Vrijkomen van de zonde

Ds. P.C. van Keulen / 2 reacties

26-06-2015, 13:40

Vraag

Hier een dame die worstelt met het vrijkomen van de zonde. Een aantal keren heb ik in mijn leven een aanraking gehad met de Geest. God heeft zich aan mij geopenbaard en ik weet dat Hij werkelijk bestaat en een levende God is. Ik kom echter niet vrij... Stop met zelfmedelijden, klagen en zielig huilen, want het is een vorm van ongeloof, het geeft een gebondenheid en dan kan God helemaal niets. Maar dagelijks valt dit mij aan. Ik had een keer een moment dat ik zei: er is niets te klagen, niets te huilen en niets om zelfmedelijden te hebben en toen kwam er een kracht vrij, maar dat was eenmalig en is niet gebleven van binnen. Daarnaast loop is weg voor mijn verantwoordelijkheden in het leven en ben ik gewend om weg te kruipen achter mensen. God wil dat je niet op schepselen vertrouwt maar op Hem. Ik heb op dit moment een beschadigd hart en mijn emoties zijn weg. Ik heb geen vreugde, bij verdriet kan ik niet komen, laat staan berouw. Dat betekent dat ik doorloop met onbeleden zonden omdat ik geen hartscontact ervaar met God en als ik mijn zonden belijd, zijn het alleen maar woorden. Ik klaag steeds tegen God dat ik niets voel. God zegt dat dit een totale gerichtheid op mezelf is en niet op God is gericht. En dan krijg ik weer door mij heen dat ik mijn zonden niet belijden kan omdat ik geen enkel verdriet of berouw voel en dat het geen nut heeft. En nu zit ik al een lange tijd in die gedachten gevangen. God wil dat je eerlijk bent en je schuld opruimt, maar ik kom geen stap verder en blijf ronddraaien in een kringetje. Terwijl God mij alles heeft gegeven om eruit te komen. God zegt dat je onder het Woord moet komen. Dus heb ik een aantal bijbelteksten die ik gebruik in mijn gevecht. Ik weet dat ik eerlijk moet zijn, maar hoe moet je dat nu doen als je wegloopt, niet bij je emoties kunt komen en als bescherming jezelf afsluit en terugtrekt. Ik word er wanhopig van en word vaak boos en projecteer het op God. Zonder vreugde en emoties is het lastig leven. Ik weet dat ik onder elke omstandigheid moet danken en mij geen zorgen maken, maar wat is nu toch de stap die ik moet doen om deze vicieuze cirkel te doorbreken? Ik wil in de waarheid en het licht komen, maar het lijkt alsof er iets is wat mij tegenhoudt en het niet wil.

Antwoord

Beste vragensteller,

Ondanks de verschillende aspecten die u aangeeft in uw vraag wil ik allereerst uitgaan van de laatste zin in uw vraag, omdat ik daarin een hartenkreet lees over alles wat u hebt weergegeven.

U wilt in de waarheid en het licht komen. Bij deze woorden gaan mijn gedachten direct naar de Heere Jezus toe. Ik hoor Hem tot ieder, tot u, spreken: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven" (Joh. 14:6a), "Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben" (Joh. 8:12). En zo wil ik u vragen: Wie is Jezus voor u? Hij, Die zegt: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent (waar dan ook mee), en ik zal u rust geven?

U schrijft hierbij: het lijkt alsof er iets is wat mij tegenhoudt en het niet wil. De grote tegenhouder, de vorst van de duisternis(!) wil niet dat wij in het licht, hét Licht, komen, en hij trekt alle registers open met on-waarheid, zelfs in de mooiste bewoordingen om ons bij Jezus, het Licht, vandaan te houden. Hoe kan hij inspelen op onze gedachten en gevoelens: geen berouw (genoeg), geen verdriet (genoeg), het heeft geen nut om je zonden te belijden, loop door met onbeleden zonden, want je hebt geen hartscontact met God. Allemaal woorden van de duivel, die hij zo binnen laat komen, om u van God af te houden, van het Licht af te houden en u te laten voortgaan in de duisternis. God heeft wél hartscontact met u! Waar merkt u dat dan aan? Wel, omdat Hij u Zijn Woord geeft alsook Zijn woorden door de prediking heen, en u ook nu wijst op de Waarheid en het Licht Jezus Chistus. Dat doet Hij van harte. Moeten al de zaken die in u opkomen daar niet voor wijken? 

U bent gewend om achter mensen weg te kruipen, maar je kunt ook achter de duivel weg kruipen door te luisteren en te vallen voor zijn influisteringen die on-waarheid zijn. Hoort Hém, zegt God, Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. Hij heeft de woorden van het eeuwige leven, die Hij spreekt in dit tijdelijke leven, die Hij ook spreekt tot u! Hij is de enige en veilige schuilplaats, Jezus Christus, Die alleen het beschadigde hart kan en wil helen, en daarvoor alles gedaan heeft wat nodig was in Zijn lijden en sterven, Die de duisternis is ingegaan en uitriep: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten, "opdat wij tot God zouden genomen, en nimmermeer van Hem verlaten worden; en heeft eindelijk met Zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige Testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen Hij zei: Het is volbracht." 

Alleen in Jezus Christus vrij van zonde en schuld, vrij van die verstikkende woorden van de duivel, verlost van wanhoop; alleen in Hem de vaste grond van het behoud ondanks alle stormen die er kunnen razen in het leven en ons wel weer voor-, zij- of achterwaarts doen vallen; maar dan toch: Hij is de vaste grond, Die niet van zijn plaats gerukt kan worden; door het geloof in Hem is het: Ik heb u in beide Mijn handpalmen gegraveerd met een onuitwisbaar schrift! Ook de overblijvende zwakheid, zonden, waartegen wij ons leven lang te strijden hebben, alsook de aanvechtingen van de duivel, kunnen dat schrift niet uitwissen. In Hem alleen ligt werkelijke vreugde en maakt het 'lastig leven' tot 'lustig leven', want in Hem zingen ze wel: In de grootste smarten, blijven onze harten, in de HEER' gerust. 'k Zal Hem nooit vergeten, Hem mijn Helper heten, al mijn hoop en lust.

"Wat is nu toch de stap die ik moet doen"? Geloof alleenlijk!

Gezien ook uw woorden: geen vreugde, geen emoties, je afsluiten en terugtrekken, zouden er misschien ook (onbewust) psychische factoren mee kunnen spelen in uw denken. Het lijkt mij voor u goed om eens met iemand (predikant?) uit uw gemeente/omgeving van gedachten te wisselen over wat u bezig houdt, juist omdat deze zaken ook uw geestelijk welzijn betreffen. Ik ben mij bewust dat mijn antwoord tekort kan schieten omdat ik u verder persoonlijk niet ken, daarom is het verstandig met een vertrouwenspersoon hier eens verder over door te spreken.

Een hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Ds. P. C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

2 reacties
handelingen2_21
27-06-2015 / 00:19
hey
ik kwam een mooie preek tegen van Spurgeon over berouw
paar citaten

"Als u spijt hebt dat u niet genoeg spijt over uw zonde kunt hebben, wel, dan hebt u reeds spijt. Als u verdriet hebt omdat u niet genoeg verdriet kunt hebben, wel, dan hebt u al verdriet."

"Dat is geen hard hart, het hart dat zegt: "Heere, ik heb een hard hart; verzacht mijn hart." Het is al een zacht hart."

"Wacht niet op verschrikkingen en afschuwelijkheden, die sommigen ervaren, maar ga naar Christus zoals u bent."

"Wel, als God uw gebed zou verhoren en uw nood liet voelen, dan zou u op uw gevoelens gaan
vertrouwen en u zou geleid worden om te zeggen: "Ik vertrouw op Christus, want ik voel mijn nood." Dat zou hetzelfde zijn als om te zeggen: "Ik vertrouw mijzelf."

"Vandaag zegt Hij tegen u: "Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered zijn."

"In de eerste plaats is het een erg grote zonde om uw schuld niet te voelen en er niet over te treuren, maar het is ook één van de zonden waar Jezus verzoening voor deed aan het hout"

hier kun je hem lezen: http://www.downloadpreken.com/artikelen/A032.pdf

Ik ken je worsteling!
Zegen !
Niagara
27-06-2015 / 22:16
Ik herken deze worsteling en wil graag toevoegen dat het mij persoonlijk zeer veel geholpen heeft om te kijken naar waar ik God allemaal voor mag danken, wat hij gegeven heeft. Dit is natuurlijk zijn leven voor je geven, maar als dit te abstract lijkt zijn er ook zeer praktische dingen als voeding, kleding, onderdak, geliefden etc. Als je beseft wat God voor je doet, hoeveel hij voor je overheeft, hoeveel hij van je houdt en wat hij je allemaal geeft kun je niet anders dan droevig zijn omdat je hem teleurstelt met je zonde en je leven willen beteren. Hij houdt van je en wacht tot je naar hem toekomt. Kom in je nederige eenvoud en beken dat je het moeilijk vindt om naar hem toe te komen. Dan zal hij je te hulp schieten.

Terug in de tijd

Sommige mensen die theologie studeren of gestudeerd hebben raken hun geloof kwijt. Hoe kan dit? Ik heb weleens gehoord v...
6 reacties
25-06-2016
Dit jaar heb ik belijdeniscatechistatie gevolgd om belijdenis te doen. Dit wil ik graag. Alleen mijn vraag is: kan je we...
2 reacties
26-06-2020
Ik, 31 jaar, ben sinds vijf jaar aan de pil. Nu overweeg ik om een spiraaltje te nemen omdat ik hoorde dat dit minder ri...
geen reacties
26-06-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering