Naïef of gelovig vertrouwen

C.A. Hoekman / geen reacties

18-06-2015, 08:01

Vraag

Hoe kan ik weten of ik gelovig op de Heere vertrouw dat Hij alles in orde zal maken, of dat ik naïef ben?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Gelovig op de Heere vertrouwen dat Hij alles in orde zal maken, is dat nu naïviteit of is dat van de Heere! Hoe kan ik dat weten? Ik ga er vanuit dat het verlangen naar die wetenschap je worsteling is. Voorop wil ik stellen dat beantwoording van deze vraag eigenlijk niet te doen is. Antwoorden op papier kunnen soms meer problemen veroorzaken dan oplossen, daarom is een pastoraal gesprek hierover eigenlijk de enige optie. Toch waag ik een poging.

Wat is naïef zijn? Van Dale omschrijft dat als “onbedorven”, maar ook als “getuigend van beperkt begrip.” En vertrouwen als een “zich verlaten op.” Zeg ik het verkeerd wanneer naïviteit iets in zich heeft van: niet te diep nadenken over het probleem, het komt vast wel goed. Maar waar is dat dan op gebaseerd? Op je gevoel? Op je beperkte begrip?

En vertrouwen? Ik ben blij dat je het in je vraag een “gelovig vertrouwen” noemt. Eigenlijk is dat dubbel op. In de Bijbel heeft het woord geloven al in zich “vertrouwen op”. Vertrouwen op iets? Beslist niet, maar op Iemand! Het vertrouwen op God en zoals Hij Zich in Zijn Woord heeft geopenbaard. Wanneer we het over het geloof hebben, over de kracht en de uitwerking van het geloof in Gods beloften, moet je Hebreeën 11 eens lezen. Het bijbelse vertrouwen, het “zich verlaten op” heeft dus een vast fundament: het geloof in de drieënige God (zondag 7 van de HC met de verwijsteksten). 
   
Hoe weet ik nu dat ik echt gelovig op de Heere vertrouw? Dat is nu precies wat de Heilige Geest in je hart werkt als Zijn gave. Maar zeg me toch: hoe weet ik dat dan? Heel eenvoudig: uit de vruchten. De vruchten van bekering en geloof. Bekering tot God en geloof in Christus. Dat geloof heeft niets met naïviteit te maken. Dat is sterven en opstaan. Je komt jezelf tegen in je ongeloof en hoogmoed; in je -tegen je geweten in- toch vasthouden aan je (boezem)zonde. In je machteloosheid om jezelf tot Gods hoogte op te werken. Maar ook dwars door alles heen en tegelijkertijd heimwee en verlangen naar God. Je mist God en je kunt God niet missen. Je denkt toch niet dat de Heilige Geest hier stopt? Het liefste werk van de Heilige Geest is Christus onmisbaar en heerlijk maken in zondaarsharten (Joh. 16:5-15). Wat er dan gebeurt? Dan kun je niet meer wegblijven bij de Heere Jezus, je vlucht tot Hem en je krijgt houvast aan Zijn verzoenend bloed, gestort op Golgotha, ook voor jou. Dan is je zondige hart de beste aanbeveling om tot Hem te gaan en je door de Heere Jezus te laten zaligen. Is dat naïef? Wat denk je? Dat is geloven dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonden en eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Sterven en opstaan, heimwee en verlangen, strijd en overwinning, droefheid en blijdschap, zonde doen en zonde haten. Zo kijk je David in zijn hart en Petrus en Paulus en Luther en die vervolgde christen in Noord-Korea en christin in Irak, maar ook die jongere die hier zijn heimwee en verlangen naar God en Christus uitschreeuwt, en jou ook? Zien op Jezus slaat al ons zelfvertrouwen aan stukken en vindt zijn rust en vrede in Hem. Uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Schuilen bij Jezus daar ben je zelf bij, dat geeft vrede en blijdschap en een heerlijk, gelovig vertrouwen. Vast vertrouwen zelfs dat Hij alles in orde zal maken, nu en voor eeuwig.

Wat denkt je van deze Christus? Is Hij je alles? Jij en ik zijn nooit geschikt om door Hem aangenomen te worden. Maar Hij zoekt ook geen geschikte mensen, Hij zoekt zondaren. Hij zoekt jou zoals je bent, met al je zonden en zorgen. Achter Hem aan zoals de gelovigen uit Hebreeën 12:1-8. Ziende op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus. Hij alleen en Hij geheel. Dan is dat toch geen naïef gebed:

O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’;
o Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
o Geest, zend Uwe troost ons neer;
Drieënig God, U zij al d’eer.

C. A. Hoekman

C.A. Hoekman

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Ouderling Ger. Gem. Kapelle-Biezelinge
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn beste vriendin heeft zelfmoordgevoelens. Ze heeft het nooit bevestigd, maar ik weet het bijna zeker. Haar verkering...
geen reacties
17-06-2019
Over enige tijd hopen we te gaan trouwen. We hebben er goed over nagedacht en willen de eerste maanden van ons huwelijk ...
geen reacties
17-06-2008
Ik heb een voor mij op dit moment belangrijke vraag. Een tijdje geleden heb ik gesolliciteerd voor de 'functie' van kind...
geen reacties
17-06-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering