Voorbereiden op huwelijk

drs. W.H. Hoorn / 3 reacties

24-06-2015, 09:24

Vraag

Wij hebben nu een half jaar verkering. We zijn beiden al een eindje in de 30. We willen ons graag zorgvuldig voorbereiden op ons huwelijk en daarin ook samen investeren. Daarom zouden we graag eens deelnemen aan bijvoorbeeld een huwelijksvoorbereidingsweekend of zoiets dergelijks. Kunt u tips geven voor de mogelijkheden die hierin mogelijk zijn in christelijk/reformatorisch Nederland? We zijn beiden Hervormd maar kijken over kerkmuren heen. Ik stel deze vraag omdat ik het moeilijk vind om iets geschiktst te vinden.

Antwoord

Geachte vragenstell(st)er,

Vraag eens aan uw predikant/kerkenraad of er ook ergens in een gemeente binnen uw, naar ik mag aannemen PKN-classis, huwelijkscatechisatie wordt gegeven. Mocht dat niet het geval zijn, dan zou u daarvoor contact kunnen opnemen met een ander kerkgenootschap in uw regio (Chr. Ger., HHK, Ger. Gem.). Wanneer u uw beweegredenen voor deze wens duidelijk aan hen verwoordt en kenbaar maakt zal men daar waarschijnlijk weinig bezwaar tegen kunnen hebben.

Verder zijn er ook verschillende goede boeken uitgegeven over het christelijke huwelijk en een op de Bijbel gebaseerde vorming van een huwelijkse relatie en (eventueel) een gezin. Kunt u Googlen, onder “Boeken over christelijk huwelijk.” De keuze daarin laat ik aan u, want u lijkt mij oud en wijs genoeg. U kunt daarnaast ook gewoon het huwelijksformulier achter in uw kerkboek bestuderen.

Het belangrijkste is echter dat u het in deze van de Heere verwacht en het van Hem bidt of Hij de verbintenis die u uit wederzijdse liefde wenst aan te gaan nog met Zijn liefde en genade wil overschaduwen en zegenen.

Vriendelijke groeten,
Drs. W. H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

 • Geboortedatum:
  30-01-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Dedemsvaart
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Niet beroepbare kandidaat

3 reacties
Zoekster
24-06-2015 / 10:07
Via het LCJ is er een huwelijksconferentie..
http://www.lcj.nl/16-27/kpc-huwelijk

En via de EO is er ook iets. Dat heb ik pas in de EVA gelezen maar kan dat zo gauw niet vinden.

Mooi dat jullie hier tijd voor willen vrijmaken.
Veel geluk en zegen toegewenst!
VrouwkeZondernaam
24-06-2015 / 15:55
Of misschien is zoiets wat voor jullie:
http://www.abconsults.nl/huwelijk/
zie: Huwelijkspreventie
willemina
24-06-2015 / 22:16
Wij hebben in onze verkeringstijd een paar boeken gelezen die ik zeker kan aanraden:
- de vijf talen van de liefde
- twaalf dingen die je moet weten voir je gaat trouwen (g. Chapman)
- zal ik trouwen? (M. Blaine smith)

Vooral de tweede is erg leuk om samen te lezen en over door te praten :-)

Terug in de tijd

Ik ben een jonge vrouw. Ik voel mij zo verschrikkelijk eenzaam. Ik heb bijna niemand die naar mij omkijkt. Het contact m...
12 reacties
23-06-2010
Ik ben nu vijf weken zwanger en erg bang voor een miskraam. Vooral omdat ik nog niet zoveel van het kind voel, enz. Nu h...
3 reacties
23-06-2011
Ik heb nu ongeveer negen maanden verkering met echt een schat van een jongen! We houden ontzettend veel van elkaar. Maar...
1 reactie
23-06-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering