Discussies over volwassen- cq kinderdoop

Ds. H. Korving / geen reacties

13-07-2015, 08:00

Vraag

Aan een dominee van de CGK. Deze zomer hoop ik als reisbegeleider mee te gaan met Adios Reizen, dit is een evangelische reisorganisatie. Tijdens de eerste ontmoetingen heb ik al gemerkt dat het geloof het gesprek van de dag is. Er wordt erg veel gediscussieerd over volwassen- cq kinderdoop. Ik wil me daar goed op voorbereiden en goed kunnen uitleggen wat het nu eigenlijk allemaal betekent en waar het vandaan komt. Maar zo kwam ik er achter dat er redenen in het doopformulier missen. Want als ik zo alles lees, is de eerste kinder/gezinsdoop na de uitstorting van de Heilige Geest, Hand. 2:39. Hier staat dat de belofte ook voor de kinderen is en voor het verdere nageslacht, zovelen als de Heere er toe roepen zal. Ik ben dus gedoopt omdat mijn ouders door God geroepen zijn om mij ten doop te houden en is het bijzaak dat ik schuldig geboren word. Begrijp ik dat nu verkeerd?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ja dat begrijpt u inderdaad verkeerd. Maar het is en blijft een lastige discussie en ik wens u alvast veel sterkte.

Maar het is echt een misvatting om te denken dat uw schuld bij God bijzaak is. De grond voor uw doop is gelegen in het feit dat God zo goed is dat Hij de kinderen van gelovige ouders wil betrekken in de lichtkring van Zijn genade. In Hand. 2:39 vinden we de echo van Gen. 17: “Ik zal uw God zijn en de God van uw zaad na u.” Wat een belofte! 

Dé bijbelse grond voor de kinderdoop is Gods verbond. Wat betekent het genadeverbond? Dat God een genadige verbintenis wil aangaan, waarin Hij Zijn heil belooft. Dit vinden we al in het OT, Gen. 17:7. Het teken van dit verbond was de besnijdenis.

Geldt dit nu alleen het volk Israel toen? Ja zeggen veel evangelischen en maken dus een scherpe scheiding tussen het OT ( voor Israel bedoeld) en het NT (voor de christelijke kerk). Maar God Zelf geeft aan dat Hij dit verbond -met Abraham- zal uitbreiden naar alle volken. Dat noemt het OT: het nieuwe verbond dat zal komen, Ezech. 37 e.a. Dáárover gaat het in Hand. 2: dit (in het OT al beloofde) nieuwe verbond is nu aangebroken. Dat is hetzelfde genadeverbond, maar nu breder (alle volken) en dieper (vanwege het volbrachte werk van de Heere Jezus). Nu niet meer in het teken van de schaduwen, maar in het volle licht. Om diezelfde reden kon het begeleidende teken veranderen (besnijdenis bloedig - doop onbloedig) terwijl de kerninhoud van het genadeverbond hetzelfde is en blijft. 

God sloot de kinderen niet uit van dat genadeverbond, en dat doet Hij nog steeds niet. God is de eerste. Hij vraagt naar ons en naar onze kinderen. Dat laat de kinderdoop zo mooi tot uiting komen. Het verbond bevat de belofte van het heil. Die belofte vraagt om geloof en bekering.

Ook wij erkennen dus de relatie tussen doop en geloof, alleen de volgorde is anders: ik word niet gedoopt op grond van mijn geloof (zoals de evangelischen en baptisten) maar op grond van Gods genadige belofte. Het geloof is dus wel noodzakelijk tot behoud, maar het is niet de grond van mijn behoud.

Er zou natuurlijk nog heel veel meer over te zeggen zijn, maar dat kan in het bestek van deze vragenrubriek niet. U doet er wel goed aan om goede lectuur over dit onderwerp te lezen. Mag ik een paar titels noemen: L. Floor, waarom dopen wij onze kinderen? Heerenveen 2000; J. van Bruggen, Het logo van het geloof. Over de doop. Kampen 2004; P. van der Kraan, Noem mij bij mijn diepste naam. Kampen 2010; A.J. Mensink, Genade als erfgoed. Het bijbels recht van de kinderdoop. Heerenveen 2005; H. Korving, U komt de belofte toe en uw kinderen. De kinderdoop in Bijbels licht. Heerenveen 2011.

Wellicht kunt u met uw groep afspreken dat u niet de hele vakantiereis laat beheersen door vaak vruchteloze welles-nietes discussies. U mag wel vragen waarom God de kinderen nu ineens zou willen uitsluiten, terwijl ze er in het OT bijhoorden? Als dat echt Gods bedoeling was, zouden we verwachten dat dát heel erg duidelijk geopenbaard zou worden in Hand. 2. Maar dat lees ik nergens. 

Ik hoop uw vraag zo, zij het beknopt, toch enigszins te hebben beantwoord. 

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Ps. Excuus dat de beantwoording even op zich liet wachten, maar ik was zelf al eerder op vakantie.

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

doopkinderdoopvolwassendoop
geen reacties

Terug in de tijd

Als men zegt dat geloof niet een feit is maar een aanname, gebaseerd op wat je gelooft uit de Bijbel, kan het dan tóch e...
1 reactie
11-07-2017
Gisteren vond ik in mijn onderbroek iets dat ik van vorige zwangerschappen onmiddellijk herkende als slijmprop, maar ik ...
geen reacties
11-07-2009
Ik heb een vraag die wil wil stellen aan ds. A. A. Brugge. Ds. Brugge, mijn vriendin en ik willen binnenkort gaan trouwe...
geen reacties
11-07-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering