Uit de werken gerechtvaardigd

Redactie Refoweb / geen reacties

23-09-2015, 12:38

Vraag

In de Bijbel lees ik in Romeinen 3:28: “Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.” Dit is ook de leer die ik altijd heb geloofd: een mens wordt gerechtvaardigd en zalig door het geloof in de Heere Jezus alleen en niet uit enig werk. Maar nou las ik laatst in Jakobus 2:21-24: “Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Izak, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegewrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; en hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof?”

Vooral het 24e vers verwarde mij heel erg. Ik weet natuurlijk dat geloof zonder werken dood is en dat als iemand van de Heere wedergeboren wordt, dat hij daar ook naar gaat handelen en dat men de vruchten des geloofs ziet, zoals de Heere Jezus een vijgenboom vervloekt omdat die geen vruchten voortbrengt. Maar zoals ik het in Jakobus lees, staat er meer dat iemand uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. Is dit niet tegenstrijdig met bijvoorbeeld Romeinen en andere plaatsen in de Bijbel?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

geen reacties

Terug in de tijd

Doordat ik zelf met bepaalde geloofsvragen worstel (het is de vraag of ik kan trouwen of niet), komt het mij als onveran...
geen reacties
23-09-2006
Wat zijn de kenmerken van wettisch denken? (Ver)vallen Gods kinderen hier ook nog in? Hoe herken je zoiets? Denk je dan ...
geen reacties
23-09-2016
Na de synode... Help! Ik ben van de Ger. Gem. en lees alleen nog de HSV. Heb meegewerkt aan de HSV-Jongerenbijbel. Synod...
40 reacties
23-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering