Raar aangekeken op reformatorische school

Ds. J.A. van den Berg / 7 reacties

28-11-2015, 14:20

Vraag

Ik zit al een tijdje met een probleem. Ik kerk in de PKN en ik zit op een reformatorische school. Daar word ik altijd heel raar aangekeken als ik vertel van Gods goedheid en als ik vertel hoe ik Gods’ aanwezigheid merk in mijn leven. Ik hoor bij God dat weet ik zeker!! Ik praat veel makkelijker over het geloof dan mijn klasgenoten. Ik zeg bijvoorbeeld dat als je werkelijk gelooft dat Jezus voor jou gestorven is, dat je het eeuwige leven hebt. Veel klasgenoten kijken mij heel raar aan en zeggen dan dat het niet zo gemakkelijk gaat! “Je hebt oorbellen. Je draagt leggings. Je mag broeken aan, dan kun je niet bekeerd zijn.” Ik weet dan vaak niet hoe ik moet reageren. Ik zeg dan dat het niet gaat om het uiterlijk, maar om het innerlijk. Dat is waar Jezus naar kijkt, maar zij zien dat zo anders! Ik vind dit echt zo lastig, want ja, ben ik dan geen echte christen? Eén ding weet ik zeker: mijn Redder is mijn God!

Antwoord

Beste vriendin, laat ik beginnen met het laatste stukje van je vraag. Ik vind het fijn om te lezen dat je weet dat jouw Redder jouw God is. Dat is toch de kern van het Evangelie. Het is nodig dat we door het licht van het Woord en van de Heilige Geest inzien dat we gered moeten worden van de zonde. We hebben iemand nodig die onze schuld wegneemt en die de macht van de zonde in ons leven breekt. Dat kan Christus alleen. 

Christus als Verlosser te kennen is een heerlijk wonder. Er blijft wel de strijd tegen de zonde en verdriet over onze dagelijkse zonden, maar we zien de overwinning vastliggen in Christus en we worden getroost door het geloof in Hem. Het is goed om ons hart te onderzoeken en ons af te vragen of de Heere zo in ons heeft gewerkt. Maar wanneer dat zo is, mogen we daar ook van getuigen en met dankbare verwondering uit leven.

Het is lastig inderdaad om te merken dat anderen betwijfelen of we echt christen zijn. Er is veel verschil van mening over uiterlijke dingen. Christenen mogen in onbelangrijke uiterlijke dingen verschillen en mogen elkaar daarom niet veroordelen. Ook al zou een christen in uiterlijk gedrag iets doen dat de Bijbel anders voorschrijft, moeten we toch voorzichtig zijn en niet de ander meteen veroordelen. Er kan gebrek aan kennis zijn, of een andere oorzaak hiervoor.

Bij het lezen van jouw vraag kwam bij mij de vraag op of je begrijpt dat andere christenen over deze uiterlijke dingen een andere mening kunnen hebben. Zelf denk ik dat het niet verkeerd is om sieraden te dragen, wanneer dit niet buitensporig wordt gedaan. Anderen menen dat de aansporingen in de Bijbel tot eenvoud en soberheid een reden zijn om geen sieraden of geen oorbellen te dragen. Zowel het dragen van sieraden als het niet dragen van sieraden mag geen reden tot hoogmoed zijn voor ons.

Wat betreft de kleding zijn een aantal dingen belangrijk in Bijbels licht. Kleding is door God aan Adam en Eva gegeven om hun naaktheid te bedekken. Daar moet onze kleding dus op een voldoende wijze toe dienen. Verder is het Bijbels om te bedenken dat man en vrouw door de Heere verschillend zijn geschapen. Dat betekent niet dat de een meer of minder waard is dan de ander. Man en vrouw hebben wel verschillende gaven en een verschillende positie gekregen. In die zin is het Bijbels en nuttig wanneer dit verschil in de kleding blijkt. Nu weet ik dat het lastig is om dit precies in te vullen in verschillende culturen en situaties. Maar het is iets om biddend over na te denken.

Onlangs preekte ik over Romeinen 15. In vers 2 staat de aansporing om onze naaste te behagen ten goede tot stichting. Het gaat er om dat christenen die helder inzien dat ze in de tijd van het Nieuwe Testament alle soorten van vlees mogen eten, rekening houden met anderen. Er zijn in de gemeente van Rome mensen die er moeite mee hebben omdat ze nog sterk denken aan de spijswetten uit het Oude Testament. Paulus zegt dat men rekening moet houden met elkaar. Wanneer je de ander kwetst door alle soorten vlees te eten, doe het dan niet. Dat betekent niet je zelf behagen, maar jezelf verloochenen. Wanneer anderen merken dat je rekening met hen houdt, kunnen ze daaruit iets merken van het werk van de Heere bij jou. Zo kun je hen behagen ten goede tot stichting.

Wat bedoel ik hier mee? Je zou je biddend kunnen afvragen op welke manier je in uiterlijke dingen je zou kunnen aanpassen. Zou dat niet een positieve uitwerking kunnen hebben? Men weet dat je dingen anders ziet, maar men merkt dat je bereid bent je aan te passen. Het zou er toe kunnen bijdragen dat men in je gedrag ziet dat je werkelijk een christen bent, ook al denk je over bepaalde uiterlijke dingen anders.

Let wel, ik zeg dus niet dat je dingen moet veranderen. Daarvoor weet ik te weinig af van de concrete situatie. Maar het is goed om er over na te denken op welke manier je op school het meest nuttig kunt zijn voor anderen.

Ds. J.A. van den Berg,
Grand Rapids (USA)

Ds. J.A. van den Berg

Ds. J.A. van den Berg

 • Geboortedatum:
  04-02-1967
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sint Anthoniepolder
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

7 reacties
pannenkoek
28-11-2015 / 17:41
Geweldig om te lezen, dat je mag weten een kind van God te zijn.

Veel mensen draaien de hoofdzaken en de bijzaken om. Heel jammer is dat.

Bid voor hen, en straal je liefde uit!
Sterkte.
Sophie0000
28-11-2015 / 19:46
pray for the another people, God be with you!
Jeremiah
28-11-2015 / 19:54
Ik moest denken aan: "Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft."

Idd geweldig om te lezen!
DeDwaler
28-11-2015 / 20:10
Het ware geloof maakt vrij. Ik proef zo bij de vraagstelster dat ze zich totaal niet bezighoudt met wat ze wel of niet draagt, omdat het bij haar geen rol speelt, maar ze wordt er wel op aangesproken.

Wat je wel en niet kunt, voel je door Gods liefde vanzelf wel aan, maar ook dat zal verschillen van mens tot mens. We hebben daarin, meen ik, grote vrijmoedigheid en vrijheid. De liefde is de vervulling van elke wet. (Romeinen 13:8-10).

Ik herken me zeer in de vraagstelster, want zo zou ik mij bijvoorbeeld graag willen aansluiten bij een Bijbelgetrouwe gemeente hier in Nederland, maar ik zou me daar niet eens kunnen handhaven door de grote vrijheid die ik ervaar. Ik heb een smartphone, tv, internet zonder filter, ps4 en ik werk ook op zondag.

Toch doe ik ook heel veel dingen niet, waarvan ik voel dat ze niet in de haak zijn, maar dat is altijd door de liefde van de Heere gedreven en geleerd.

Menselijke regels daarentegen, zijn constant aan verandering onderhevig. Neem het feit dat in de gereformeerde gezindte een paar jaar geleden een televisie uit den boze was, maar nu is het dat vaak niet meer. Internet was taboe, maar nu niet meer of wordt een filter aangeraden.

Nu is met al die dingen op zichzelf echt niets mis, want als jij jezelf wilt beschermen dan is dat prima en je goed recht. Het probleem ontstaat mijns inziens echter als al die regels, van wat toelaatbaar wordt geacht en niet, wet worden, in plaats van Christus en de liefde.

Nou ja, kijk maar naar de versplintering binnen de gereformeerde gezindte als resultaat van die praktijk. Ik als simpele ziel kom er echt niet meer uit waar ze allemaal voor staan.

Ger. Gem. Vrijgemaakt, hervormd, vernieuwd, hersteld, oud, teruggekeerde vernieuwde hervormingsgemeente in Ned. Allemaal onderschrijven ze dezelfde formulieren, maar vechten elkaar soms de tent uit en niemand weet nog waar het over gaat en helaas vaak ook niet om Wie het wel om zou moeten gaan!

Om op de vraag terug te komen ten slotte misschien nog dit. Als ik boodschappen ga doen, kom ik weleens schaars geklede dames tegen, voornamelijk in de zomer, en dan herinner ik me vaak waarom ik ook alweer een Redder nodig heb...

Het zou mooi zijn, wanneer de gelegenheid zich eens voordoet, ik die dame kan aanspreken, niet om haar kledingkeuze, maar om over de Heere Jezus te vertellen en wat Hij in mijn leven heeft gedaan.
andrew
29-11-2015 / 15:35
Tja, aan de vruchten herkent men de boom, niet aan het uiterlijk van de boom ( lengte rok, wel of geen sieraden, etc. )
Lecram
30-11-2015 / 10:50
Mooi antwoord van ds. Van den Berg

Het hoeft ons niet te verbazen als er weerstand komt als we gaan geloven. Jezus heeft ons dat geleerd in Matth. 10:34 Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
Hiermee bedoelde Hij dat we tegenstand gaan krijgen als we Jezus volgen. Zelfs binnen de kerk! Dat is een teken dat we Jezus echt volgen.

Als we met onze daden laten zien dat we Jezus volgen, dan zullen ze vanzelf gaan zien dat het uiterlijk er niet toe doet, mits binnen de fatsoensnormen uiteraard. En sommigen zullen het nooit zien. Zie die mensen door de ogen van Jezus en bid voor ze dat hun ogen geopend worden.
Er ligt een heerlijke belofte voor je als ze je smaden:
Lukas 6:22 Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.
Benthe
30-11-2015 / 21:05
De ds haalt Romeinen 15 aan, maar daar gaat het wel over zwakken en sterken in het geloof, dus niet over een gelovige en een (reformatorische) ongelovige.
Als je een geloofsbroeder of zuster ergens mee kwetst omdat die nog zwak in het geloof is, zou het kunnen dat wat dingen moet veranderen. Maar om jou christelijke vrijheid in te leveren voor mensen die zelf niet geloven, gaat mijns inziens te ver.
Sta dan in de vrijheid waarmee Christus je vrijgemaakt heeft! En idd het gaat om de vruchten uit galaten vijf. Veel sterkte op je school, en Ik hoop dat je voor je medescholieren tot zegen mag zijn!

Terug in de tijd

Ik heb een vraag voor ds. R. van Kooten. De branden in Israel, is dat een teken dat de grote verdrukking begonnen is?
1 reactie
29-11-2016
Ik ben een jongen van 20. Verloofd en heel gelukkig, maar geestelijk is het allemaal zo donker: zonder Christus leven en...
geen reacties
28-11-2006
Ik ben bij ‘toeval’ op deze site terechtgekomen. Ik ben vroeger als kind gedoopt, maar ik ben -om diverse redenen- al ve...
6 reacties
28-11-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering