Bevindelijke boeken

C.A. Hoekman / 1 reactie

26-09-2015, 09:58

Vraag

Aan iemand van de Ger. Gem. Graag zou ik wat meer bevindelijke boeken willen lezen. Het zijn er echter zo verwarrend veel. Kunt u mij een advies geven en een aantal titels noemen die ik 'moet' gelezen hebben en die tevens behapbaar zijn?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je bent van de Gereformeerde Gemeenten en je stelt deze vraag aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Ik hoop niet dat je verwacht dat alleen iemand van de Gereformeerde Gemeenten op deze vraag een goed en vertrouwd antwoord kan geven. De vraag kan kerkmuur overstijgend gesteld worden en het antwoord is ook kerkmuur overstijgend. Gelukkig wel. In mijn antwoord laat ik boeken met preken buiten beschouwing, omdat je die bij elke christelijke cq reformatorische boekhandel kunt krijgen, ook kerkmuur overstijgend.

Je vraagt naar bevindelijke boeken. Je kunt daar ook alle kanten mee op. Leerstellig, gericht op geloofsbevinding of meer verklaring/uitleg van de Bijbel of ook gericht op ons staan in de wereld. Ik zal proberen hiervan een mix te maken, los van prijs, moeilijkheidsgraad etc.

-Ds. F. Bakker: Gebedsgestalten

-Dr. H. van den Belt: Bloeien, snoeien en groeien. Over geestelijke groei en levensheiliging.

-Thomas Boston: Het kromme in het levenslot

-John Bunyan: De Christenreis naar de eeuwigheid

-Ds. J.J. van Eckeveld: De toe-eigening van het heil

-Ds. C. Harinck: Christus en de christen. Over bevindelijke kennis van Christus

-Ds. P. van Ruitenburg: Boekjes over allerlei praktische en theologische onderwerpen

-J.C. Ryle: Christen zijn in het dagelijks leven

-Ds. W. Visscher e.a.: Dat voel ik toch anders

-Dr. W. van Vlastuin: Onbekeerd, wat doe je er mee?

-Ds. J. Westerink: Uitleg van de profeten

-Johannes Calvijn: Institutie. Opnieuw vertaald door Dr. C.A. de Niet

-Alexander Comrie: Eigenschappen van het zaligmakend geloof. Is zorgvuldig herschreven.

-Petrus Immens: De godvruchtige avondmaalganger. Is nauwkeurig hertaald.
 
En wat zal ik nog meer noemen: Ds. J. Belder, Wilh.ȧ Brakel, Ds. D.J. Budding, Ds. P. den Butter, Ds. A.A. Egas, Jonathan Edwards, Ds. M. Golverdingen, William Guthrie, Ds. D. Heemskerk, Ds. R. van Kooten, Ds. A.J. Mensink, Ds. A. Moerkerken, Ds. W. Pieters, Samuel Rutherford, Willem Teellinck, Ds. C.G. Vreugdenhil, Octavius Winslow.
 
Tolle lege, neem en lees, in de eerste plaats en boven alles Gods Woord.

Hartelijke groet,
C. A. Hoekman

C.A. Hoekman

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Ouderling Ger. Gem. Kapelle-Biezelinge

Tags in dit artikel:

boeken
1 reactie
ariehamelink
29-09-2015 / 12:24
Beste meneer Hoekman u zegt dat die boeken kerkoverstijgend zijn k begrijp wat u er mee bedoelt .Dan noemt u wat schrijvers maar daar valt het mi op dat juist die boeken en die schrijvers daarvan elk ook hun eigen achtergrond hebben ,bv hhk dominees en puriteinen niks mis mee hoor k heb ze zelf ook oa boston heel byzonder enz enz Maar wat wil ik nu gezegd hebben .
Nu dan denk ik dat veel jongelui zeker een schrijver als ryle moeten lezen maar uzult met me eens zijn als je over bevindelijk praat dat de bijbel zelf genoeg bevindelijk is .je zou ook kunnen zeggen stichtelijke boeken over de geloofs leer bv .Daar ligt vooral de oorzaak denk ik dat vele de geloofs leer omtrent roeping wedergeboorte rechtvaardigmaking enz voorbij gaan vrees ik
Juist in zondag 23 bv daar ligt de kern mi waar het over de bate des geloofs gaat en de schade van het ongeloof zelf vind ik oa het boekje van wijlen prof wisse leerzaam over de ambten van CHRISTUS is zoiets bnu niet een fundament in de geloofsleer ?.

Terug in de tijd

Mijn vriend en ik zijn beiden lid van Gereformeerde Gemeenten. Graag willen we lid worden van de Hersteld Hervormde Kerk...
geen reacties
25-09-2005
Wat betekent nu precies geloven in Christus? Ik weet dat we een geloofsformulier hebben waarin staat wat we geloven. Maa...
3 reacties
25-09-2017
In de dogmatiek van ds. Kersten ben ik heel vaak de groep "Socinianen" tegengekomen. Kunt u mij vertellen in welke kerk,...
geen reacties
25-09-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering