Christenvervolging en kerkgang

(MA) D. Rosbergen / 6 reacties

19-10-2015, 14:03

Vraag

In de krant las ik pas over christenvervolging in Afrika. Zondags werd de kerk aangevallen toen er dienst was. Als dit in ons land zou gebeuren is het dan lafhartig tegenover de Heere om niet naar de kerk te gaan omdat je bang bent om te sterven? Of is het logisch om dan thuis te blijven omdat je leven in gevaar is. Zeker als je onbekeerd bent, dan begrijp ik dat je weinig moed hebt om dan te gaan, omdat je weet dat je niet kunt verschijnen voor God. Maar dan denk ik: hoeveel kinderen van God zouden dan niet bang zijn?

Antwoord

Beste vragensteller(stelster),

Bedankt voor je actuele vraag. Wat een verhalen hoor je al  niet vanuit het buitenland. Maar in een razendsnel tempo komt dit steeds dichterbij.  Nu stel jij jezelf de vraag: Wat zou ik nu doen? Dat is goed. Je vraagt gaat specifiek over het bezoeken van een kerkdienst als je weet dat een inval mogelijk is. Moet je dan maar niet gaan als je onbekeerd bent? Dan kun je toch immers niet sterven? Zou dat mogen? Is dat verantwoord? Wat is Gods weg hierin? Hieronder wat overwegingen:

1. Christenvervolging of niet: niemand heeft het recht om onbekeerd te zijn! We moeten niet alleen bekeerd zijn om te sterven. We moeten ook bekeerd zijn om te leven. God heeft recht op je leven. Daarom is er haast bij, ook al duurt het nog heel lang voor er in ons land vervolging komt. Als je vandaag sterft door een verkeersongeluk, moet je vandaag voor God verschijnen.

2. Dat brengt me bij een tweede opmerking: Gods voorzienigheid gaat over alle dingen. Over wat je doet, waar je je bevindt, je diepste gevoelens, etc. In Psalm 139 staat: “Niets is o Oppermajesteit bedekt voor Uw alwetendheid. Gij kent mij.” De Heere leidt alle dingen. Ook jouw sterfdatum is bij Hem bekend. Als deze aanbreekt, spreekt God: Het is genoeg. Ook de omstandigheden waarin je zult sterven is bij God bekend. Hetzij op een ziekbed of vanwege een inval tijdens een kerkdienst. Ik zeg dit om aan te geven dat we vanuit dit besef moeten leven. We leven voor Gods aangezicht. Besef je dit? Ook als er nog geen vuiltje aan de lucht is (menselijk gesproken).

3. Ons leven moet zijn in de vreze des Heeren. Dit houdt in: dagelijks God zoeken, Hem nodig hebben bij alle dingen. Dit van nature niet zo. Maar er is een God in de hemel Die het je kan leren. Het gaat bij je vraag er niet zo zeer om wat je zou moeten doen, maar meer ‘hoe’ je het doet. Hoe is je hart er onder? Verlang je naar Gods huis? Zou je thuis kunnen blijven? Ook bij een kind van God ligt het zo. Als de Heere het Zijn kind niet geeft, om Jezus’ wil te lijden, zijn ze net zo bang als een onbekeerd mens. Dan blijven ze ook thuis. Daarom bidt om: Genade. Genade om te leven en om te sterven!

Hartelijke groet,
D. Rosbergen

(MA) D. Rosbergen

 • Geboortedatum:
  06-01-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ambtsdrager/pastoraal werker Ger. Gem.

Tags in dit artikel:

christenvervolging
6 reacties
CrA
19-10-2015 / 15:16
Als er sprake is van een reële dreiging horen kerkenraden hun verantwoordelijkheid te nemen en ondergronds te gaan. Dhr. Rosbergen zegt:
"Wat een verhalen hoor je al niet vanuit het buitenland. Maar in een razendsnel tempo komt dit steeds dichterbij." Ik vraag me af in hoeverre kerkenraden hier rekening mee houden. Ligt er een draaiboek klaar om bv. ondergronds te gaan? Hoe zit het met de beveiliging van kerkgebouwen?
3parels
19-10-2015 / 16:46
Volgens mij hoef je de vervolging niet op te zoeken. Als je weet dat men met geweren voor je gemeente staat, dan zou ik daar niet heen gaan. In de tijd van de eerste christenen leefden ze ook in de catacomben toen de vervolging losbarstte... ook hadden ze het geheime ichtus-teken. Ondergronds gaan heeft niks te maken met er niet voor uit durven te komen, maar wel met verstandig te zijn. Je hoeft er toch niet voor te kiezen om doodgeschoten te worden?
Als je wel gepakt wordt en je moet dan Zijn Naam belijden, dan hoop ik dat God mij zoveel genade geeft dat ik ondanks de angst voor pijn en dood toch voor Hem uit durf te komen.
3parels
19-10-2015 / 16:53
Er was in de tijd van de eerste christenen sprake van verstrooiing, men ging op de vlucht naar veilige plaatsen. Dit heeft ertoe geleid dat het evangelie juist verspreid werd. Kortom: vluchten is geen teken van zwakte. Je mag vluchten voor je leven. Of moeten alle Syrische christenen ook maar in Syrië blijven wachten tot IS hen vermoord?
mluther
19-10-2015 / 17:01
"Als je wel gepakt wordt en je moet dan Zijn Naam belijden, dan hoop ik dat God mij zoveel genade geeft dat ik ondanks de angst voor pijn en dood toch voor Hem uit durf te komen."

Dat hoop ik ook. 'k Geloof dat ik het tijdens een preek hoorde, dat God dat kan geven wanneer het nodig is. Daarom is het op dit moment erg lastig om in te schatten wat wij zouden doen. Hij geeft ons wat nodig is, niet meer en niet minder.
Aan de andere kant is er geen enkele garantie dat we Hem niet verloochenen. Petrus, een vertrouweling van Hem ging er ook vandoor toen het erop aankwam...
markusa
19-10-2015 / 18:07
Nogal naief om naar de kerk te gaan als je leven in gevaar is. James Renwick en zijn gemeente waren altijd op de vlucht voor de soldaten van koning Karel. De samenkomsten waren in grotten en in moerassen en snachts bij nacht en ontij. Alles om uit handen van de koning te blijven.
rianne263
20-10-2015 / 17:26
In Johannes 7 staat dat Jezus niet door Judea ging maar door Galilea omdat ze hem zochten te doden. Mij lijkt dan dat wij het gevaar ook mogen ontwijken.

Terug in de tijd

Ik vind een slavenarmband erg mooi, maar kun je die als christen wel dragen. Ik weet ook niet waarom de armband zo heet ...
geen reacties
20-10-2017
Ik zie het leven helemaal niet meer zitten. Ik heb tegen mijn ouders verteld dat ik naar HeartCry-avonden ga en daar gee...
12 reacties
19-10-2012
Ik ben heel benieuwd of er iemand bekend is met depersonalisatie en wat je er aan kunt doen om er vanaf te komen. Het be...
2 reacties
19-10-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering