Overleden kindje van David en Bathseba

Ds. J.A. van den Berg / 1 reactie

01-08-2015, 11:52

Vraag

Ik heb een vraag over het kind van David en Bathseba dat stierf voordat het zelfs maar besneden was op de achtste dag, want het kindje stierf na een week. Het kind was uit overspel geboren en dat David oprecht berouw had, deed niet af aan de straf dat het kindje zou sterven. Het kindje zou na het sterven niet terug keren naar David, maar David zou wel naar het kindje gaan na zijn leven op aarde, staat er. Is dit geen aanwijzing dat kinderen, zelfs niet besneden of gedoopt of zelfs uit overspel geboren, niet gestraft worden voor de erfzonde met de hel? Dit naar aanleiding van een vreselijke uiting van verwerping door een predikant uit de GGiN, die ik laatst op het forum las en waar ik van wakker lig. Ik durf het niet eens te herhalen.

Antwoord

Beste vriend of vriendin, het gaat om een heel teer onderwerp in je vraag. Het grijpt diep in wanneer een kind jong sterft. Zo’n verlies brengt ook veel vragen mee. Onder andere de grote vraag waar de ziel van het kindje nu is.

Laat ik eerst ingaan op het sterven voor de achtste dag, dus voor de besnijdenis. De besnijdenis was in het Oude Testament het teken van het verbond. In het Nieuwe Testament is de Heilige Doop het teken van het verbond. Wel is het belangrijk om te beseffen dat het verbond niet wordt gesloten door het teken er van. Dus een kind van de gemeente wordt geen verbondskind door de Heilige Doop. De Heilige Doop laat zien dat dit kind een verbondskind is. Hetzelfde geldt van de besnijdenis in het Oude Testament. Het kind is door de geboorte uit ouders van de gemeente een kind van het verbond. Dus het kind van David, dat stierf voor de achtste dag, was toch een kind van het verbond. Uit deze Bijbelse geschiedenis zien we dat kinderen zalig kunnen worden, ook al sterven ze voordat ze dingen begrijpen kunnen.

In de Dordtse Leerregels, Hoofdstuk 1, Paragraaf 17, lezen we over kinderen die jong uit dit leven worden weggenomen. Daar wordt beleden dat kinderen van de gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond. Godzalige ouders moeten niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun jong gestorven kinderen. Die zaligheid is er niet vanwege het geloof van de ouders, maar uit kracht van het genadeverbond. In 1 Korinthe 7:14 schrijft Paulus dat kinderen van de gemeente heilig zijn. Ook al is maar één van beiden ouders uit het heidendom bekeerd tot het christendom. Om deze troost te ontvangen over een jong gestorven kind is het geloof nodig. 

Nu komt de vraag op wat we moeten denken van kinderen die jong sterven buiten het verbond. Ik neig er toe om te zeggen dat deze kinderen niet behouden worden. Paulus zegt immers in 1 Korinthe 7:14: “Anders waren uw kinderen onrein.” Van nature zijn we allen onrein, in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen van de toorn. Wat een ontzettende werkelijkheid. Daarom is zendingswerk zo belangrijk! Daarom is het zo belangrijk dat verbondskinderen bij het opgroeien tot levend geloof komen. Anders verwerpen zij in ongeloof de beloften van het genadeverbond. Dan gaan zij met een gedoopt voorhoofd toch verloren.

Veel zegt de Bijbel niet over kinderen die jong sterven buiten het verbond. Laten wij daarom ook voorzichtig zijn. Wij kunnen in ons verstand vastlopen met deze dingen. Is het rechtvaardig dat sommigen nooit het evangelie horen en zo verloren gaan? God zegt in Romeinen 1:21 dat dit inderdaad rechtvaardig is. We weten zeker dat het oordeel op de grote oordeelsdag rechtvaardig is. Niemand zal dan God van onrecht kunnen beschuldigen. Ook weten we dat de straf zwaarder is wanneer we (meer) kennis van de weg van verlossing hebben gekregen. In Lukas 13:23 staat de vraag: Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden? Het antwoord van de Heere Jezus is: Strijdt om in te gaan door de enge poort. Ken jij persoonlijk die strijd om in te gaan door de smalle poort?

Ds. J. A. van den Berg,
Grand Rapids (USA)

Ds. J.A. van den Berg

Ds. J.A. van den Berg

 • Geboortedatum:
  04-02-1967
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sint Anthoniepolder
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

jonggestorven kinderen
1 reactie
tochrefo
01-08-2015 / 14:19
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin

Terug in de tijd

Stel er is een jongen die van je houdt. Je bent op een bijzondere manier op elkaars weg terecht gekomen. Het klikt. Maar...
geen reacties
31-07-2004
Na de komst van vier kinderen in ons gezin in korte tijd, hebben mijn man en ik besloten om mijn man te steriliseren. Wi...
7 reacties
31-07-2014
Kunt u mij eenvoudig uitleggen wat een geloofsoefening is.
geen reacties
02-08-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering