Nooit meer met Jehovah-getuigen praten

drs. W.H. Hoorn / 14 reacties

22-12-2015, 09:06

Vraag

Er komen bij mij regelmatig twee Jehovah-getuigen aan de deur. Ze weten van mijn moeilijkheden wat psyche en geloof betreft. Ze zijn heel erg vriendelijk, proberen me altijd te bemoedigen. Een paar jaar geleden heb ik besloten nooit meer met ze te praten, omdat ik te zwak ben. Ze hadden me toen zover dat ik begon te twijfelen aan de godheid van Christus. Ik las toen in Timotheüs dat ik moest blijven bij wat ik geleerd had.

Nu, een paar jaar later, kwamen ze aan de deur toen ik me heel beroerd voelde (ook wat het geloofsleven betreft). Zij waren er en nog steeds zijn zij er. Ik hoef niet naar hen te gaan, ze komen bij mij, in tegenstelling tot veel eigen gemeenteleden! Vandaag kreeg ik een kinderbijbel voor mijn kinderen. Jehovah heeft eerst engelen (zonen) gemaakt. Jezus is de eerste en heeft alles samen met Zijn vader gemaakt, staat erin. Nergens zijn letterlijke teksten, of precies zó te interpreteren teksten. Ik kan geen Grieks. Meestal staat er “Zoon van God” en ja, dat is volgens de JG dus ook. Meer niet.

Ik was al verstrikt in mijn eigen redenaties, maar ik wil eigenlijk vragen wat een goede manier is om deze zeer vriendelijke mensen te vertellen dat ik ze nooit meer wil spreken. Terwijl zij het zijn die komen vragen hoe het met me gaat. Maar ik ben te zwak. Steeds denk ik: ze hebben toch geen gelijk. Maar het lijkt allemaal logisch, vooral vanwege de letterlijke teksten. Verward en bang, om de mogelijkheid iets verkeerd geloofd te hebben. En zoals zij het voorstellen komt het wel in orde, als ik maar gehoorzaam, of vergeving vraag. Hoe kan ik zonder hen pijn te doen of omgepraat te worden, afstand nemen. ...en die Bijbel teruggeven.

Antwoord

Beste vragenstelster,

Deze mensen zijn weliswaar vriendelijk, maar zoals u het beschrijft maken zij op mij toch vooral de indruk dat zij misbruik maken van uw geestelijke toestand om zich aan u op te dringen en u in hun netten te verstrikken. En om eerlijk te wezen vind ik dit een nogal twijfelachtige manier van doen.

Voor wat betreft hun leer kunnen wij kort zijn. Wanneer zij de Godheid van Christus loochenen is deze leer eenvoudigweg vals. Om deze valse leer te kunnen weerleggen kunt u een hele serie bijbelteksten aanhalen. Maar 'toevallig' ben ik de hele dag bezig geweest met een preek over Joh. 1, de vleeswording van het Woord en de vervulling van Gods beloften voor ons in dit Woord, dat de Heere Jezus Christus is.

En in Joh.1:1-3 lezen wij: “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God; en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve (door dit vleesgeworden Woord, de Heere Jezus dus) gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.” Ik kan u verzekeren dat dit er in het Grieks net zo staat. Wanneer de Heere Jezus dus niet God, en ook niet God met ons, Immanuel (Jes. 7:14), zou zijn, hoe zou Hij dan de Schepper kunnen zijn van alles wat gemaakt is? Want de Vader heeft met en door de Zoon de wereld geschapen, zoals ook de kanttekeningen in de Statenvertaling dit, aangaande Joh. 1:3, zeggen.

Een mens kan door Gods genade weliswaar tot grote dingen in staat worden gesteld, maar hij of zij kan nooit een Schepper worden. Laat staan een Herschepper, zoals de Heere Jezus dat is. Hij alleen heeft de dood kunnen verslinden tot overwinning (Jes. 25:8) en zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En alleen Hij, deze Immanuel, deze God met ons, zal de smaadheid van Zijn volk van de hele aarde wegnemen, want zo heeft Hij het gesproken. “En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid (Jes. 25:9). De Heere Jezus is dus wel degelijk Goddelijk.

Deze Goddelijkheid van Christus kan met een paar teksten uit de beste bijbelvertaling die wij nog steeds hebben, de Statenvertaling, afdoende worden aangetoond. En dat zowel uit het NT als uit het OT. En wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Deze Vader en deze Zoon zijn van een en het zelfde Goddelijke wezen en kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Hij was tijdens Zijn aardse leven waarachtig Mens, om in alles aan ons gelijk te kunnen worden, behoudens de zonde. En Hij was, en is, waarachtig God om ons te kunnen verlossen van de vloek van zonde en dood. Wanneer u in deze leer vast mag staan kan niemand u van de liefde van God in de Heere Jezus Christus scheiden. Ook de Watchtower Foundation niet.

De mensen die verdwaald zijn geraakt in de valse leer van deze Watchtower Foundation, en anderen op hun dwaalwegen trachten mee te sleuren, maken niet alleen misbruik van de soms labiele en kwetsbare geestelijke toestand van degenen die zij als hun doelwit uitkiezen, maar ook van de gebrekkige bijbelkennis van de meeste mensen, ook die van kerkelijke mensen. Het eerste mogen de Jehova's getuigen zich aantrekken. Maar het tweede mogen wij ons aantrekken.

Zou u willen aanraden om, in biddend opzien tot de Heere om de kracht van Zijn Geest, met deze mensen te breken. En ook om eventueel daarvoor de hulp in te roepen van ambtsdragers uit uw kerkelijke gemeente.

Hartelijke groeten,
Drs. W. H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

 • Geboortedatum:
  30-01-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Dedemsvaart
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Niet beroepbare kandidaat

Tags in dit artikel:

Jehovah's Getuigen
14 reacties
mortlach
22-12-2015 / 12:31
Ik ben het geheel met het panellid eens. Het klinkt ontzettend alsof ze misbruik van je situatie maken.

Wat eraan te doen? Gewoon zeggen: "Ik wil niet dat jullie nog terugkomen. Jullie zijn ongewenst. Volgende keer bel ik de politie."

En dan de deur dichtgooien. Het gesprek direct afkappen. Zeker niet in discussie gaan over wat je net hebt gezegd. Het is een vreselijk geniepige verkoperstechniek: als je iemand maar lang genoeg aan de praat houdt, zullen ze uiteindelijk doen wat jij wilt. Daarom is het zo belangrijk te leren verkopers (en dat zijn de JG in dit geval ook) beleefd maar resoluut af te kappen, en als het echt moet wat minder beleefd af te kappen.
ZENODotus
22-12-2015 / 13:16
Zoals de vraagsteller al aangeeft in de "kinderbijbel" die ze heeft gekregen, waarschijnlijk is dit het boek "Mijn boek met bijbelverhalen", hebben JG hun verschillende schriftplaatsen die ze combineren om te laten zeggen wat ze willen dat ze zeggen... Daarom is een bijbelstudie bij JG ook niet in eerste instantie vanuit de bijbel, maar vanuit een boekje die zij publiceren... Het klinkt allemaal logisch tot je de context gaat bekijken, vaak uit een andere bijbel (terwijl het niet om een extreem slechte vertaling gaat, slaat hij de bal op een paar fundamentele plaatsen mis, alleen al het feit door de godsnaam in te brengen in het NT, op die manier wordt b.v. in Han 7,59-60 een kurios (heer) toegepast op Jehovah, waar de grondtekst hier niet voor pleit).
JG worden hierin ook opgeleid om u van de wijs te brengen, dus wees altijd voorzichtig... Het lijkt mij dat het goed voor u zou zijn om aan de ambtsdragers in uw kerk te vragen u bijbelstudie te geven, zodat je iets meer gewapend bent tegen wat ze vertellen.

Verder is het goed om heel duidelijk te zijn tegen hen, soms lijkt dit hard, maar ze stoppen niet alvorens jij resoluut aangeeft er niet mee gediend te zijn, daar zijn ze voor opgeleid... Hun luisterend oor is dan ook schijn, want ze horen niet dat je er niet van moet weten.
bloesem
22-12-2015 / 22:01
Een boekentip om je meer te verdiepen in de achtergrond van Jehovah's Getuigen: 'De Verborgen macht achter de Jehovah's Getuigen' van Robin de Ruiter.
CeesW
22-12-2015 / 22:51
Ik ga/ging zelf vaak in gesprek met de mensen van het wachttorengenootschap (ik noem ze niet Jehova Getuigen want dat zijn ze niet). Ik liet ze ook wel binnen maar dat doe ik niet meer op grond van 2Johannes 1:10

Een zeer Bijbelse brochure die ik iedereen aan wil raden is de volgende:

http://www.uithetwoordderwaarheid.nl/webshop/producten/info-serie-wat-zegt-de-bijbel-wachttoren-ontwaakt

Ook heel geschiktheid als je onder de indruk wil komen van onze God en Heiland Jezus Christus

Hieronder nog een gedachte
God is ongetwijfeld ‘de Eerste en de Laatste (Jes 44:6). Wie draagt deze titel in Openbaring 1: 17-18?

Jes 44: 6 Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God.

Openbaring 1: 17 en 18: En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.
mortlach
23-12-2015 / 11:18
@bloesem: Vind je het zelf niet ook raar dat je iemand die duidelijk niet is gediend van de JG een leestip over de JG geeft?
hansa
23-12-2015 / 11:53
@CeesW ‘Ik ga/ging zelf vaak in gesprek met de mensen van het wachttorengenootschap (ik noem ze niet Jehova Getuigen want dat zijn ze niet). Ik liet ze ook wel binnen maar dat doe ik niet meer op grond van 2Johannes 1:10’

Helemaal mee eens.
Het is zonde tegen het 3e gebod om te spreken over 'Jehova’s Getuigen'. Ik heb eens tegen iemand van het Wachttorengenootschap (zo noemen ook wij deze mensen) gezegd dat zij zondigen tegen het 3e gebod, omdat zij de naam 'Jehova' in hun eigen naam gebruiken. Daardoor zijn zij er schuldig aan dat Gods Naam dikwijls 'ijdel' gebruikt wordt. Hij zei dat hij dat nog nooit gehoord had en dat hij dat op de vergadering zou bespreken.
tulp
23-12-2015 / 16:34
Ik snap dat het moeilijk is om juist die mensen af te wijzen die je geven wat je nodig hebt: aandacht.
Jammer genoeg geven ze nog meer, maar ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om ze de deur te wijzen.
Dat is het ingewikkelde aan deze situatie: als je ze wegstuurt, stuur je tegelijk ook weg waar je juist behoefte aan hebt (aandacht voor jou) en dat wil je natuurlijk niet.

Je kunt bij Jehova's Getuigen die aan de deur komen aangeven dat je uit hun administratie geschrapt wilt worden. Ze geven dat door en dan krijg je nooit meer bezoek.
Natuurlijk vertellen ze je dan eerst indringend dat hier wel de eeuwigheid mee gemoeid is, maar als je zegt dat je dat risico wel wilt nemen, dan ben je voorgoed van bezoekjes af.
mortlach
23-12-2015 / 17:44
Tja, zodra je beseft dat die aandacht letterlijk een bewuste jachttechniek is, ben je daar snel van genezen, hoor. Als je verhalen leest van mensen die een ouder of kind verliezen en hé, een paar dagen na de begrafenis staan er ineens mensen met een luisterend oor aan de deur - want tja, zij lezen de overlijdensadvertenties ook - dan komt er bij mij maar 1 gevoel naar boven: afkeer.
Jane22
23-12-2015 / 21:28
Het is een geestelijke strijd, de zgn. Jehovah Getuigen, zoals ze zichzelf dan noemen, willen een ziel winnen! Mijn broer maakte ook altijd maar een praatje met hen aan de deur en pakte de boekjes e.d. aan, terwijl hij er verder niks mee deed. Inmiddels is mijn broer verhuisd, wat schetst onze verbazing; hij vertelde een week of wat geleden dat hij dezelfde mensen weer aan de deur gekregen heeft! Ze hebben er echt wat voor over, toch ruim een half uur van zijn vorige woonplaats verwijderd en ze hebben echt geen adreswijziging ontvangen! Ze laten niet zo snel los hoor! Wees maar duidelijk en geef aan dat de belangrijkste punten uit de bijbel, waaronder de Godheid van Jezus door hen geloochend wordt. Sterkte!
abcd
24-12-2015 / 19:17
Trieste boel die JG's.
Had eens op een station een gesprek met een JG,
en vroeg hem uiteindelijk: Wat moet ik doen om van mijn schuld af te komen, om gered te worden?
Zijn antwoord: geloof in Jezus.
En dan hoefde ik me niet aan te sluiten bij een organisatie? Nee, dat hoefde niet.
Was positief verrast, had verhalen gehoord dat je je dan moest aansluiten, maar dat hoefde blijkbaar dus niet.
Ben de boel gaan onderzoeken, en dan kom je publicaties tegen waarvan je van je stoel valt.
Een voorwaarde voor redding is wel degelijk dat je innig en actief verbonden blijft met Jehovahs organisatie.
En 'Wanneer wij Jehovah en de organisatie van zijn volk liefhebben, zullen wij niet achterdochtig zijn, maar zoals de bijbel zegt, 'alles geloven,' ook bijvoorbeeld alles wat er in het tijdschrift De Wachttoren staat...'
(Bekwaam gemaakt tot de predikingsdienst, p. 156)

En nog veel meer van dat soort nonsens.
Vooral niet zelf nadenken. Leg je eeuwige bestemming maar in handen van een groepje mannen in New York, die zeggen namens God te spreken, steeds iets anders verkondigen(zgn 'nieuw licht'), veel verkeerde (eindtijd)voorspellingen hebben gedaan(Lees deut. 18 eens) enz.

Voor de geïnteresseerden:
http://www.avjg.info/artikelen/jehovahs-getuigen-afhankelijk-van-de-wachttoren.aspx
abcd
24-12-2015 / 19:26
of http://www.4jehovah.org/
Die laatste is echter van ex-JG's.
bevat veel ingescande artikelen van Wachttorenpublicaties, maar met verhalen van afvalligen hoe je niet aan te komen, die zijn toch maar geestelijk ziek.

Je kan uren discusseren over leerstellingen, maar daar kom je niet veel verder mee. Achteraf denk ik dat je beter kan vragen naar wie Jezus voor hen is. Heb jij deel aan Hem? Zo nee, dan wil je als blinde een blinde leiden. Zo ja, gebruik je dan ook het avondmaal?(dat is alleen voorbehouden aan 144.000 uitverkorenen, die vrijwel allemaal al dood zijn. Gewone JG's geven wijn en brood alleen door.) Doe je dat niet, dan belijd je geen deel aan Jezus te hebben(laatste stuk Joh 6). En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet(joh 3:36, 1 Joh 5:12).

Het is natuurlijk wel zaak zelf Jezus te kennen. Als dat nog niet zo is, ontvang het Koninkrijk der hemelen vandaag nog als een kind(mark 10:45).
Geef je leven aan Hem over en volg Hem de rest van je leven. Rust op Zijn trouw.
PPEP
24-12-2015 / 20:42
Heb eens een lezing bijgewoond over het handelen en wandelen van Jehovah Getuigen. Een van die dingen die is blijven hangen is : elke JG moet zoveel mensen 'bekeren'. Wellicht dat ze jou - gezien je twijfels en moedeloosheid- als zwakke prooi beschouwen. Er is een remedie, zoals drs Hoorn ook zegt, breken, dwz gelijk afkappen en zeker geen lectuur aannemen. Aan de deur blijven ze toch wel komen weet ik uit eigen ervaring, maar hoe verder je er inlaat hoe moeilijker het wordt.

Sterkte!
AHHK76
26-12-2015 / 19:49
Ik heb ook wel met deze mensen gepraat, liefst wil ik van mijn geloof getuigen tegenover hen. Maar zij willen natuurlijk het tegenovergestelde...
Daarbij vertelde ik dat ik geloof dat God alles regeert en bestuurt. Dat geloofde die man niet, want waarom was er dan zoveel ellende in de wereld?! Hij zou het onderzoeken en terugkomen om te vertellen of ik gelijk had. Daarna zou hij het ook aan anderen vertellen als hij een dwaalleer had verkondigd. Maar ik heb hem niet meer teruggezien..
Verschillende keren heb ik een van deze mensen ontmoet die Hervormd of zoiets geweest was en overgegaan was naar het Wachttorengenootschap. Dat kon ik helemaal niet begrijpen... Onze buren hebben ook aangegeven dat ze geen bezoek meer willen en dat schijnt wel te werken. Zelf heb ik er wel een aantal gesproken, maar ook hier is het zo dat ze terugkomen als je met ze in gesprek gaat.
Een asielzoekster vertelde mij ook eens dat zij Bijbelstudie deed met zulke mensen. Zij hadden haar taal geleerd en zij vond het zo fijn om Bijbelstudie te doen in haar eigen taal. Toch had ik daar mijn zorgen over, want ze maken dus misbruik van kwetsbaarheid!?
Lieve Vraagstelster: Bescherm jezelf tegen hen en als je behoefte hebt om jouw hart te luchten over jouw problemen... mail me dan gerust: ahhk76@gmail.com Sterkte en groetjes van Heleen
PPEP
28-12-2015 / 16:25
Piet7

Als het om ijver gaat zijn de Jehova's Getuigen zeer zeker een voorbeeld voor ons. Wie praat überhaupt over het geloof, en laat zich keer op keer overhoop schelden etc? Zo moedig zijn wij christenen vaak niet, en dan begin ik bij mezelf.......

Maar als het over de leer gaat, komen we op een ander punt, want zij erkennen/hanteren namelijk niet de complete bijbel maar slechts delen. En altijd in hun voordeel, dat geeft ook hun site duidelijk aan.

Punt twee, zij geloven ook dat het getal der uitverkorenen (144000) al vol is - waaronder de JV's- en dat is ook een jammerlijke misvatting, want waarom zou de aarde dan nu nog bestaan?

Terug in de tijd

Ik heb voor het eerst verkering en nog nooit stil gestaan bij mijn eigen seksuele gevoelens of verlangens. Nu merk ik da...
1 reactie
22-12-2009
Aan dr. C. A. van der Sluijs. Calvijn heeft het over Sofisten. Luther over de Dopers. U hebt het over CryptoBaptisten. B...
1 reactie
22-12-2014
Ik heb een heel groot probleem: ik ben verliefd, hopeloos verliefd op een jongen die onkerkelijk is en ik heb het er met...
geen reacties
22-12-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering