Uit de werken gerechtvaardigd

Redactie Refoweb / geen reacties

23-09-2015, 12:38

Vraag

In de Bijbel lees ik in Romeinen 3:28: “Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.” Dit is ook de leer die ik altijd heb geloofd: een mens wordt gerechtvaardigd en zalig door het geloof in de Heere Jezus alleen en niet uit enig werk. Maar nou las ik laatst in Jakobus 2:21-24: “Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Izak, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegewrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; en hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof?”

Vooral het 24e vers verwarde mij heel erg. Ik weet natuurlijk dat geloof zonder werken dood is en dat als iemand van de Heere wedergeboren wordt, dat hij daar ook naar gaat handelen en dat men de vruchten des geloofs ziet, zoals de Heere Jezus een vijgenboom vervloekt omdat die geen vruchten voortbrengt. Maar zoals ik het in Jakobus lees, staat er meer dat iemand uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. Is dit niet tegenstrijdig met bijvoorbeeld Romeinen en andere plaatsen in de Bijbel?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

geen reacties

Terug in de tijd

Hoe kan ik op een gewone (werk)dag de Heere, mijn Zaligmaker, het meest eren/behagen?
2 reacties
23-09-2010
Ik heb jarenlang psychische problemen gehad. Een van de waarschijnlijke oorzaken is de sfeer van het gezin waarin ik opg...
5 reacties
23-09-2011
Ik heb een vraag over Psalm 139:4. “Al voer ik op naar ‘s hemels trans, daar zijt Gij, daar vertoont G’Uw glans; Al daal...
1 reactie
23-09-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering