Vegetarisch eten

drs. W.H. Hoorn / 7 reacties

21-09-2015, 13:02

Vraag

Ik heb een vraagje over vegetarisch eten. Of in ieder geval geen vlees eten. Ik vraag me erg af hoe God hierover denkt. Mijn moeder heeft me altijd verteld dat God de dieren heeft gemaakt t.b.v. de mensen (maar wij waren er later, dus dat snap ik ook niet helemaal). Maar voor de zondeval aten mensen toch geen vlees, want de dieren aten elkaar ook niet op? Ik denk ook niet dat God het heeft bedoeld op de manier hoe wij tegenwoordig met dieren omgaan. We moeten voor de dieren zorgen, niet mishandelen. Ik hoop dat ik een antwoord kan krijgen.

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

Beste vragenstell(st)er,

Ben het met je eens dat de Heere het afkeurt wanneer wij geen respect opbrengen voor Zijn schepping en dat dit ook geldt voor dieren. Daarom mogen wij inderdaad ook wel eens stilstaan bij de manier waarop in de bio-industrie soms met dieren wordt omgegaan. Dat gezegd hebbende spreek je hier met iemand van boerenafkomst en kan ik je verzekeren dat verreweg de meeste boeren in Nederland vakmensen zijn die goed voor hun dieren zorgen en zeker niet gewetenloos zijn waar het deze zorg aangaat. Maak dus niet de fout om te denken dat deze mensen geen hart voor hun dieren, die de basis van hun bedrijf uitmaken, hebben. Al zou het dan alleen maar zijn omdat een mindere zorg ook altijd een mindere opbrengst oplevert.

De griezelverhalen hierover in de media, vaak de wereld ingebracht door journalisten die nog nooit een boerenbedrijf van dichtbij hebben gezien, zijn dus veelal nogal tendentieus en overtrokken. Er zijn helaas ook wel een paar uitzonderingen, maar zulke beunhazen redden het echt niet in het huidige uiterst concurrerende agrarische bedrijfsklimaat, met smalle winstmarges en veel wettelijke (EU) voorschriften. Dat dus ten eerste.

Over de rest van jouw vraag kan ik kort zijn. Het staat jou, bijbels gezien, volkomen vrij om je te onthouden van het eten van bepaalde dingen of niet. Zolang deze spijze maar onder dankzegging wordt aanvaard en genuttigd (Rom. 14:1-6). Wanneer je dus vegetarisch wilt leven, om wat voor reden dan ook, kunnen daar vanuit Gods Woord geen bezwaren tegen worden ingebracht. En als het eten van vlees jou een zonde is geworden staat het jou vrij om je daarvan te onthouden en hebben andere mensen dit ook te respecteren.

Vriendelijke groeten,
Drs. W. H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

 • Geboortedatum:
  30-01-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Dedemsvaart
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Niet beroepbare kandidaat

Tags in dit artikel:

rentmeesterschapvoeding
7 reacties
John61
21-09-2015 / 15:55
Een hele zinnige vraag van vraagsteller. De Bijbel is er heel duidelijk in welk voedsel voor de mensen bedoeld was vóór de zondeval:

Genesis 1
29 En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.

Dus geen vlees of vis en ook geen voedsel wat voor de dieren bestemd was.
Omega
21-09-2015 / 16:13
Maar aangezien we nu na de zondeval leven...
ehaasnoot08
21-09-2015 / 21:50
Ja je mag dus vlees eten, of al het vlees en vis verstandig is? De Heere wilde blijkbaar niet alleen het Joodse volk apart zetten en heeft het beste voor, maar er is nu toch wel bewezen dat het gezonder is. Geen varkensvlees, garnalen etc.
Maar als niet Jood mogen we het eten, vraag is waarom wil je het niet. Ik ben nu anderhalf jaar vegetariër voor gezondheid, dierenleed, milieu en Gods oorspronkelijke bedoeling in het paradijs.
Maar kan me tot andere zaken (soberder leven bijv) nog niet helemaal zetten. Alles op z'n tijd en waar je hart naar verlangt / geleid wordt?

Gezin eet wel vlees, ik vind het prima en bak het gewoon maar hou niet van kiloknallers met een vage oorsprong. Misschien is beter vlees, lokaler met inderdaad respect voor het dier een mooie start?
jsml
22-09-2015 / 11:08
Genesis 9
1 En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde!
2 En uw vrees, en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels; in al wat zich op den aardbodem roert, en in alle vissen der zee; zij zijn in uw hand overgegeven.
3 Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid.
4 Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten.
Spatie
22-09-2015 / 12:22
exodus 16 vers 11 t.m. 13

Ook heeft de Heere tot Mozes gesproken, zeggende:
Ik heb de murmureringen van de kinderen Israels gehoord; spreek tot hen, zeggende: Tussen de twee avonden zult gij vlees eten, en aan den morgen zult gij met brood verzadigd worden; en gij zult weten, dat Ik de Heere uw God ben.
En het geschiedde aan den avond, dat er kwakkelen opkwamen, en het leger bedekten; en aan den morgen lag de dauw rondom het leger.

Als God zelf het volk Israel vlees geeft, waarom zouden wij het dan niet mogen eten?
arendsoog
22-09-2015 / 12:40
Het praktische advies in de laatste alinea geeft precies de kern van de christelijke vrijheid aan. Maar dit geldt uiteraard naar twee kanten: niet-vegetariërs hebben vegetariërs te respecteren, maar andersom ook.

quote vraagsteller: 'Mijn moeder heeft me altijd verteld dat God de dieren heeft gemaakt t.b.v. de mensen (maar wij waren er later, dus dat snap ik ook niet helemaal)'

Je wilt andersom toch niet beweren dat de mens omwille van de dieren gemaakt is? Of, op dezelfde manier: dat de dieren omwille van het droge land gemaakt zijn, en dat op z'n beurt omwille van het licht omdat dat er eerder was? In het scheppingsverhaal zit een soort opbouw van levenloze natuur > planten > dieren > mensen (rationele wezens). Dat zegt mijns inziens vrij weinig over wat we wel of niet mogen eten. (en we leven i.i.g. na de zondeval).

In ieder geval: een stuk vlees of vis op z'n tijd is geen zonde. Dat lijkt me meer dan duidelijk uit geciteerde bijbelteksten.

Ik zou zeggen: eet alles, maar met mate :-)
ehaasnoot08
22-09-2015 / 14:26
Dan vind ik het wel bijzonder mooi dat ze nu bewijzen dat bepaald voedsel echt slechter is voor de gezondheid en laat dat nu precies het voedsel zijn wat God voor ons niet voor ogen heeft. Maar ben het ermee eens dat de Christen zich hieraan niet hoeft te onthouden, in Handelingen 15:28-29 schrijft Paulus wel voor de 'heiden' / 'Griek' (niet-Jood).

"In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is: 29 onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit, en van ontucht. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed.’

Ik geloof dat dit Woord ook voor ons in deze tijd is, in hoeverre we hiermee omgaan en wat we er echt van vinden; dat is aan ieder zelf. Offervlees: je kunt ook denken aan Halal (je broodje shoarma), maar onder dankzegging naar onze Heer en Heiland is dat weer teniet te doen.
Vlees waar nog bloed in zit, lijkt me duidelijk -bloedworst etc.- :) Men schrijft dat dit met de manier van het slachten te maken heeft (leeg laten bloeden, niet door verstikking doden).
Ziel in bloed is ook weer zoiets, wel bloedtransfusies of geen (want zo was dat toen dan nog niet aan de orde). En het gaat hier om dierlijk bloed, niet menselijk vinden velen.
En is het wel menselijk bedoeld, dan kan men ook denken dat het woord 'ziel' niet een goede vertaling is, maar meer 'leven' betekend.

Zo kun je wel doorgaan; ik heb hier een tijdje mee geworsteld en toen met wat kleine aanpassingen in mijn leven los kunnen laten. Voel hier totaal geen moeten bij, of verplicht laten. Maar fijn als je zelf blijft onderzoeken en je hierin mag laten leiden! Zo is het wel nodig om Bijbelteksten in zijn gehele context te lezen en van die tijd (hoe werd het toen bedoeld, hoe vertaal je dat naar nu). Geen losstaande teksten, zo vult het NT het OT wel aan, maar mijns inziens heeft God het niet voor de 'heiden' bedoeld om alle wetten van Zijn oogappel te moeten volgen. Succes!

Terug in de tijd

Aan ds. Simons. Ik heb de laatste tijd erg veel in m'n hoofd. Ik ervaar, door het lezen in Openbaringen, de straffen van...
2 reacties
21-09-2011
Dominee, ik heb het erg moeilijk met de tekst “begraven met Hem in de doop.” De kinderdoop is toch niet zaligmakend? U z...
geen reacties
21-09-2006
Ik ben een jonge tienerchristen met veel vragen. Ik weet dat God mijn zonden heeft vergeven en 'wandel' ook echt met Hem...
3 reacties
21-09-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering