Hoe vaak met elkaar naar bed

Eleos / 19 reacties

15-07-2015, 13:14

Vraag

Hoeveel keer per week gaat een normaal getrouwd stel met elkaar naar bed? Ik probeer m'n man te temperen, echter hij probeert me een schuldgevoel aan te praten als ik niet wil! Geef me a.u.b. een leidraad.

Antwoord

Er zijn vast gemiddelden uitgerekend van hoe vaak per week stellen met elkaar naar bed gaan, maar: van welke getrouwde stellen? Van jong tot oud? Ziek en gezond? Etc. En hoe zijn die gegevens van aantal keren per week verkregen? Vast door ondervraging. Dan maar hopen dat mensen betrouwbare antwoorden geven. Vraag is dus wat zo’n getal van hoeveel keer per week u te bieden heeft.

Er zijn geen leidraden voor hoe vaak je met elkaar naar bed moet gaan. Dat mag een echtpaar samen bepalen. En dan beginnen heel vaak de ‘problemen’.  Want de echtgenoten zijn daar vaak verschillend in. In heel veel opzichten verschillen echtgenoten. Dus ook in de wensen ten aanzien van hoe vaak met elkaar naar bed gaan. 

Als je werkelijk op elkaar gericht bent, en tegelijkertijd open staat voor jezelf dan merk je dat daar spanning bestaat. Althans, dat kan regelmatig zo zijn. En dat is een belangrijk moment om te groeien. In plaats ervan dat u probeert uw man te temperen, kunt u misschien kijken wat u kunt doen met wat hij van u vraagt. En in plaats ervan dat uw man u een schuldgevoel probeert aan te praten kan hij misschien kijken hoe hij ermee kan omgaan dat hij niet zo vaak met u naar bed kan gaan als hij zou willen; maar dat is geen antwoord voor u, dat is eigenlijk voor uw man.
 
Misschien kunt u hem laten merken hoe het voor u is dat hij zo vaak wil vrijen. Kennelijk maakt het u onzeker, want u vraagt naar een leidraad. Of misschien wilt u wel weten waarom hij wel zo vaak wil. 

Kortom – die spanning tussen jullie zorgt voor vragen. Die dwingt u om u in uzelf te verdiepen en ook in de gevoelens en verlangens van de ander. En hierdoor kan de intimiteit juist groeien.

Els de Bruin

Eleos

Eleos

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Nieuwegein
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

seksualiteit in het huwelijk
19 reacties
1849DesRues
15-07-2015 / 14:11
Het zou beslist goed zijn om aan uw man te vragen waarom hij zo graag vaak met u " naar bed " wil. Kan het zijn dat hij erg veel van u houdt. Of wil hij gewoon graag veel met u " samenzijn ". Als er een innerlijk vertrouwen is, en een goede relatie met elkaar, dan moet het gewoon fijn zijn om met elkaar te zijn. Is die ondergrond niet naar uw zin dan is een gesprek met iemand die u verder kan helpen zeker wijs en mogelijk ook vruchtbaar voor de toekomst. Maar het begint bij u beiden. En vooreerst bij u. Durft u het gesprek aan ?! God,s zegen daarbij toegewenst. Hij wil dat het u beiden goed ga. En eh, mocht uw man iets teveel van u vragen dan mag u dat gewoon zeggen. Als het goed is zal hij dat begrijpen en met u in gesprek gaan. Zo niet dan blijft hulp geboden. Wellicht eerst Van Boven.
VrouwkeZondernaam
15-07-2015 / 15:48
Tip: Lees allebei "Verschil in verlangen" van Eva Broomans.
John61
15-07-2015 / 16:17
Beste vraagsteller, ik spreek helaas uit ervaring: veel mannen hebben last van een krachtig libido; een onbewuste voortplantingsdrift waar ze geen controle over lijken te hebben. Dat heeft weining met liefde te maken. Wat het lastig maakt is dat het onbewust gedrag is (dus niet expres of bewust voor gekozen) en dat het een drift is (driften zijn sowieso vaak moeilijk beheersbaar). Toch heeft het mij als man geholpen om het als onbewuste voortplantingsdrift te zien en als iets wat ik zelf ook niet op deze manier wilde. Daardoor en door gebed, is het steeds meer iets geworden waar ik controle over kreeg. Ik besefte dat ik mijn vrouw tekort deed; zij is veel meer dan iemand om seks mee te hebben. Uiteindelijk doet de frequentie er niet toe, maar gaat het meer om de beleving van intimiteit samen. Daardoor zitten mijn vrouw en ik nu gelukkig op dezelfde golflengte als het om seksualiteit gaat. Dat gun ik u en uw man ook.
AHHK76
15-07-2015 / 21:16
Lieve vriendin,
Het is heel verschillend. Het ene echtpaar gaat 1 keer per jaar met elkaar naar bed en het andere echtpaar 1 keer per dag. Ik heb weleens gehoord dat het gemiddelde 2 keer per week is.
Het is belangrijk dat u het niet tegen uw zin doet, want dan krijgt u er een afkeer van. Als om uw lichaam gaat ipv om u als persoon dan voelt u zich gebruikt. Als het zonder liefde en respect gaat, dan geeft het verwijdering ipv samenbinding...
Dus geef uw grenzen aan en ga er niet steeds overheen en laat niet over uw grenzen lopen! Laat u geen schuldgevoel aanpraten!
Sterkte en wijsheid!
Metgezel
14-08-2015 / 22:34
Beste zuster.

Omdat ik in alle goedbedoelde reacties nog niet heb kunnen lezen wat het woord van God hierover zegt, zal ik een aantal dingen uit de Bijbel aanstippen die betrekking hebben op het "samenzijn" van man en vrouw.

Allereerst wil ik duidelijk maken dat God geen onderscheid maakt en dat deze punten zowel voor mannen als vrouwen gelden.

God heeft gesproken:
Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn;
En die twee zullen tot een vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees.

Wij moeten even de focus leggen op het woordje "zijn" (in de grondtekst הָיָה = zijn, worden, gebeuren, geschieden, bestaan, uitvallen, vergezellen, plaatsvinden, rijzen, verschijn)
Het woordje הָיָה heeft die betekenis dat het hier en nu moet gebeuren zonder dat er van uitstel sprake is.
Daaruit zou je kunnen opmaken dat God van oorsprong bedoeld heeft dat man en vrouw dagelijks tot een vlees zouden zijn.

Zijn er geen uitzonderingen?
Zeker wel, bijvoorbeeld als de vrouw bloedingen heeft is ze onrein en dan zegt de bijbel ook dat er sprake moet zijn van onthouding.

Paulus geeft in 1 Korintiers 7 ook aan hoe God wil dat getrouwde mensen met elkaar omgaan.
Hij zegt daar wel bij: Doch dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel.

De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man; en desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw.

Dit betekend dat wanneer een man en vrouw een huwelijk aangaan zij op het sensueel gebied hun lichaam aan de ander hebben geschonken in overeenstemming met de inzetting van God.
Het is dan een vreemde zaak dat een van de twee zijn of haar lichaam onttrekt aan zijn of haar partner.

Daarom vervolgt Paulus met de woorden:
Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beider toestemming voor een tijd, opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen; en komt wederom bijeen, opdat u de satan niet verzoeke, omdat gij u niet kunt onthouden.

Paulus geeft hier ook een uitzondering (onthoudingsperiode) aan, maar wel met instemming van beide echtgenoten en met een bepaald doel, dat betekend dat er geen sprake van kan zijn als een van de een van de echtgenoten het er niet mee eens is.

Paulus verteld ook waarom, in geen enkel ander geval kun je in de Bijbel vinden dat de satan iemand persoonlijk komt verzoeken.
Als de lichamelijke liefdesrelatie niet optimaal is komt er een van de echtgenoten in moeilijkheden.
Zou iemand het zijn of haar man of vrouw gunnen om verzocht te worden door de satan?

Dan als laatste de vraag hoe lang de huwelijkspartners men onderlinge toestemming zouden mogen vasten en bidden.
We weten dat het zaad van de man na 5 dagen afsterft.
Onze God is geen God van verspilling dus het feit dat het zaad van de man een beperkte levensduur heeft is een indicatie hoelang de onthouding maximaal zou mogen duren.

Ik hoop dat je er wat aan hebt.

Met vriendelijke Groet
Metgezel.
Samanthi
15-08-2015 / 12:31
@metgezel
Ik zou deze tekst: 1 Korinthiërs 7:2

Maar om der hoererijen wil zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben,

er aan toe willen voegen, hoe zou dit nageleefd kunnen worden als er niet regelmatig gemeenschap plaatsvind binnen een huwelijk, een keer per jaar, zoals iemand suggereert, klopt niets van.

Ik zou er aan toe willen voegen, doe het al ter ere van God
leene
16-08-2015 / 22:25
@ Metgezel.... Die laatste alinea's van uw reactie heb ik diverse malen gelezen. MEENT u dit... is dit geen grap? Ik heb het voorgelezen aan mijn man en die heeft heeeel hard gelachen. Wat bedoelt u met het zaad van de man sterft in 5 dagen af??? Waar haalt u dat vandaan? Ik weet wel dat sperma drie dagen 'overleeft' in het lichaam van een vrouw. Waar u het over heeft heb ik nog nooit ergens gehoord of gelezen. Verder is dit in de praktijk natuurlijk niet uitvoerbaar in veel situaties. Je bent net bevallen en o help mijn zaad sterft af dat mag niet dus huppekee. En ja een man is tot op hoge leeftijd vruchtbaar dus hoe lang moet je dan om de 5 dagen gemeenschap hebben. Tot een man en vrouw in de 80 zijn? Ik heb ook wel eens gelezen dat het gemiddelde 2x per week is maar ja als je pas getrouwd bent is dat meer en later meestal iets minder, vooral met kleine kinderen die 'snachts wakker worden en nog een voeding moeten krijgen.
De mooiste reactie is van John61.. die zou ik aan mijn man laten lezen vragenstelster...vooral de uitspraak mijn vrouw is veel meer dan alleen maar iemand om sex mee te hebben. Dank voor je reactie
Metgezel
17-08-2015 / 13:56
Beste zuster @leene.

Het feit dat het zaad van de man een beperkte levensduur heeft kunt U bij iedere willekeurige arts navragen.
Maar dat is niet de essentie van wat God bedoeld heeft.
De Bijbel zegt ons op meerdere plaatsen dat God de gehuwden geboden heeft om tot een vlees te zijn.
Op meerdere plaatsen in de Bijbel kunnen wij opmaken dat Gods woord laat zien dat het dagelijks tot elkaar komen van man en vrouw Gods wil en heel gewoon was, en is.
Ik zal er twee noemen.

Prediker 9 vers 9 zegt:
Geniet het leven met de vrouw, dien gij liefhebt, al de dagen uws ijdelen levens, welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen; want dit is uw deel in dit leven, en van uw arbeid, dien gij arbeid onder de zon.

Het grondwoord dat vertaald is met "liefhebt" betekent ook beminnen.
Je zou dus ook kunnen vertalen "Geniet het leven met de vrouw, dien gij bemint, al de dagen uws ijdelen levens"
Beminnen duid op het uitvoeren van de liefde tussen man en vrouw.

God heeft de mensen het gebod gegeven:
Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn;
En die twee zullen tot een vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees.

Wat bedoeld God dan als Hij zegt "alzo dat zij niet meer twee zijn?".
Daarmee geeft God aan dat Hij het samenzijn van man en vrouw inderdaad bedoeld, geschapen en geboden heeft, zonder onderbrekingen, tot de dood hen scheid.

Hou me ten goede, als iemand een Bijbeltekst weet die iets anders beweerd hoor ik het graag.

De laatste Bijbeltekst is uit Exodus 21 vers 10.
Hier gaat het over een man die een tweede vrouw trouwt.
Iets wat niet naar de scheppingsorde van God was en is maar wat God ook niet als een zonde zag en ziet.

Indien hij voor zich een andere neemt, zo zal hij aan deze haar spijs, haar deksel, en haar huwelijksplicht niet onttrekken.

Indien hij voor zich een andere neemt betekend de tweede vrouw.
De eerste vrouw mag daarom niet te kort gedaan worden.
Daarom noemt God door Mozes hand 3 dagelijkse zaken die de man aan de vrouw zal moeten blijven geven.
1. Voedsel
2. Deksel (onderdak, kleding enz)
3. de Huwelijksplicht (het tot een vlees zijn)

En ja zuster U hebt terecht een aantal uitzonderingssituaties genoemd die zeer Bijbels zijn, daarvoor mijn complimenten.

Dan blijft de vraag nog waarom God wil dat man en vrouw tot het einde van hun dagen tot een vlees zouden moeten zijn.
Ik heb daar geen antwoord op.
De Joden hebben ook inzettingen van God gekregen waarvan het doel voor de mens niet duidelijk is.
Ze mogen bijvoorbeeld geen kledingstuk hebben van twee verschillende stoffen, of een lammetje niet koken in de melk van zijn moeder.
Begrijpen wij dat?
Nee, God wil dat wij gehoorzaam zijn aan zijn inzettingen ook al begrijpen wij deze niet.

Ik denk aan het lied dat zegt:
Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed.

Wij mensen moeten Gods inzettingen en geboden niet eerst langs onze menselijke meetlat leggen en ze alleen doen als wij daar het nut en de noodzaak van inzien.
Of erger nog ze alleen doen als wij er zin in hebben.

Ik kan mij voorstellen dat mijn vorig antwoord en deze weerstand oproept.
Dat doet mij dan verdriet, maar ik voelde de roeping om hier een Bijbels onderbouwd antwoord op te geven.

Met vriendelijke groet.
Metgezel.
AHHK76
17-08-2015 / 22:18
@ Metgezel, je schrijft: God is geen God van verspilling! Een man maakt miljoenen zaadcellen per dag aan... Hoe wil je dit uitleggen? Dus ik zou liever niet zeggen: God is geen God van verspilling, maar: God is een God van overvloed! Maar om daar nu zo op deze manier plichten aan te gaan verbinden? Dat het zaad gebruikt moet worden, dat geloof ik echt niet! We moeten toch allereerst God behagen en dan pas elkaar!?
Eén vlees zijn en beminnen en liefhebben gaat niet puur om iets lichamelijks het is ook geestelijk bedoeld! Je leest in de Bijbel meer over geestelijke éénheid dan lichamelijke.
Denk je dat de discipelen iedere nacht naar huis gingen? Denk je dat mannen geen banen mogen waarvoor ze een paar dagen van huis zijn? Waarom wordt een jongen zo jong vruchtbaar en waarom gaat dat zolang door? Dan moeten ze maar op hun 14e gaan trouwen? Als ze niet mogen verspillen?
Als een man en vrouw één moeten zijn, dan moeten ze eerst één zijn in geloof, hoop en liefde. Daaruit kan het bekennen voortkomen... de Bijbelse term voor gemeenschap.
Bekennen kan alleen als ze elkaar echt kennen. Elkaars gevoelens, verlangens en wensen. Dat kan ook onthouding zijn en daar is niets mis mee. Paulus pleit voor ongetrouwd blijven. Is dat dan geen verspilling van zaadcellen? Jezus was ook ongetrouwd! Toch verspilde Hij niets!
Als een man gemeenschap had gehad met zijn vrouw, was hij daarna een dag onrein en mocht niet in het heiligdom komen. Dus dan vallen er alweer twee dagen per week af voor de lichamelijke eenheid?! Met de grote feesten gingen de mensen dagelijks naar de tempel... dus dan werden het nog weer meer dagen. Voordat de Israëlieten tot de berg Sinaï mochten komen, mochten ze ook een paar dagen geen gemeenschap! Verder mocht ivm ongesteldheid een week geen gemeenschap zijn en na zwangerschap ook een maand of meer.
De man moet de vrouw dienen en liefhebben zoals Christus Zijn gemeente liefheeft. Dit betekent dat de man niet mag eisen of teveel aandringen om zijn eigen behoeften te bevredigen.
Ik denk zelfs dat als een man zo in de lichamelijke liefde opgaat dat dit iedere dag 'moet' gebeuren, dat dit het dienen van God in de weg kan staan!
Omega
18-08-2015 / 07:44
@AHHK76 God is een God van overvloed. Geniaal ;-)
John61
18-08-2015 / 10:51
@Metgezel, het misverstand rond het fenomeen van het verspillen van zaad als zonde vindt zijn oorsprong in het verhaal van Onan. In de Bijbel is te lezen dat hij zijn zaad verspilde, en dat wat hij deed kwaad was in de ogen van de Heere; Genesis 38:8-10. Sommigen leggen dit zou uit: wat Onan deed, nl ; zijn zaad verspillen, was zijn zonde. Dit is echter niet juist. Wat Onan deed was geen zelfbevrediging maar de oudste vorm van anticonceptie, ook wel coïtus interuptus geheten (of om in refo termen te blijven voor het zingen de kerk uit gaan ;-). Maar ook dat was zijn zonde niet. Zijn zonde was dat hij geen nageslacht wilde verwekken voor zijn overleden broer, en dat werd hem door de Heere God kwalijk genomen. Deze tekst kan dus niet gebruikt worden om daaruit af te leiden dat het verspillen van zaad een zonde is en daaraan de conclusie te verbinden dat er dan maar dagelijks gemeenschap moet plaatsvinden om de verspilling van zaad te voorkomen. Dan haal je deze tekst helemaal uit zijn verband.

AHHK76 laat met verwijzingen naar schriftgedeelten zijn dat waar je voor pleit (dagelijkse gemeenschap) Bijbels gezien onmogelijk is.

Ik zou het echt heel kwalijk vinden om gebaseerd op jouw onderbouwing een vrouw in verlegenheid te brengen als ze niet dagelijks gemeenschap wil hebben, omdat ze daarmee dan ongehoorzaam aan de Heere God zou zijn.
AHHK76
18-08-2015 / 15:22
Er wordt weleens gezegd of geschreven: Lust vermoordt liefde of: Seks vermoordt liefde. Zo kan het gaan, als het verplicht is/moet... Dat is heel erg en funest voor een huwelijk. Ik geloof niet dat God het zo bedoeld heeft!
Het is beter iedere dag met elkaar te praten en daarnaast iedere week een keer uitgebreid de tijd te nemen voor lichamelijk intimiteit, dan andersom. Ik weet zeker dat je daar een beter huwelijk van krijgt! In de Bijbel staat dat een man met verstand bij zijn vrouw moet wonen.... Dat verstand heeft hij nodig om een wijs hoofd van het gezin te zijn. Daarnaast ook voor zelfbeheersing. Wie zichzelf overwint is sterker dan die een stad inneemt. Nergens staat dat de man en vrouw iedere dag gemeenschap moeten hebben. Veel mannen houden dat ook niet vol, ze zijn 's avonds moe van het werken en dat is een gezonde zaak! Hetzelfde geldt voor de vrouw. Een vrouw is een kostbaar en moet respectvol behandeld worden. Op haar mag geen roofbouw gepleegd worden. Dus als zij wil rusten, dan is het goed als een man haar met rust laat! Liefde is ook samen praten, elkaar helpen en samen op de bank iets drinken...
Metgezel
18-08-2015 / 21:43
Door alle commentaar trek ik mijn stelling over het verspillen van het zaad in.

Ik lees in de commentaren geen enkel Bijbeltekst of verwijzing, maar dat zij zo.
Ik heb mijn inbreng gedaan en zal op deze aantijgingen niet meer reageren.

Wel wil ik er nog op wijzen dat de zaken die ik vanuit de Bijbel aangestipt heb zowel voor mannen als voor vrouwen geld.

Ik heb voor de mensen die het niet met mijn uitleg eens zijn wel een aantal vragen na aanleiding van de onderstaande zaken die Paulus geschreven heeft.

Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beider toestemming voor een tijd, opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen; en komt wederom bijeen, opdat u de satan niet verzoeke, omdat gij u niet kunt onthouden.

Onttrekt u elkander niet: betekend dit dat een van de gehuwden tegen de ander eenzijdig kan zeggen; schat ik hou geestelijk van jou maar je moet je lichamelijke behoeftes maar inbinden?

tenzij dan met beider toestemming: betekend dat dat dit eenzijdig moet worden opgelegd “zoals de situatie van onze vragenstelster” of dat er sprake moet zijn van toestemming van beide partners?

voor een tijd: betekend dat dat de onthoudingsperiode voor onbepaalde tijd moet zijn, of dat er een eindtijd afgesproken moet worden?

opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen: mogen de gehuwden zomaar een afgesproken onthoudingsperiode houden of geeft Paulus aan dat dit een hoger doel moet dienen?
Paulus heeft het over vasten tijdens de onthoudingsperiode, in die tijd betekende dat niet eten en drinken: hoelang kan een mens zonder eten en drinken?
Moeten wij daar niet uit opmaken dat de afgesproken onthoudingsperiode niet langer moet zijn dan de periode dat een mens zonder eten en drinken kan?

en komt wederom bijeen, opdat u de satan niet verzoeke: Zou iemand het zijn of haar man of vrouw gunnen om verzocht te worden door de satan?

Ik ben bang dat ik op deze vragen geen kort en eerlijk antwoord zal krijgen, dat zij dan zo.

Vergeet niet dat deze dingen uit het woord van God komen en ik ze niet zelf bedacht of verzonnen heb.

Metgezel.
AHHK76
18-08-2015 / 23:33
Beste Metgezel,
Ik zal iets concreter worden, want ik heb wel feiten uit de Bijbel genoemd maar geen vindplaatsen.
Mozes was getrouwd en vastte 40 dagen. Hij was al die tijd zonder eten en drinken op de berg bij God, zonder vrouw. Exodus 34: 9
Wetten over onreinheid: Leviticus 15. Er zijn vrouwen die meer als 1 week per maand vloeien. Dus dan zijn er soms meer onreine als reine dagen.
Wetten voor de reiniging van kraamvrouwen: Leviticus 14.
Zacharias bleef meerdere dagen in Jeruzalem om tempeldienst te doen: Lukas 1: 23.
De discipelen en anderen waren 10 dagen in de tempel bij elkaar om te bidden om de komst van de Heilige Geest. Hand. 1 : 14 - Hand. 2 :1
Het vasten wat God (Jesaja 58: 6-8) verkiest is: dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt? Is het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt, en de armen, verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat gij u voor uw vlees niet verbergt? Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des Heeren zal uw achtertocht wezen.Dus vasten hoeft niet beslist te zijn dat je niet eet en drinkt. Dat houden de meeste mensen inderdaad maar een paar dagen vol.
In de Bijbel staat (Genesis 4 : 1) dat Adam gemeenschap had met Eva en dat zij zwanger werd. Als dit hun dagelijkse gewoonte was, waarom staat er dan dat zij gemeenschap hadden?
Sara en Abraham hadden misschien helemaal geen gemeenschap meer met elkaar... Want ik lees in Genesis 18 :12: Zo lachte Sara bij zichzelve, zeggende: Zal ik wellust hebben, nadat ik oud geworden ben, en mijn heer oud is?
Het zal wat zijn voor een man als hij elke dag gemeenschap heeft en hij wordt ziek en kan het niet meer of zijn vrouw wordt ziek. Of als één van de twee sterft... Zelfbeheersing is een deugd een deel van de vrucht van de Geest: Galaten 5: 22.
De man moet verstand bij zijn vrouw wonen en de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven, opdat zijn gebeden niet verhinderd worden. 1 Petrus 3 : 7
Ik denk dat als een man en vrouw zich willen onthouden, dat het inderdaad goed is om een tijd af te spreken.
Ik denk dat je dit alles niet los kunt koppelen van 1 Korinthe 13. Dat alles in liefde moet gebeuren en niet met dwang.
Want het is zaliger te geven dan te ontvangen. Hand. 20 : 35
Er wordt hier niet gesproken over NEMEN! Het gaat dus over geven en ontvangen.... Als er sprake is van NEMEN is er dan nog sprake van liefde of is het dan egoïsme?
In Efeze 5: 23 staat dat Christus de Behouder is van het lichaam (dus een man geen roofbouw plegen op zijn vrouw). Verderop staat dat de mannen hun vrouwen lief moeten hebben, zoals Christus de gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar heeft overgegeven. Dus de man moet vooral liefhebben en geven. Nemen is niet toegestaan...
Ik moet ineens denken aan David en Uria. David trok niet mee in de strijd. Hij bleef thuis, het was beter als hij mee was gegaan. Hij viel in zonde, want hij zag zijn buurvrouw zich baden en hij nam haar.
Uria daarentegen was ten strijde getrokken in gehoorzaamheid. Hij moest naar huis om te vertellen hoe het was. Hij wilde zelfs toen niet bij zijn vrouw slapen! De reden hiervoor kan zijn wat in Deut. 23: 9 staat: Hij mocht niet bij de soldaten in het kamp komen als hij onrein was. Hij zou onrein worden als hij bij zijn vrouw ging slapen! Dus Uria hield serieus rekening met Gods geboden en onthield zich daarom van gemeenschap!
Wellicht is er nog meer te schrijven, maar dan wordt het zo lang, dus ik wil het hier nu bij laten.
David_SA86
04-09-2015 / 23:29
Beste vragenstelster,

Er is maar één gebod, heb God lief boven alles met hart ziel en verstand en het tweede daaraan gelijk is heb uw naaste lief als uzelf.

Vergeet alle regels en gemiddelden zoals hierboven geschreven (sorry mensen). Je mag je man niet tekort doen, evenmin jezelf. Je zult hier je eigen weg in moeten vinden. Leg je probleem bij onze liefdevolle Vader en ga ik geloof het gesprek aan met je man. God zal je leiden!

Liefdevolle groet,
David
moedervan2
06-09-2015 / 10:54
Bij bijna ieder stel is er verschil in verlangen. Soms is het de vrouw die meer wil, soms de man. Dat doet er eigenlijk niet toe. Wat er wel toe doet, is hoe er met dat verlangen omgegaan wordt. Ik lees dat in deze de man de vrouw een schuldgevoel aan wil praten als zij niet wil. Alsof het een moeten is, alsof zij verplicht is om te vrijen. Het komt mij vreemd over dat een man van een vrijpartij kan genieten als hij zijn vrouw daarvoor onder druk heeft gezet. In mij ogen is er dan wel iets mis. Dan is de druk om te vrijen zo groot dat het een 'moeten' wordt. Dan wordt het een drammen om uiteindelijk te kunnen vrijen. Het lijkt mij goed als je dat met je man bespreekt. Jullie mogen vrijen, het moet geen moeten zijn. Zodra hij meer druk gaat uitoefenen, ga jij je meer terug trekken en zal hij nog minder krijgen wat ie wil. Zo komt je in een neerwaartse spiraal en wordt het probleem groter.
Je kunt er wel afspraken over maken. Je kunt compromissen sluiten. En wat is er mis met vluggertjes? Dat kost weinig tijd en beiden kunnen er van genieten. Je man tevreden en het kost jou geen energie. En mocht je toch eens uitgebreid willen, zal je man daar echt geen probleem van maken.
Lekkerbek
07-09-2015 / 23:33
Metgezel, ik neem aan dat je een man bent, besef je dat de vragenstelster je vrouw zou kunnen zijn? Ik vind het nogal wat om als de frequentie teveel is voor de vrouw, de Bijbel erbij te halen. Ik vind dit echt chantage! Weet je wat Bijbels is? Goed voor je vrouw te zorgen, haar steunen waar het nodig is, haar helpen, liefde geven, respect tonen! Dat is liefde! En waar liefde woont, gebiedt de Heere Zijn zegen!
Goed dat je je andere woorden, die totaal niet waar zijn, ingetrokken hebt! Wist je trouwens dat zaad 48 uur nodig heeft om weer van goede kwaliteit te zijn? Als je t dus niet wilt verspillen, vrij dan niet iedere dag ;-)!
zeeblauw
05-09-2017 / 09:08
Respect voor Metgezel dat hij probeert volgens Gods woord te leven! Het kan alleen wel gebeuren dat je je mening dan moet bij stellen, (God zij dank!) als je de op grond van Gods woord gegeven reactie leest van AHHK76. Bedankt AHHK! Maar ook bedankt Metgezel om ons te richten alleen op de Bijbel.
drj
08-09-2017 / 12:05
Moeder van 2 verwoordt het goed:
Praat met elkaar en probeer tot een oplossing te komen waarbij jullie allebei tevreden zijn. Hoe die oplossing eruit ziet is voor iedereen anders.

@AHHK76
"Het is beter iedere dag met elkaar te praten en daarnaast iedere week een keer uitgebreid de tijd te nemen voor lichamelijk intimiteit, dan andersom. Ik weet zeker dat je daar een beter huwelijk van krijgt!"

Het is altijd fijn je antwoorden te lezen die in het algemeen goed doordacht en genuanceerd zijn. Met je bovenstaande uitspraak ben ik het in principe eens, want alleen seks zonder praten (of andersom) loopt op niets uit.
Aan de ene kant is seksualiteit heel mooi en heeft vooral ook een geestelijke en liefdevolle kant, waardoor de ander zich aangenomen, geliefd en geborgen voelt. Aan de andere kant is seks ook een lichamelijk verlangen voor veel mensen, net als honger of dorst.

Omdat dat voor iedereen verschillend is, is het voor mensen die die "honger" niet of niet zo sterk voelen, moeilijk de hongerige partij te begrijpen - dat kan toch best een dagje wachten?! Voor de hongerige partij ist het ook niet altijd makkelijk te begrijpen: je bent uitgehongerd en hunkert naar eten en de ander die zegt van je te houden en de sleutel van de voorraadkast heeft zegt iets als: "neuh, je mag tot aanstaande zaterdag niks eten, want ik heb even geen honger nu.".

Samen tot een goede oplossing komen gaat alleen als je elkaar probeert te begrijpen. Daarin moet elk paar zijn eigen weg vinden.

Terug in de tijd

Wat is "trouw" eigenlijk? Mijn ouders zijn op latere leeftijd christen geworden en ik ben zelf nog niet zo heel lang ger...
geen reacties
14-07-2008
Hallo wij twee meiden van 22 hebben een vraag. Wij willen graag een keer een fotoshoot doen. Het lijkt ons leuk om een p...
5 reacties
14-07-2011
Graag zou ik deze vraag aan ds. W. Pieters willen stellen. In de reformatorische kerk is het veelal de gewoonte om bij h...
geen reacties
14-07-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering