Samen slapen en op vakantie

ir. Raymond H. Warnaar / 29 reacties

21-08-2015, 11:10

Vraag

Mijn vriendin en ik hebben nu ruim twee jaar een relatie. Wij zijn 22 jaar en hebben nog geen gemeenschap gehad, omdat het onze sterke overtuiging is dat dit alleen binnen het huwelijk hoort. Ik heb al belijdenis gedaan (GG) en mijn vriendin hoopt dit seizoen belijdenis te doen (ook GG). Vanwege redelijk grote afstand tussen onze woonplaatsen zijn wij gewend om bij elkaar te slapen. Wij hebben duidelijke afspraken en wij zijn onze grenzen nooit over gegaan. Voordat wij slapen gaan, lezen en bidden wij samen. Wij praten ook veel met elkaar over geestelijke dingen. Wij ervaren het samen slapen niet als vechten tegen verleidingen (of voelen dat we daardoor extreem geprikkeld worden), omdat wij het daar samen op een rationele en open manier over kunnen hebben. Onze vraag is of er, naast allerlei waarschuwingen e.d., ook bijbelse argumenten zijn die het verbieden om samen te slapen en om samen op vakantie te gaan (reden voor censuur?).

Vorig jaar zijn wij al een week op vakantie geweest en dit jaar hopen we dat ook te doen. Zelf vinden wij het geen probleem, omdat we onszelf kennen (sterke persoonlijkheden) en leven bij onze sterke overtuigingen. Wij zijn vooral bang voor 'de mensen' die hun mening hierover klaar hebben en geen mogelijkheid onbenut laten om roddels de wereld in te sturen. Daarom vragen wij het u. De antwoorden op vergelijkbare vragen blijven helaas hangen bij dat je geen kat op het spek moet binden, maar misschien geeft de Bijbel zelf duidelijkere aanwijzingen. 

Antwoord

Beste jongelui,
 
Ik kan het kort houden: de Bijbel heeft geen concrete tekst over samen slapen of samen op vakantie gaan tijdens verkeringstijd. Simpelweg omdat er in de tijd van de Bijbel geen verkeringstijd in het Midden-Oosten bestond! Trouwens, dat is vandaag in de meeste landen in deze regio nog niet veel anders. Het huwelijk wordt door de ouders met behulp van familieleden of vrienden voor je geregeld. Enkele maanden geleden sprak ik een voorganger in Pakistan, die me uitlegde dat zijn zoon (na het regelen door wederzijdse ouders) zijn toekomstige bruid eerst enkele malen mocht ontmoeten om te kijken of ze het daadwerkelijk goed met elkaar kunnen vinden. Deze ontmoetingen vonden steeds plaats in het ouderlijk huis van de bruid. Na afloop konden ze op het bankje bij de voordeur nog even privé doorpraten… Dat is dan zo ongeveer de verkeringstijd! Vervolgens zal de toekomstige bruidegom zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn (Gen.2:24).
 
Zie je hoe ver de Bijbelse situatie afstaat van de situatie vandaag in Nederland? Door de toenemende welvaart, de seculiere tijdgeest en de moderne communicatiemogelijkheden is een verkering anno 2015 zelfs in ‘christelijk Nederland’ niet meer te vergelijken met een verkeringsperiode van 25 of 50 jaar geleden in hetzelfde Nederland. Het wordt daarom steeds moeilijker om als christenjongere op een Bijbelse manier te willen leven! Dat willen jullie toch?
 
Blijf daarom dichtbij de Bijbelse eenvoud en wijsheid! Vermijd een lange verkeringstijd. Als er wederzijdse liefde en vertrouwen is, en er geen andere serieuze hindernissen zijn, is trouwen op korte termijn de meest Bijbelse optie. Doe geen dingen die de Heere voorbehouden heeft voor man en vrouw, ook geen dingen die daar op lijken. Waarom zou je? Houd jezelf niet voor de gek. Sterke persoonlijkheden en overtuigingen bewaren niet voor de zonde. God noemt diegenen welgelukzalig (drie keer zalig en gelukkig!) die Zijn geboden en getuigenissen bewaren en Hem zoeken met heel hun hart (Psalm 119:2). Daarom opnieuw: word niet zoals de wereld (waar geen onderscheid is tussen getrouwd of ongetrouwd), maar zoek de Heere, zoek een eenvoudige en heilige levenswandel met Hem en leef! Daar zal de Heere Zijn zegen en vrede aan verbinden en daar zal een positief signaal van uitgaan naar de mensen om jullie heen. Tot Gods eer!
 
Vriendelijke groet,
Raymond Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
29 reacties
CrA
21-08-2015 / 14:19
Je bent lid van de GG en je vriendin hoopt ook belijdenis af te leggen. Samen op vakantie gaan, ligt gevoelig binnen dit kerkverband. Mijn advies is, om hier rekening mee te houden. Vermijd alle schijn dat jullie voor het huwelijk seks hebben met elkaar.
wallabie
21-08-2015 / 14:41
Wij (GG), zijn nu getrouwd, maar hebben daarvoor ook vaak bij elkaar op de kamer geslapen. Er is nooit iets gebeurd omdat we sterke principes hadden. Ik denk dat het dan prima kan, maar zorg wel dat je geen grens over gaat. Op vakantie als je verkering hebt ligt vaak gevoelig. Een paar dagen weg samen kan ik me voorstellen, maar hang het dan niet aan de grote klok.
Gerard314
21-08-2015 / 14:45
Duidelijke reacties; het gaat er dus niet om hoe je je gedrag voor God kunt verantwoorden maar wat "anderen" er van zouden kunnen denken....
CrA
21-08-2015 / 15:03
@ Gerard314, seks voor het huwelijk is tegen de Bijbel. Bij elkaar slapen en samen op vakantie gaan is dat niet. Als vraagsteller aangeeft, dat dit hen niet in de verleiding brengt, dan geloof je dat. Maar omdat dit mij, jou en anderen mogelijk wel in de verleiding zou brengen, daarom ligt het gevoelig. En daar moet je rekening mee houden in de christelijke gemeente.
katlheen
21-08-2015 / 15:23
Dus dit koppel kan hier prima mee omgaan, maar alles hangt af van wat de buitenwereld (lees de gemeente) er van zou kunnen gaan vinden?
De gemeente heeft hier niets mee te maken, en als ze er een probleem mee hebben, dan gaan ze maar een persoonlijk gesprek aan met dit koppel.
@vragensteller: jullie zijn zelf prima in staat om geen grenzen te overschrijden. Samen op vakantie lijkt me dan geen enkel probleem. Als je "thuis" de grenzen kunt bewaren, dan kan je dat op vakantie ook.
CrA
21-08-2015 / 15:41
@Kathleen,vraagsteller heeft belijdenis van het geloof afgelegd en zijn vriendin hoopt dat ook te doen. Het gaat in de christelijke gemeente er anders aan toe dan in de wereld. Niet provocerend. Je ergert je broeder en zuster niet.
Dirk
21-08-2015 / 16:38
God zegt: hoedt u voor de schijn van het kwaad (1 Thess 5:22). Waarom maak je deze keuze dan om toch onder een dak te verkeren?

Ik weet van een kerkenraad binnen de GG die het inderdaad expliciet heeft verboden dat ongetrouwde stellen in één huis slapen zonder dat daar een derde bij is. En nee, het gaat niet om een 'behoudende' GG. Vermoedelijk zit er ook een stuk ervaring van een of meer gemeenteleden achter dat, zelfs al menen mensen sterk te zijn, ze toch in zonde kunnen vallen. En als je relatie dan uitgaat, dan heb je een heel grote kater. Met andere woorden: Gods geboden volgen is heilzaam en beschermt tegen de zonde.

En wat ik me afvraag richting de vraagsteller/stelster: waarom kies je er niet voor om een van de twee bij een gemeentelid te gaan slapen? Ook dat is onderdeel zijn van een christelijke gemeente en elkaar helpen. Dit heeft gelijk als voordeel dat jullie in je relatievormingstijd ook anderen laten 'meekijken' in je relatie: dat lijkt vervelend, maar kan heel verrijkend zijn.
pindas83
21-08-2015 / 18:30
@Dirk

Quote:
''Ik weet van een kerkenraad binnen de GG die het inderdaad expliciet heeft verboden dat ongetrouwde stellen in één huis slapen zonder dat daar een derde bij is.''

Ik wist niet dat de GG tegenwoordig ook wetten (geboden) uitvaardigden? En hoe wilden ze die handhaven, is er soms een Geheime Gereformeerde politie ofzo?

Ik moest een beetje aan dat spreekwoord van de waard en z 'n gasten denken, snap je?

@CrA
Op wat voor manier zou je je mede gemeenteleden ergeren door met elkaar op vakantie te gaan? Zou jij je ergeren als mensen dat binnen jouw kerk dat deden? Ik kan me daar echt niks bij voorstellen, het lijkt inderdaad vooral te gaan om de uiterlijke schijn.

@Vraagsteller
Hou je niet bezig met wat andere mensen denken of zeggen, dan doe je het toch nooit goed. Jullie leven samen dicht bij de Here van wat ik begrijp en hebben duidelijke grenzen gesteld. Ik zou niet weten waarom jullie niet zouden gaan. Prettige vakantie ! ;)
CrA
21-08-2015 / 20:12
@pindas83. In Thess. 5: 22 staat: vermijd alle schijn van het kwaad. Dus niet alleen kwaad(seks voor het huwelijk)vermijden, maar ook de schijn daarvan. Door met elkaar op vakantie te gaan en bij elkaar te slapen wek je de schijn seks met elkaar te hebben, want ik denk dat de meeste mensen vinden dat je toch wel sterk in je schoenen moet staan om de verleiding te kunnen weerstaan. Als het bekend wordt in de gemeente, kan dit ergernis oproepen. Mensen gaan vragen stellen, houden je verdacht, snappen het niet waarom je jezelf in verzoeking brengt. Praten erover met andere zusters en broeders. Het kan onrust geven en onrust is funest in de gemeente.

Je vraagt:“Zou jij je ergeren als mensen dat binnen jouw kerk dat deden?”

Ik zou het volgende tegen ze zeggen: Ga eerlijk met jezelf om. Juist als je denkt sterk in je schoenen te staan moet je extra alert zijn. Wie meent te staan zie erop toe, dat hij niet valt.

In sommige gemeenten zal het niet gevoelig liggen, in anderen wel. Binnen de GG ligt het, denk ik, wel gevoelig. Als vraagsteller daar aan twijfelt, kan hij het navragen bij de kerkenraad. Als je hun standpunt weet en er komen bezwaren van de leden, tegen bv. jullie huwelijk, dan weet je vooraf of ze gegrond verklaard worden of niet.
pindas83
21-08-2015 / 20:40
@CrA

Dit is niet mijn wijsheid maar dit vond ik op het web (volgens mij van een mede-forummer) omtrent de door jou aangehaalde tekst en is wellicht het overdenken waard!?:

'' En zoals ik al zei, het "hoedt u voor de schijn des kwaads" is een totaal verkeerde uitleg als men "schijn" leest zoals de meest gangbare betekenis is: Iets wat ergens op lijkt en wat het niet is. Dan zegt men dus: Je moet je onthouden van dingen die verkeerd lijken, maar niet verkeerd zijn. Wat de Statenvertalers denk ik bedoelen is een andere, minder bekende, wat oudere betekenis van "schijn", Van Dale noemt het "zweem, spoor". In de zin van "geen schijn van kans", geen enkele kans. Onthoud je van ieder spoor van kwaad. Dat wordt er bedoeld en niet zoals het vaak ten onrechte wordt gebruikt, van goede dingen die als verkeerd kunnen worden opgevat.''
CrA
21-08-2015 / 23:19
@pindas83,
De GG maken overwegend gebruik van de statenvertaling, dus ik heb de verklaring opgezocht. De kanttekening bij 1 Thess 5:22 luidt : van allen kwaden schijn; onthoudt u dan veel meer van het kwaad zelf. M.i komt mijn uitleg met deze verklaring overeen.
cicero
22-08-2015 / 00:14
Helaas is de vertaling en de uitleg van de SV van 1 Tess. 5:22 incorrect.

Het woord dat met 'schijn' vertaald is, εἶδος (eidos), heeft volgens de gezaghebbende woordenboeken nergens deze betekenis. In moderne vertalingen wordt het dan ook nooit zo vertaald.

De juiste betekenis is 'gestalte', 'vorm', 'soort'. Dus: pas op voor elke vorm/gestalte/soort van kwaad.
Mona
22-08-2015 / 11:21
Vragensteller, je schrijft:
Zelf vinden wij het geen probleem, omdat we onszelf kennen (sterke persoonlijkheden) en leven bij onze sterke overtuigingen.

Als je jezelf kent, dan weet je ook dat het opzoeken van situatie's (die je in verleiding kunnen brengen) erg gevaarlijk kunnen zijn.
Als je jezelf kent voor het aangezicht van God, wil je dan niet uit de buurt blijven van de grens?.
Je kunt jezelf heel sterk voelen, en toch opeens vallen. En achteraf vraag je jezelf af: hoe heeft het toch kunnen gebeuren... Ik voelde me nog wel zo sterk!
Ja zo gaat dat, de boze weet meer manieren om je te verleiden dan dat je zelf denkt.
Denk niet dat satan jullie sterke zelfkennis onbeproefd zal laten.

De ervaring hoe subtiel de duivel je kan verleiden, hebben veel gelovigen al opgedaan. Laat je daarom waarschuwen, en neem het aan.
John61
22-08-2015 / 13:07
Mijn reactie heeft zijdelings met de vraag te maken. Degenen die stiekem al gemeenschap met elkaar hebben gehad komen er mee weg en degenen bij wie het duidelijk is niet. Dat is m.i. meten met twee maten en hiermee wordt stiekem gedrag beloond. Als een kerkenraad er een serieus punt van wil maken, moet eigenlijk aan ieder stel dat wil trouwen gevraagd worden om een eerlijk en oprecht antwoord op de vraag of zij al gemeenschap hebben gehad. Ik vrees dat er dan nog weinig kerkelijke huwelijken gesloten worden.
CrA
22-08-2015 / 15:19
Goed mogelijk @cicero dat de SV dit niet juist vertaald heeft. Maar veel gergemmers houden van de SV met de kanttekeningen, dus zij zullen zich er wel aan houden, lijkt me.
Beste vraagsteller, ook al klopt mogelijk de vertaling van de SV niet, ik vraag je om over het volgende na te denken:
Ik geloof dat jij integer en betrouwbaar bent en dat je de waarheid spreekt. Nu weet de wereld precies hoe een christen behoort te leven. Als jij aan hen je verhaal vertelt, denk je dat ze je dan geloven? Ik vermoed van niet. Kom nou, zullen ze zeggen, geloof je het zelf, wat een vrome praatjes. Met je vriendin op vakantie en bij elkaar slapen en dan geen seks hebben? Ha, ha was je ziek of zo? Of ze gaan twijfelen aan je geaardheid. Ja zeggen ze, dat zijn nou die christenen met hun vrome praatjes, geloof maar dat ze de kat in 't donker knijpen. Je wordt gelasterd, maar dat is nog niet het ergste. Christus wordt gelasterd in jou. Want als een volgeling van Jezus gesmaad wordt, wordt Jezus gesmaad. Jezus zei tegen Paulus niet: Saul wat je vervolg je mijn kinderen, maar wat vervolg je Mij. Beste broeder, je hebt Jezus toch hartelijk lief, dan wil je toch niet dat Hij gesmaad wordt?
pindas83
22-08-2015 / 16:10
@CrA
Als dan de bijbeltekst niet kan worden gebruikt dan maar weer terug naar: Wat zouden de (wereldse) mensen er wel niet van zeggen. Ik vind het echt belachelijk om deze mensen op voorhand al een schuldgevoel aan te praten over wat onchristelijken daar eventueel over zouden kunnen zeggen!
Alsof iemand zich daar druk om maakt en zelfs als dat zo is, is het niet vragensteller 's verantwoordelijkheid.
Over de Heere Jezus hadden de mensen ook altijd praatjes: "Hij eet en drinkt met tollenaars, hoeren etc." Gelukkig trok Hij zich in ieder geval helemaal niks aan van wat mensen over Hem zouden kunnen zeggen.

Je zal altijd wel íets doen wat een ander niet vind kunnen, anders zou doen, of weet ik veel. Als je zo krampachtig iedereen het naar het zin moet maken of bang moet zijn iets of iemand te 'ergeren' heb je geen leven.
mluther
22-08-2015 / 16:38
"Je zal altijd wel íets doen wat een ander niet vind kunnen, anders zou doen, of weet ik veel. Als je zo krampachtig iedereen het naar het zin moet maken of bang moet zijn iets of iemand te 'ergeren' heb je geen leven."

Heel herkenbaar. Veel mensen zijn hier mee bezig. God ziet het hart aan. Wat er aan de buitenkant gedaan wordt interesseert Hem niet zo (denk aan het gedeelte over de witgepleisterde graven). Er bestaat geen model christen. Die gedachte heb ik lange tijd gehad. Als iemand afweek, van wat ik vind of vond, dan was die persoon verdacht. Natuurlijk er bestaat zoiets als de gemeenschap van de heiligen, maar daarin bestaat geen verdachtmaking.

Het probleem is ook dat het vaak van een kant komt. Iemand die net even anders leeft als anderen, moet zich maar aanpassen aan de meerderheid. Zo werkt het natuurlijk niet. Het moet van twee kanten komen. Op een gegeven moment ben ik er meer gestopt. Mag ik mezelf nog zijn?

Tot slot, in de eerste plaats gaat het erom dat je je naar God kan verantwoorden. Als je dat kan, kan je dat ook gebruiken in een gesprek met gemeenteleden. Wat ze daarvan vinden moeten ze dan maar tegen Hem zeggen. Klaarblijkelijk heeft Hij hen andere wegen laten gaan als jou. Wegen waarin is gebleken dat het voor hen niet goed is. Zo leid ieder kind van God z'n eigen weg. Net als in het 'normale' leven iets voor het ene kind wel goed is en kan, maar voor het andere niet.
CrA
22-08-2015 / 19:43
@pindas83,
Jezus trok zich er niets van aan dat Hij uitgescholden werd? Jezus onverschillig? Wat maak het mij nu uit wat de mensen zeggen? Had Jezus zo'n houding? Ik denk het niet. Jezus was mens. Het zal Hem zeker pijn gedaan hebben toen ze Hem uitmaakte voor een vriend van zondaren, een vreetzak en een wijnzuiper etc. Maar Hij deed Zijn mond niet open om het voor Zichzelf op te nemen. Hij onschuldig, stond in de plaats van ons zondaren, om onze schuld weg te nemen. Het is uit liefde tot deze Jezus dat een christen erop toe ziet, dat hij door zijn gedrag de wereld geen oorzaak geeft dat God gelasterd wordt. Want als dat gebeurt, dan heb je geen leven.
tiswat
22-08-2015 / 19:48
Gelukkig moet we verantwoording afleggen aan God en niet aan de kerkraad.
Ben je zo sterk om niet te rotzooien met elkaar dan vind ik het heel bijzonder.
Maar het is mogelijk.

Ooit was ik bij een jongerenavond toen er iemand het volgende zei:
we (jongen en zijn vriendin) zijn 2 weken samen op vakantie geweest en we sliepen in 1 tent en er is niets gebeurt.

De dominee antwoordde, dan mag je wel eens naar de dokter gaan.

Je verlangt lichamelijk naar elkaar en dat is logisch en heel natuurlijk.
Voor mij zou het niet goed zijn om ongetrouwd op vakantie te gaan.
Ik ben niet zo sterk, maar bij een ander kan het misschien wel.
pindas83
22-08-2015 / 20:05
@CrA
Je mist mijn punt. Namelijk dat de Here Jezus zich niet liet leiden door wat men wel of niet zou denken. Zou Hij anders bij die tollenaar hebben gegeten? Nee, want de mensen spraken daar schande van.
Gelukkig had Hij geen boodschap aan wat die mensen onderling roddelden anders had die tollenaar Hem nooit leren kennen.

Terug in de tijd

Ik ben nu al ruim een jaar verliefd op een jongen die ruim 12 jaar ouder dan mij is. Zelf ben ik 17. Hij kijkt wel naar ...
geen reacties
21-08-2003
Wij zijn 25 jaar getrouwd en hebben kinderen gekregen. Ik tob al een hele tijd met de vraag of ik nog wel verliefd ben o...
geen reacties
21-08-2020
Beste meneer/mevrouw. Vorig jaar heb ik mijn studie in de pedagogische richting mogen afronden. Ik ben 21 jaar en ben du...
2 reacties
21-08-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering