Samen slapen en op vakantie

ir. Raymond H. Warnaar / 29 reacties

21-08-2015, 11:10

Vraag

Mijn vriendin en ik hebben nu ruim twee jaar een relatie. Wij zijn 22 jaar en hebben nog geen gemeenschap gehad, omdat het onze sterke overtuiging is dat dit alleen binnen het huwelijk hoort. Ik heb al belijdenis gedaan (GG) en mijn vriendin hoopt dit seizoen belijdenis te doen (ook GG). Vanwege redelijk grote afstand tussen onze woonplaatsen zijn wij gewend om bij elkaar te slapen. Wij hebben duidelijke afspraken en wij zijn onze grenzen nooit over gegaan. Voordat wij slapen gaan, lezen en bidden wij samen. Wij praten ook veel met elkaar over geestelijke dingen. Wij ervaren het samen slapen niet als vechten tegen verleidingen (of voelen dat we daardoor extreem geprikkeld worden), omdat wij het daar samen op een rationele en open manier over kunnen hebben. Onze vraag is of er, naast allerlei waarschuwingen e.d., ook bijbelse argumenten zijn die het verbieden om samen te slapen en om samen op vakantie te gaan (reden voor censuur?).

Vorig jaar zijn wij al een week op vakantie geweest en dit jaar hopen we dat ook te doen. Zelf vinden wij het geen probleem, omdat we onszelf kennen (sterke persoonlijkheden) en leven bij onze sterke overtuigingen. Wij zijn vooral bang voor 'de mensen' die hun mening hierover klaar hebben en geen mogelijkheid onbenut laten om roddels de wereld in te sturen. Daarom vragen wij het u. De antwoorden op vergelijkbare vragen blijven helaas hangen bij dat je geen kat op het spek moet binden, maar misschien geeft de Bijbel zelf duidelijkere aanwijzingen. 

Antwoord

Beste jongelui,
 
Ik kan het kort houden: de Bijbel heeft geen concrete tekst over samen slapen of samen op vakantie gaan tijdens verkeringstijd. Simpelweg omdat er in de tijd van de Bijbel geen verkeringstijd in het Midden-Oosten bestond! Trouwens, dat is vandaag in de meeste landen in deze regio nog niet veel anders. Het huwelijk wordt door de ouders met behulp van familieleden of vrienden voor je geregeld. Enkele maanden geleden sprak ik een voorganger in Pakistan, die me uitlegde dat zijn zoon (na het regelen door wederzijdse ouders) zijn toekomstige bruid eerst enkele malen mocht ontmoeten om te kijken of ze het daadwerkelijk goed met elkaar kunnen vinden. Deze ontmoetingen vonden steeds plaats in het ouderlijk huis van de bruid. Na afloop konden ze op het bankje bij de voordeur nog even privé doorpraten… Dat is dan zo ongeveer de verkeringstijd! Vervolgens zal de toekomstige bruidegom zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn (Gen.2:24).
 
Zie je hoe ver de Bijbelse situatie afstaat van de situatie vandaag in Nederland? Door de toenemende welvaart, de seculiere tijdgeest en de moderne communicatiemogelijkheden is een verkering anno 2015 zelfs in ‘christelijk Nederland’ niet meer te vergelijken met een verkeringsperiode van 25 of 50 jaar geleden in hetzelfde Nederland. Het wordt daarom steeds moeilijker om als christenjongere op een Bijbelse manier te willen leven! Dat willen jullie toch?
 
Blijf daarom dichtbij de Bijbelse eenvoud en wijsheid! Vermijd een lange verkeringstijd. Als er wederzijdse liefde en vertrouwen is, en er geen andere serieuze hindernissen zijn, is trouwen op korte termijn de meest Bijbelse optie. Doe geen dingen die de Heere voorbehouden heeft voor man en vrouw, ook geen dingen die daar op lijken. Waarom zou je? Houd jezelf niet voor de gek. Sterke persoonlijkheden en overtuigingen bewaren niet voor de zonde. God noemt diegenen welgelukzalig (drie keer zalig en gelukkig!) die Zijn geboden en getuigenissen bewaren en Hem zoeken met heel hun hart (Psalm 119:2). Daarom opnieuw: word niet zoals de wereld (waar geen onderscheid is tussen getrouwd of ongetrouwd), maar zoek de Heere, zoek een eenvoudige en heilige levenswandel met Hem en leef! Daar zal de Heere Zijn zegen en vrede aan verbinden en daar zal een positief signaal van uitgaan naar de mensen om jullie heen. Tot Gods eer!
 
Vriendelijke groet,
Raymond Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
29 reacties
mluther
22-08-2015 / 20:58
@tiswat Gelukkig zeg je dat het mogelijk is. Toch een opmerking. Te gemakkelijk gaan we uit van ons eigen falen. Natuurlijk, we falen in van alles en nog wat. Als het goed is leert een christen echter de geestelijke wapenrusting steeds meer te gebruiken. Je hoeft dus niet daar de dokter, omdat je twee van elkaar bent afgebleven. Wel mag je God ervoor danken, dat Hij je dat geeft.

Een christen komt als het goed is openbaar in matigheid. Dat strekt zich uit op alle terreinen. We zijn op sommige terreinen wat sterker dan de andere. Belangrijk is dat we dat weten van onszelf.
CrA
22-08-2015 / 21:52
@pindas83, Jezus liet Zich niet leiden door wat de mensen zeiden. Klopt. Maar Jezus is niet alleen mens, Hij is ook God. Hij wist volmaakt, dat alles wat Hij deed naar de wil van Zijn Vader was. Als een christen gesmaad wordt door mensen, dan kan ik wel zeggen: ik trek me er niets van aan, want Jezus deed dat ook. Nee, hij moet zich altijd eerst afvragen of hijzelf daar aanleiding voor gegeven heeft. Dit zegt Paulus ook: indien iemand lijdt, lijdt dan niet als een kwaaddoener. Kijk het eens na, waarom mensen je lasteren.
AldertdeGruyter
22-08-2015 / 23:52
Beste vragensteller,
Knap dat jullie samen kunnen slapen zonder verder te gaan. Mij lukte het niet.
Boaz denk wel.Ruth mag in ieder geval blijven. Toch zegt hij tegen Ruth (Ruth 3:13&14) dat het verstandiger is om voor dat het licht wordt te vertrekken. Rekening houdend met wat netjes was. Paulus heeft in 1 Cor. 8: 9/13 ook nog een mooi advies voor je.
arendine
23-08-2015 / 00:24
"Leid ons niet in verzoeking" is een duidelijke aanwijzing die je in de Bijbel kunt terugvinden.

En verder... Onze parkiet vloog vrij rond en wist zijn grenzen te bewaken. De kat liep vrij rond en wist zijn grenzen ook te bewaken. Tot die ene keer...
cees0102
23-08-2015 / 11:01
De reacties overziende lijkt het erop dat breed gedragen wordt dat we in onze wandel de Heere God verantwoording afleggen. Mooi om te lezen. Vragensteller heeft een degelijk antwoord gekregen met daarin het advies om niet als getrouwd stel te leven in de verkeringstijd. Lijkt me niets mis mee en opvolgingswaardig. Het is het 'bekende' genegenheid en gelegenheidsverhaal. Waar deze bij elkaar komen vervallen we in (dadelijke) zonde. Wat heerlijk als God bewaart voor zondige genegenheid! De gelegenheid zoeken lijkt me dan ook ongepast. En of dit nu in een vakantie is of op welke manier dan ook, doet er niet toe.
Uiteraard is er ook een positieve kant aan. Wanneer God de genegenheid geeft en de gelegenheid om Hem te dienen, mogen we in Zijn kracht gehoor geven aan het doel van ons leven.
denkna
25-08-2015 / 01:16
Je moet in de beoordeling van deze vraag het thema nooit verengen tot het wel dan niet hebben van gemeenschap.

Het huwelijk heeft namelijk naast een intieme-, ook een maatschappelijke of publieke kant. Daarom wordt er in de Bijbel gesproken over het verlaten van vader en moeder (de publieke factor), en het één vlees zijn (intieme factor).

Als je nu voor de buitenwereld, door samen onder één (tent)dak te slapen, te kennen geeft dat je feitelijk samenleeft, dan kan de vraag of er wel dan niet gemeenschap is eigenlijk achterwegen blijven. Je leeft dan voor de buitenwereld als was je getrouwd.

Nog los van mogelijke zelfoverschatting (sterke karakters..) lijkt het me om genoemde reden niet juist om samen op vakantie te gaan.
huibertus
25-08-2015 / 11:16
@denk na
houdt het maar gewoon simpel het oude gezegde is vuur bij vuur
duurt geen uur
vrouw78
06-09-2015 / 12:43
@denkna schrijft...je leeft dan voor de buitenwereld als was je getrouwd.

Tegenwoordig trouwen 2 vrouwen met elkaar.
2 vriendinnen niet meer samen op kamers of samen op vakantie? Ze leven dan voor de buitenwereld als zijnde getrouwd?

Gebruiken we de buitenwereld als graadmeter? Of gaan we vragen aan de de Heere, wat wilt u dat ik doen zal?
CrA
08-09-2015 / 11:27
@ vrouw78, wat nu: wel of niet bij elkaar slapen?
Bij elkaar slapen is niet tegen de Bijbel en wat de buitenwereld zegt is niet doorslaggevend.
Jezus, Hij at met tollenaars en zondaars. Wat Hij deed was niet tegen de Bijbel, maar het lag wel supergevoelig bij de buitenwereld. Jezus, Hij trok er Zich niets van aan. Waarom niet? Het eten en drinken met zondaars diende een hoger doel, namelijk om hen tot het geloof in Zijn Naam te brengen. Dit was Zijn opdracht en daaraan was alles ondergeschikt, ook wat de mensen ervan zeiden. Beste vraagsteller, als jullie bij elkaar slapen dient dat een hoger doel?

Terug in de tijd

T.a.v. Theo van der Sluijs. In het antwoord op de vragen over antidepressiva geeft u helemaal geen antwoord op de gestel...
geen reacties
21-08-2006
Ik heb een vraag aan drs. Els J. van Dijk. Ik heb een informatieavond van u bijgewoond over de invloed van de media van ...
geen reacties
21-08-2008
Ik ken sinds kort een jongen die de Heere lief heeft en het geloof staat bij Hem ook echt op nummer één. Maar hij gaat w...
geen reacties
21-08-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering