Geoefende volk

drs. I. A. Kole / geen reacties

24-06-2015, 07:57

Vraag

Er wordt in sommige kerken vaak gesproken over oefeningen, over het geoefende volk van God, enz. Waar komt deze term vandaag? Is het ook bijbels? Het klinkt alsof een sport beoefend wordt. Hoe meer je oefent, hoe beter je wordt.

Antwoord

Geoefend volk - Onderwijs in het geloof in woord en daad! Deze uitdrukking is afkomstig van de gezelschappen van gelovigen, die met elkaar spraken over het geloofsleven. Het is een mooie uitdrukking. Het geeft aan dat het geloof, dat je door de Heilige Geest als gave ontvangt (Ef.2:8-10), werkzaam moet zijn. De Bijbel spreekt over de opwas, de groei “in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus” (2 Petr. 3:18). Hoe afhankelijker we leven van de Heere, hoe meer kennis we ontvangen van onszelf en van Jezus. Jezus zegt Zelf dat de Heilige Geest “zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen” (Joh. 16: 14).

We leven in bezet gebied. De satan probeert het werk van de Heere af te breken. Maar de Heere staat in voor Zijn eigen werk: Ik heb voor u gebeden dat uw geloof zal niet zal ophouden. En voor Zijn hemelvaart zegt Jezus tegen Zijn discipelen: “Ik ben met ulieden alle dagen tot de voleinding van de wereld” (Matt. 28:20). En dat doet Hij, Hij is de Betrouwbare!

Leef dichtbij de Heere, oefen je geloof door het gebed, de overdenking van het Woord en lees voor praktijk van je leven van elke dag Matt.5:13-16 en Matt.25:32-40.

Gods zegen toegewenst!
Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

tale Kanaäns
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een jonge vrouw. Ik voel mij zo verschrikkelijk eenzaam. Ik heb bijna niemand die naar mij omkijkt. Het contact m...
12 reacties
23-06-2010
Wat zijn de vrijmetselaars precies? Verder verbaasde mij het te horen dat veel Amerikaanse presidenten dat ook waren en ...
geen reacties
23-06-2006
Ik heb luie darmen en ernstige obstipatie. Alles al geprobeerd: homeopathisch en medisch. Ik heb er nu al weken last van...
1 reactie
25-06-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering