Laatste ontmoeting met de Heere

Ds. R. W. van Mourik / 2 reacties

18-06-2010, 13:30

Vraag

Een bepaalde dominee vraagt nogal eens: "Wanneer heb je de laatste ontmoeting met de Heere gehad?" Wat zou hij hier toch mee bedoelen?

Antwoord

De Heere laat Zich op heel wat manieren ontmoeten. Met name op de zondag mogen we Hem ontmoeten in de prediking van het Woord. In het bijzonder mogen we Hem ontmoeten in de bediening van de sacramenten. Daarnaast zijn er de ontmoetingen die kunnen plaatsvinden op doordeweekse dagen in het lezen van het Woord en het gebed. Ook door middel van een lied kan er een ontmoeting met God plaatsvinden. Het is zelfs zo dat we in een bijzondere ontmoeting met een persoon iets mogen ervaren van een Godsontmoeting. De Heere plaatste zo iemand op je weg en je mag daar God in ervaren.

Nu is de vraag natuurlijk wel of die ontmoetingen met de Heere zich wel als zodanig laten ervaren als ontmoetingen met God. Je kunt op de zondag onder het Woord zijn en doordeweeks met de Bijbel bezig zijn, maar toch geen levende ontmoeting met God hebben. Je kunt zelfs bidden en toch niet de ervaring hebben een echte ontmoeting te hebben tot Wie je spreekt. Vandaar die vraag van die predikant of je nu weleens zo'n ontmoeting met de Heere hebt gehad die onvergetelijk en echt was. Als een predikant dat op catechisatie of tijdens een pastoraal bezoek vraagt, kan er wellicht gesproken worden over een levende ontmoeting die er mocht zijn onder het Woord of tijdens het avondmaal. Als een predikant het op de kansel vraagt, kan er misschien teruggedacht worden aan een moment toen je stille tijd hield en de Heere Zich kennelijk aan je bekend maakte. In ieder geval is het belangrijk om zulke ontmoetingen te hebben. Voor het eerst, maar zeker ook steeds weer opnieuw. Heerlijk als je mag gewagen van ontmoetingen die je met de Heere mocht hebben waardoor je hart verheugd werd.

Ds. R. W. van Mourik, Elburg

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief
2 reacties
adriano313
19-06-2010 / 00:56
Wat zou hij er anders mee bedoelen dan hoe hij het zegt....
Wanneer heb jij (de laatste) een ontmoeting met God gehad?

Ontmoeten kan op verschillende manieren, zoals boven beschreven is. Veelal zullen kinderen van God dit ook verschillend ervaren door de (verschillende genadegaven v/d)Heilige geest .
Want die leeft en heeft er geen belang bij om kinderen van God niets te laten ervaren. Er moet immers een strijd gestreden worden...

Om dit beter te kunnen begrijpen zou jij ook eens kunnen lezen:
"Zij zochten Jezus" Het gaat over weeskinderen in China die Jezus zochten.

http://files.biddenhelpt.net/Zij_zochten_Jezus.pdf

(Bovenstaande URL kopieeren en in een nieuwe window van je browser plakken en enter)
Alphonsus
22-06-2010 / 17:43
Wanneer je (iemand) hier iets meer over wil weten m.b.t. mijn persoonlijke ervaring mail dan naar roerganger@hotmail.com

Terug in de tijd

Het ambt van een voorganger is roepingswerk. Maar van een diaken ook? En een ouderling? Het lijkt alsof diakenen redelij...
geen reacties
18-06-2007
Verlangt een dominee altijd naar de dood? Twijfelt een dominee nooit wat zijn geloof betreft? Dit zijn wat vragen die mi...
2 reacties
18-06-2012
Ik zat pas te denken... Mensen die in het Oude Testament leefden, zoals Noach en Mozes en veel meer mensen, die kwamen n...
5 reacties
19-06-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering