HHK divers kerkgenootschap

ds. R.W. Mulder / 2 reacties

20-06-2015, 12:10

Vraag

Vraag aan een dominee van de Hersteld Hervormde Kerk. Zoals iedereen weet krijgt een aanstaande predikant een advies wat niet bindend is. In tegenstelling tot de andere gereformeerde kerken is dus iedereen welkom als predikant. Naar mijn mening zorgt dit helaas voor een vreselijk divers kerkgenootschap, waarbij de ene helft qua leer tegen de Ger. Gem. aan hangt en de andere helft de ‘ellende’ alleen in een aantal verplichte zondagen (HC) aan bod komt. Waarom is dit? Is het voor een zuivere leer niet beter om hier op te letten? Welke eisen zijn er en wat is in de toekomst een mogelijke oplossing? Want deze verschillen leiden onherroepelijk tot een scheuring en 2004 is helaas al pijnlijk genoeg...

Antwoord

Beste vraagsteller,

Als eerste heb ik de behoefte om uw beeld van de droevig kerkscheuring van 2004 wat te corrigeren. Deze scheuring heeft niet plaatsgevonden in het kader van de door u benoemde verschillen. Het ging om de plaats van de gereformeerde belijdenis in het geheel van de kerk. Voor degenen die niet meekonden in de nieuw ontstane kerk (PKN) was de exclusieve plaats van de gereformeerde belijdenisgeschriften het uitgangspunt. Direct na 2004 bleek dat dit een behoorlijk diverse groep predikanten was. Onder hen waren ook personen met een confessionele achtergrond. De diversiteit was weliswaar minder groot, maar m.b.t. het door u aangedragen punt van de prediking zeker niet minder groot dan voor 2004. De scheuring heeft niet plaatsgevonden op het al dan niet functioneren van het stuk van de ellende in de prediking. Uw conclusie is mijns inziens daarom niet terecht.

Er zijn nog meer redenen te noemen. Ook als er een curatorium functioneert, komen de verschillen die u constateert voor. Zeker als een kerkverband wat groter is, gaat er zich meer diversiteit openbaren. Iemand kan op het moment van toelating gewenste dingen naar voren brengen en dit later anders uitwerken in zijn prediking.

Is binnen de HHK iedereen welkom als predikant? Het antwoord is nee. Er wordt door de commissie toelating van de HHK gevraagd naar iemands roeping en geestelijk leven, maar het finale oordeel daarover is niet door mensen te geven. Bovendien wordt er ook gekeken naar capaciteiten op intellectueel en psychosociaal gebied. Op beide punten worden er studenten ‘afgewezen’ in geval er te grote en niet of moeilijk op te lossen lacunes zijn. Het ‘advies’ is in zo’n geval wel degelijk bindend en dit laat zien dat niet iedereen predikant kan worden. Het blijft overigens altijd een worsteling in hoeverre diversiteit verantwoord is. Wanneer wordt pluriformiteit pluraliteit? Het is uiteraard de verantwoordelijkheid van de kerk om toe te zien op de zuivere leer van (aanstaande) dienaren van het Woord. Is dat ook uw begeerte? De plek in de binnenkamer voor de (aanstaande) dienaren van het Woord mag bij de leden niet ontbreken en dat lijkt mij met betrekking tot uw verantwoordelijkheid de beste ‘oplossing’ van het door u aangedragen punt. 

Ds. R. W. Mulder

ds. R.W. Mulder

ds. R.W. Mulder

 • Geboortedatum:
  12-05-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

HHKpredikantschap
2 reacties
ariehamelink
21-06-2015 / 12:43
u zegt het ging om de gerf belijdenis in het geheel van de kerk .
Dus al is dat dus waar dan zit ik toch met de vraag gaat een belijdenis in de zin dus van de 3 formulieren van enigheid boven het WOORD uit dan ? .
Maken dogmatische stellingen enz het karakter van de hhk uit dan ?.
Zorgt GOD zelf niet voor de doorgang en voortgang van ZIJN WOORD ?.
Tegen alle dwalingen in mag je je de vraag stellen ligt elke stenen kerk niet buiten het paradijs ? .
Want waar het volle WOORD nog gebruikt kan worden daar is toch de bruid van CHRISTUS .
En gaat dat niet dwars door alle kerkmuren heen en ik bedoel dus niet waar de kerk is is het WOORD maar waar dat WOORD nog is daar is de KERK geen stenen gebouw dus .En ook ik vind dat er wel degelijk verschil is van geestelijke ligging van een gemeente van welke kerk dan ook ,
Want op het platteland is het vaak anders dan in grote stads gemeenten en kdacht dat de achtergronden van de dominees binnen de refo kerken totaal veschilend zijn de een is opgevoed binnen de gerf gem ik noem maar een straat bv en komt toch in de herv kerk terecht enz enz En dit vind ik nu juist het mooie van de ned herv kerk dat die ruimte aan elkaar gegund word k dacht dat dit toch ook te overwegen is wat deze vraag betrof met een hg een zerver in refo ned
NicovanderSmit
21-06-2015 / 18:37
Nu ik deze vraag en dit antwoord lees krijg ik nog meer verlangen in de Laatste Dag. Dan zullen eindelijk al de kerkverbanden ophouden, zal er geen verschil meer in leer en dogma zijn maar zal Gods kracht en waarheid overblijven.

Dan zullen allen die in Hem geloven als kinderen van 1 kerk worden samengevoegd om Hem te loven en te prijzen.

Dan hoeven we geen kandidaten meer af te wijzen die het verlangen hebben Jezus te willen dienen en volgens menselijke maatstaven worden afgewezen, dan zullen we geen discussies meer hoeven te voeren aan welke punten een preek moet voldoen.
Zullen we geen massale kerkelijke vergaderingen weer hebben waar iedereen zijn zegje moet doen. Dan zal het instituut kerken worden afgebroken maar zullen we 1 kerk overhouden.


Dan zullen we eeuwig de drie-enige God bedanken voor het verlossingswerk op Golgotha.

Geloof in Hem in Leef!
Hallelujah.

Terug in de tijd

Er is hier wel al het een en ander over geschreven, maar toch vind ik het nog steeds moeilijk. Hoe moet je omgaan met ge...
geen reacties
18-06-2007
Hoe komt het dat ik zo worstel met acceptatie? Wat kan er verkeerd zijn gegaan thuis dat dit voor mij zo teer punt is? H...
geen reacties
18-06-2007
De Europese Unie staat op het punt om het verbouwen resp. fokken van genetisch gemodificeerde organismen toe te staan. H...
5 reacties
18-06-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering