Voorbereiden op huwelijk

drs. W.H. Hoorn / 3 reacties

24-06-2015, 09:24

Vraag

Wij hebben nu een half jaar verkering. We zijn beiden al een eindje in de 30. We willen ons graag zorgvuldig voorbereiden op ons huwelijk en daarin ook samen investeren. Daarom zouden we graag eens deelnemen aan bijvoorbeeld een huwelijksvoorbereidingsweekend of zoiets dergelijks. Kunt u tips geven voor de mogelijkheden die hierin mogelijk zijn in christelijk/reformatorisch Nederland? We zijn beiden Hervormd maar kijken over kerkmuren heen. Ik stel deze vraag omdat ik het moeilijk vind om iets geschiktst te vinden.

Antwoord

Geachte vragenstell(st)er,

Vraag eens aan uw predikant/kerkenraad of er ook ergens in een gemeente binnen uw, naar ik mag aannemen PKN-classis, huwelijkscatechisatie wordt gegeven. Mocht dat niet het geval zijn, dan zou u daarvoor contact kunnen opnemen met een ander kerkgenootschap in uw regio (Chr. Ger., HHK, Ger. Gem.). Wanneer u uw beweegredenen voor deze wens duidelijk aan hen verwoordt en kenbaar maakt zal men daar waarschijnlijk weinig bezwaar tegen kunnen hebben.

Verder zijn er ook verschillende goede boeken uitgegeven over het christelijke huwelijk en een op de Bijbel gebaseerde vorming van een huwelijkse relatie en (eventueel) een gezin. Kunt u Googlen, onder “Boeken over christelijk huwelijk.” De keuze daarin laat ik aan u, want u lijkt mij oud en wijs genoeg. U kunt daarnaast ook gewoon het huwelijksformulier achter in uw kerkboek bestuderen.

Het belangrijkste is echter dat u het in deze van de Heere verwacht en het van Hem bidt of Hij de verbintenis die u uit wederzijdse liefde wenst aan te gaan nog met Zijn liefde en genade wil overschaduwen en zegenen.

Vriendelijke groeten,
Drs. W. H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

 • Geboortedatum:
  30-01-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Dedemsvaart
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Niet beroepbare kandidaat

3 reacties
Zoekster
24-06-2015 / 10:07
Via het LCJ is er een huwelijksconferentie..
http://www.lcj.nl/16-27/kpc-huwelijk

En via de EO is er ook iets. Dat heb ik pas in de EVA gelezen maar kan dat zo gauw niet vinden.

Mooi dat jullie hier tijd voor willen vrijmaken.
Veel geluk en zegen toegewenst!
VrouwkeZondernaam
24-06-2015 / 15:55
Of misschien is zoiets wat voor jullie:
http://www.abconsults.nl/huwelijk/
zie: Huwelijkspreventie
willemina
24-06-2015 / 22:16
Wij hebben in onze verkeringstijd een paar boeken gelezen die ik zeker kan aanraden:
- de vijf talen van de liefde
- twaalf dingen die je moet weten voir je gaat trouwen (g. Chapman)
- zal ik trouwen? (M. Blaine smith)

Vooral de tweede is erg leuk om samen te lezen en over door te praten :-)

Terug in de tijd

Al een hele poos, loop ik rond met vragen waar ik maar geen antwoord op krijg. Vroeger heb ik een moeilijke jeugd gehad,...
4 reacties
23-06-2012
Aan een dominee van de Gereformeerde Gemeenten. Regelmatig hoor ik de uitdrukking: "Bid: Bekeer me, zoals U al Uw volk b...
8 reacties
23-06-2010
Aan ds. Heikamp. In onze vacante gemeente zei onlangs een kandidaat dat we allemaal ons doopformulier maar boven ons bed...
4 reacties
23-06-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering