Bethel Church

G. Slurink / 1 reactie

31-12-2015, 14:34

Vraag

De laatste tijd is de aanbiddingsmuziek van de Amerikaanse kerk Bethel steeds bekender geworden en in veel muziek kan ik ook echt God aanbidden. Ik ging later echter meer research doen naar Bethel en kwam daar dingen tegen die recht tegen de Bijbel in gaan (zoals bijvoorbeeld grave sucking). Hoe kan ik daarmee het beste omgaan? Want aan de ene kant moet ik denken aan wat Jezus zegt in de Bergrede, dat uit een en dezelfde bron geen zoet en bitter water kan komen, maar dat gaat ergens ook meer over individuele personen. Aan de andere kant zijn er ook de kerken uit Openbaring 2 en 3, die ook goed waren voor God, maar waar wel dingen mis waren. Ik vind het lastig om zelf een visie op de muziek van Bethel Music te geven, daar ik deze dus wel positief vind, maar er wel een duister randje om andere onderdelen van de community Bethel zitten.

Antwoord

Ik denk inderdaad dat er het één en ander scheef zit bij Bethel Church. Hun doel is naar eigen zeggen: “Gods aanwezigheid te ervaren.” Dat idee vind je nergens in de Bijbel. Met een beetje onderzoek kan er, denk ik, een hele verzameling van onbijbelse zaken gevonden worden bij Bethel Church, kleine en grote dingen. Het hele idee van 'grave sucking' (of 'mantle grabbing') toont al aan dat er iets fundamenteel fout zit. Hier is meer aan de hand dan een verkeerde conclusie trekken uit een bepaalde bijbeltekst. Je moet je afvragen hoe het komt dat iemand gaat proberen krachten van de Heilige Geest op te zuigen uit een graf met een vergaan lijk. Wat voor gedachten zitten daar verder achter? Zoiets hangt samen met wat er verder geleerd en nagestreefd wordt. Hier zitten fundamentele zaken scheef. Deze dingen zijn slechts de vruchten, de gevolgen, die daaruit voortkomen.

Dat betekent niet dat in dergelijke geloofsgemeenschappen alles wat ze doen en zeggen duidelijk verkeerd zal zijn. Ik vergelijk het wel eens met verschillende huizen. Verschillende huizen kunnen bepaalde kamers hebben die er ongeveer hetzelfde uitzien. Ze kunnen een soortgelijke indeling hebben. Zelfs het behang of de vloerbedekking van sommige kamers kan op elkaar lijken. Maar het blijven verschillende huizen. Zo kunnen bepaalde geloofsgemeenschappen er in sommige zaken overeenkomstig uitzien en dingen hebben die we herkennen en ons aanspreken. Maar ze kunnen gebouwd zijn op een totaal ander fundament.

Ik zou nu kunnen proberen de leer en de muziek van Bethel Music onder de loep te nemen en te analyseren. Wegens de nauwe verwantschap met Bethel Church kan het haast niet anders dat er een hoop te vinden zal zijn dat scheef is. Maar ik denk dat ik dat maar niet doe. Ik heb in het verleden, zowel voor mezelf als voor anderen behoorlijk wat tijd gestoken in het onderzoeken van allerlei groeperingen en stromingen. Alhoewel ik hier zeker wel van heb geleerd, is het niet iets dat ik iemand zou willen aanraden dit ook te doen, althans alleen met mate. Er zijn nogal wat websites bijvoorbeeld, die voor 90 procent of meer gaan over aan te wijzen wat er allemaal verkeerd is bij deze of gene. Ik twijfel wel eens aan het nut daarvan. Het is op zich niet verkeerd iemand alert te maken op dwalingen, maar goede opbouw is denk ik veel belangrijker. Het is belangrijker te leren wat wel te doen in plaats van wat allemaal niet te doen. Ik denk dat als de basis goed is, je afwijkingen steeds beter leert onderscheiden. En de reeks van dwalingen is ook eindeloos. En als het ene wat op de achtergrond raakt, komt het volgende er al weer aan. Het is dan goed te leren doorzien dat de problemen in veel gevallen zitten in de fundamenten en dat de uiterlijke verschijnselen een gevolg daarvan zijn.

Petrus schrijft in 1 Petr 2:2: "Verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien." Zuivere melk, dus niet melk dat vervuild is en nog wat goede resten in zich heeft. Geen melk dat misschien net of net niet op het randje is, maar echte zuivere melk, dat voedzaam is en opbouwt. Dat hebben we nodig. En dat is wat we moeten zoeken.

Hoe nu om te gaan met dergelijke zaken? Het is een gegeven dat de gemeente (in de ruime zin van het woord) bestaat uit een mengsel van ware gelovigen en die dat niet zijn. In Matt 13 geeft Jezus hier twee gelijkenissen over: de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe en de gelijkenis van het visnet. Opmerkelijk is dat er uiterlijk tussen het tarwe en het onkruid haast geen onderscheid te zien is. Pas als er vrucht komt, kun je zien wat tarwe is en wat niet. En in het visnet, waarmee het Koninkrijk de hemelen wordt vergeleken, worden zowel goede als slechte vissen verzameld. De slechte zullen worden weggegooid. Maar dat zal pas zijn bij de voleinding der wereld.

Ik wil een onderscheid maken tussen individuele gelovigen en mensen in een vooraanstaande positie. Voor individuele gelovigen ben ik toegeeflijker. Mensen kunnen verkeerde ideeën hebben door onkunde of onwetendheid. Als zo iemand goed bijbels voedsel krijgt en niet zijn oren toestopt, dan komt er als het goed is vanzelf vanzelf wel correctie. Voor een individuele gelovige is denk ik dan ook bijvoorbeeld 1 Kor. 4:5 van toepassing.

Bij mensen die een verantwoordelijke positie hebben ben ik echter veel kritischer. Niet op hen als persoon, als zondig mens, want dat ben ik ook, maar wel op wat ze onderwijzen. In de tekst van de Bergrede in Matt 7 waar je denk ik op doelde, heeft Jezus het over valse profeten die je aan hun vruchten zult herkennen. Hij heeft het niet over individuele gelovigen die we moeten beoordelen. De focus ligt hier, en vaak ook op andere plaatsen in de Bijbel, op (valse)profeten, (dwaal)leraren en dergelijke. Mensen die proberen invloed uit te oefenen. Zo iemand behoort een dienaar van Christus en beheerder van de geheimen van God te zijn. Voor zo iemand is het uitermate van belang dat hij trouw is aan het aan ons toevertrouwde Woord. Maar als hij dat niet is, heeft hij zijn plicht verzaakt, of mogelijk is hij helemaal geen dienaar van Christus. En mensen die door hun muziek en teksten een boodschap overdragen nemen in mijn ogen ook zo’n onderwijzende/verantwoordelijke positie in. Een groot deel van hen is overigens vaak ook voorganger of leider in een gemeente. Dus dit geldt ook voor hen.

Er zijn nogal wat mensen, groeperingen, schrijvers, predikers en anderen die ik weinig (meer) lees of luister. Of ze onkruid of tarwe zijn weet ik niet, God weet het, maar ik weet dat ik van hen geen bijbelse opbouw ontvang. Het is niet de zuivere melk van het Woord. Voor mij is dit een reden om dergelijke bronnen links te laten liggen. Dat hoeft niet te betekenen dat alles wat ze zeggen fout is, er kunnen best goede dingen gezegd worden. Maar deze goede dingen vind ik ook wel ergens anders, maar dan zonder dat het vermengd wordt met andere, twijfelachtige dingen. En het is ook niet zo dat ik hen daarmee afschrijf. Integendeel, ik houd vaak hun verdere ontwikkeling in de gaten en ik blijf hen gedenken in mijn gebeden. Soms zie ik tot mij blijdschap positieve ontwikkelingen, waar verkeerde dingen worden afgelegd en het geloof scherper en bijbelser wordt. Bij anderen zie ik soms dat ze steeds verder afdwalen en dat er steeds meer bizarre of kwalijke vruchten komen.

Van de zeven gemeenten in Openbaringen 2 en 3 waren er inderdaad vijf waar dingen mis waren, soms heel erg mis. Bijvoorbeeld Thyatíre, waar syncretisme en afgoderij werd toegestaan. Of Laodicéa die zichzelf rijk achtte, met hun welvaart uit de zalf- en kledingindustrie, maar ze waren arm in Christus, ellendig, jammerlijk, blind en naakt. De woorden hier zijn gericht aan de gemeenten als geheel. Het gold niet voor iedereen in de gemeente. In Thyatíre bijvoorbeeld waren er enkelen die niet meededen en in Sardis enkelen die zich niet hadden bevlekt. De gemeenten daar bestond ook uit tarwe en onkruid. Maar Jezus waarschuwt hen ernstig dat ze zich moeten bekeren en niet zo zullen doorgaan.

Je kan niet zeggen dat er enkele dingen verkeerd waren en enkele dingen goed. Ze verkeerden in groot gevaar en waren als gemeente op het verkeerde spoor geraakt. Ze waren nog niet totaal afgeweken, maar bekering was nodig. Zelfs bij Efeze, waar veel goed is: ze zijn ijverig, scherp en zuiver in de leer, alert op dwalingen en dwaalleraars, geduldig in het verdragen van onrecht. Maar het is niet langer de liefde die hun drijft. Hun licht schijnt niet, de kandelaar staat onder de korenmaat en zal worden weggenomen als ze zich niet bekeren. Ik zou dus niet de conclusie willen trekken uit Openbaringen 2 en 3 dat er overal wel wat mis is en dat dit 'normaal' is. De waarschuwingen van Jezus hier zijn ernstig, en gelden ook voor ons. Ook wij moeten onszelf corrigeren en bekeren waar wij op een fout spoor zitten of dreigen te geraken. We kunnen er niet stilzwijgend mee doorgaan of in meedoen.

Samenvattend zou ik willen zeggen: kies degenen waarvan je wilt leren en door wie je wordt opgebouwd zorgvuldig. Persoonlijk ben ik redelijk selectief naar wie ik luister of van wie ik lees. Degenen naar wie ik vaker luister ken ik meestal redelijk goed, ik ken hun gedachten en inzichten op verschillende gebieden. Ik ben het niet per se altijd met hen eens op elk gebied, in sommige zaken kan ik van inzicht verschillen. Maar ik weet dat de kern en het fundament goed zit.

De eerste vraag voor ik naar iemand luister is meestal: ziet de persoon zichzelf als een verloren zondaar die leeft van de genade door de Heere Jezus Christus en is dit de kern? Het wordt meestal snel duidelijk als dat het geval is, dat kan niet lang uitblijven. En als dat niet duidelijk wordt ontbreekt er iets, waardoor iemand voor mij als leraar of inspiratiebron al snel afvalt.

De tweede vraag is welke autoriteit kent iemand toe aan de Bijbel? Niet alleen naar eigen zeggen en bevinden, maar vooral ook inhoudelijk. Aan iemand die voornamelijk zijn eigen ideeën verkondigt heb ik niet zo'n boodschap. Wat individuen betreft wil ik proberen mild te zijn, ziende op mezelf, maar wel standvastig en niet meedoen met het verkeerde. En als het moet iemand terecht wijzen in een geest van zachtmoedigheid (Gal. 6:1). 

Ik hoop dat dit antwoord helpt.

Ontvang een hartelijke groet,
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

gospelkerken en godsdiensten
1 reactie
inChristus
05-01-2016 / 21:17
Mooie reactie.

Een kleine toevoeging.
Jesus Culture komt oorspronkelijk ook uit Bethel Church maar is daar niet meer aan verbonden. Over die band kun je ook van alles vinden, maar ik geloof dat God alles gebruikt.
Verder lijkt het erop dat sommige kerken een soort van lokkertje gebruiken, blijf dus altijd waakzaam en toets alles!

Terug in de tijd

In een preek werd door een dominee het volgende gezegd: De bekende dogmaticus H. Bavinck lag op zijn sterfbed en hij gaf...
geen reacties
30-12-2009
Zouden we als christenen in deze tijd niet allemaal vegetariër moeten zijn of alleen nog maar wild vlees eten? God heeft...
1 reactie
31-12-2019
Onlangs bezocht ik de jongerendag van de HHJO in Hoevelaken. Er werden verschillende workshops gehouden. Ook ds. W. van ...
geen reacties
30-12-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering