Krank of ziek

Ds. N.P.J. Kleiberg / 2 reacties

30-06-2015, 08:04

Vraag

Aan dominee Kleiberg. U heeft in een preek weleens iets gezegd over het onderscheid tussen 'ziek' en 'krank'. Onlangs las ik in de Bijbel met uitleg dat krank daar ook in de uitleg met ziek werd uitgelegd. Ik dacht zelf nog aan dat er wel staat van de hemel, dat er niet gezegd zal worden “ík ben zíek.” Kunt u er misschien iets over schrijven?

Antwoord

Opvallend is het dat onze vaderen zowel het woord ziek als krank gebruikt hebben in de vertaling. Dat was niet voor niets. Zij deden dat op grond van de grondtekst. In het Hebreeuws is het grondwoord hetzelfde, op de verbuiging na. In het Grieks zijn het zelfs twee verschillende woorden. Het woord ziek wordt gebruikt als het gaat om “ellendig zijn, ongelukkig zijn.” Het word krank heeft een bredere betekenis: “zwak, krachteloos, behoeftig, arm, enz.” We voelen wel dat er een verschil is tussen ziek zijn, wordt menigmaal aan lichamelijke klachten gedacht bij mens en dier en krankzinnig zijn, wat een geestesgesteldheid met zich mee brengt. Ik zou voor het woord krank geen ander woord weten, maar ben van mening dat het woord ziek tekort doet aan de betekenis van het woord krank. 

Ds. N. P. J. Kleiberg

Ds. N.P.J. Kleiberg

Ds. N.P.J. Kleiberg

 • Geboortedatum:
  03-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Achterberg
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
2 reacties
Samanthi
30-06-2015 / 16:34
Ik begrijp het antwoord niet,
leviticus 12 :
2 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Wanneer een vrouw zaad gegeven, en een knechtje gebaard zal hebben, zo zal zij zeven dagen onrein zijn; volgens de dagen der afzondering harer krankheid zal zij onrein zijn.

Is krankheid niet gewoon een Oudhollands woord voor ziek zijn?
Boanerges
30-06-2015 / 19:07
Daar heb je helemaal gelijk in hoor Samanthi. Dit lijkt mij namelijk weer een typisch gevalletje van "vergeestelijking" van de Tale Kanaans.

Terug in de tijd

Ik worstel met het geloof, ik kom niet verder. Ik wil zo graag een kind van God worden (en eigenlijk toch weer niet), ma...
geen reacties
30-06-2020
Hoe reëel is de kans dat je plotseling gaat bevallen zonder dat je wist dat je zwanger was? Dit kan toch eigenlijk niet,...
1 reactie
29-06-2009
In Genesis 1:27 lezen we dat God de mens schiep naar Zijn beeld. Wat wordt hiermee bedoeld? Dat de mens gelijkenissen he...
3 reacties
29-06-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering