven. Het is te verwachten dat wij daar ook onze portie van krijgen. Dat voorkomt dat we het allemaal maar vanzelfsprekend en normaal gaan vinden. Juist in de verdrukking laat de Heere zich zien en is hij trouw. Vertrouw op Hem, Hij weet wat het is om te lijden, Hij heeft deel uitgemaakt van deze ellende; Jezus heeft het allemaal meegemaakt.
Jeremiah
05-01-2016 / 12:56
"Als je dan zegt dat je christen bent en je wordt neergeschoten, ben je dan in de hemel? "

God is onafhankelijk (1 van zijn onmededeelbare eigenschappen) Hij is (gelukkig) op geen enkele manier afhankelijk van ons, en dus ook niet van onze belijdenis. Gods kinderen kunnen God verloochenen als het angstig wordt (zie Petrus) Maar de grote troost voor Zijn kinderen is dat Hij ze zelf heeft uitverkoren en aan Christus gegeven om zalig te worden. ("opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve." Johannes 17)

Daarnaast zijn er velen die denken dat ze Christus kennen, maar toch het ware leven missen. ("Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan" Mattheus 7) Alles wat waardevol is wordt nagemaakt, en zeker het kennen van Christus (lees: Des Christens Groot Interest of De bijna Christen ontdekt, of de bijzondere preken van over dit onderwerp zoals van Whitefield of Edwards)
AHHK76
05-01-2016 / 14:50
Als je bang bent: zing, bid, lees en zoek goede bezigheid/afleiding.
Praat erover met God en mensen.
Zorg dat je bereid bent voor Jezus terugkomst...
mortlach
05-01-2016 / 14:59
Het is zo jammer dat bij sommige mensen terreur zo effectief is. De terrorist 'plant het zaadje' en de rest doet het slachtoffer helemaal zelf en helpt daarmee de terrorist dus zijn doel te bereiken.

Wat heeft het voor zin na te denken over allerlei scenario's die hoogstwaarschijnlijk nooit zullen voorkomen? Zoals eerder is gezegd, mogen we ontzettend dankbaar zijn dat dat zo is.
mluther
05-01-2016 / 17:46
@mortlach Zelfs Westerse regeringen zwichten al uit angst. Hoe kan je dan verwachten dat je burgers gewoon doorleven. Kijk bijv. naar Brussel. Als we bij elke dreiging de boel platleggen hebben terroristen hun doel voor groot deel al behaald. Verder natuurlijk helemaal ermee eens dat we ons niet moeten laten verlammen door angst. Ik snap echter wel dat door o.a. media en politiek mensen wel bang worden (al zou het niet moeten eigenlijk).
mortlach
05-01-2016 / 18:09
Het is een tweesnijdend zwaard, natuurlijk. Als je als overheid aanwijzingen hebt dat er een aanslag komt, kun je natuurlijk niet niets doen. Aan de andere kant wil je ook niet ingrijpen als dat niet nodig is. Je weet helaas pas achteraf welke optie die juiste was.

Maar laten we in de tussentijd alsjeblieft niet het werk voor de terroristen gaan doen door ons allerlei doemscenario's in ons hoofd te halen.

Terug in de tijd

Ik ben onder controle bij een longarts. Ik heb drie jaar lang aan een project meegewerkt voor medische doeleinden. Nu vr...
2 reacties
04-01-2021
Mijn vraag is al eerder aan de orde gekomen, maar naar mijn idee nog niet helemaal beantwoord. Ik heb pas de documentair...
7 reacties
04-01-2014
Wat kan ik leren van Bijbelboeken als Leviticus en Deuteronomium, behalve dat duidelijk is dat God wil dat Zijn dienst o...
geen reacties
04-01-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering