Aantal vragen over de islam

Redactie Refoweb / 15 reacties

15-06-2015, 09:31

Vraag

Ik heb een aantal vragen over de islam. Wat wil de islam bereiken? Wat is hun gedachtengoed? Was is het verschil tussen een gematigde moslim en IS? Zou u mij ook bijbelse argumenten tegen de islam kunnen geven? Waarom zou de islam niet waar zijn en het christendom wel?

Antwoord

Zie voor diverse antwoorden de tag hieronder.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

islam
15 reacties
coby
18-06-2015 / 20:59
http://janvanbarneveld.nl/publicaties/boeken/115-eindtijd-israel-en-de-islam
passantje
19-06-2015 / 09:58
Voor een poosje terug heb ik een heel (fijn) gesprek gehad met een moslim over zijn en mijn geloof en daar kwam Jezus ook ter sprake , zij zien Jezus Christus niet als Gods Zoon ,maar zij zien Hem als een profeet . En hoe komt dat ?? Wij lezen uit de bijbel het verhaal van Abraham en Sarai die op hun hoge ouderdom de beloofde zoon Isaak nog krijgen en als je daar de geslachtslijn van door loopt kom je bij het geslacht van Jezus uit en zien we dus dat Jezus Gods Zoon is , maar de koran verteld dit niet , die laat het verhaal van Sarai er tussen uit en dan krijg je Abraham heeft Hagar als vrouw en zij samen krijgen een zoon Ismael en als je dit geslacht door trekt dan kom je nooit bij het geslacht van Jezus uit , dus zodoende erkennen zij Jezus ook niet als Gods Zoon , omdat dit nu precies niet in de koran staat . De islam is dus ook vanuit de Ismaelieten ontstaan. En volgens mij heb je hier dus precies het punt vanwaar je kunt zeggen dat de islam niet het goede geloof is om bij God te komen. Wij leren dat wij door Jezus Christus bij God kunnen komen , omdat Christus voor onze zonden is gestorven en dat leren ze niet in de islam , dit is m.i. de grootste issue watwe kunnen aantonen waar het dus op struikeld , veel zaken komen wel overeen met ons christendom, maar nu net het aller belangrijkste , Jezus als Gods Zoon erkennen en geloven in Hem dat Hij voor onze zonden heeft gelden en is gestorven kent de moslim niet

En zegt Christus Zelf niet " Ik ben het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Indien gijlieden Mij gekend hadt, dan zou gij ook Mijn Vader gekend hebben ¨

Is dit niet duidelijk het bewijs als je Jezus niet erkent als Gods Zoon en niet tot Hem kan vluchten omdat je Jezus niet ziet als de Zaligmaker je uiteindelijk een geloof aanhangt die je voor eeuwig bedriegt ?
ramspol1951
25-04-2016 / 22:29
De fundamentele en centrale aannames in de Bijbel, voor Jood en Christen de kernbelijdenissen van hun geloof worden door de Islam juist ten stelligste ontkend.

Wat voor een christen de kern van hun geloof is, is voor de Islam pure blasfemie!

Ik noem ze hier:
-Niet Izaak maar Ismael heeft de zegen gekregen.
-Er is maar een God (Allah) en niet 3 zoals christenen dat geloven (God,Jezus en Maria)
-God heeft absoluut geen Zoon (nodig).
-Jezus is niet Gods Zoon, maar een profeet.
-Jezus is niet gekruizigd.

De Islam heeft haar eigen Moslim Jezus (Isa), de profeet en het maatje van de Mahdi (Islamitische messias,hoofd van het islamitisch kalifaat).
Isa zal dan in de eindtijd de Sharia wet wereldwijd gaan invoeren, in opdracht van de Mahdi.
Jeremiah
26-04-2016 / 06:27
@rampsol51

"....en niet 3 zoals christenen dat geloven (God,Jezus en Maria)"

Waar heb je het over? Er is 1 God in 3 Personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maria maakt geen deel uit van de drie-eenheid.
Duuk
27-04-2016 / 10:12
@Jeremiah:
Dat is één van de vele missers in de koran. Waarschijnlijk dacht Mohammed dat de drie-eenheid bestond uit God, Jezus en Maria. Zoiets als de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt.
ramspol1951
29-04-2016 / 00:32
In de ogen van de Islam geloven christenen in 3 goden.

Uiteraard is dat niet zo, want wij geloven in 1 God die zich op 3 verschillende manieren kan presenteren.
ramspol1951
29-04-2016 / 00:43
Volgens de Islam hebben de christenen en de joden de Bijbel vervalst.

Mohammed heeft in de grot Hira de aanvullende juiste boodschap van de Bijbel doorgekregen.

Ze zulle zeker zeggen dat zij de Bijbel geloven, maar aan de andere kant dus verwerpen. Beide is waar in de Islam, maar dat kan natuurlijk niet. Of het ene is waar en het andere een leugen of andersom.
Twee tegengestelde beweringen kunnen niet op hetzelfde moment waar zijn.

In de Islam kan dat dus wel. Dat loopt door de hele Koran en andere islam, geschiften zoals de Hadiths en de Sitah.

Voorbeelden:
-Islam is de godsdienst van vrede,even later staat in de Koran dat christenen en joden en ongelovigen gedood moet worden, omdat ze Allah niet aanvaarden.
-Vrouwen moet je eren, later staat in de koran: vrouwen moet je slaan om ze op het rechte pad te houden. Beide is waar in de Islam.
Vandaar het misleidende karakter van deze godsdienst, wat veel naievelingen in het westen niet doorzien.

Dat is het DUALISME in de hele Islam.
Duuk
29-04-2016 / 11:01
@ramspol1951
In de islam noemen ze dat abrogatie: Allah kan bepaalde zaken later vervangen door 'betere'. Dat dat in een tijdspanne van 23 jaar gebeurt is wel erg opmerkelijk voor een god die onveranderlijk en eeuwig is. Die veranderingen die bij Allah opkwamen, pasten toevalligerwijs wel heel goed in het straatje van Mohammdd.
ramspol1951
29-04-2016 / 15:08
Okay Duuk,

Ik merk al dat jij het een en ander van de Islam afweet.
Want dat verbaast me zeer van gelogen: de islam staat bij wijze van spreke op de drempel van de kerken, maar men weet er vrijwel niets van. Of te wel een gemiddelde Moslim kan ze van alles wijs maken. Dit is gedrag van de 5 dwaze meisjes die niet alert reageren op wat er in de wereld gebeurt..

Dat merk ik namelijk in de presentaties/studies die ik geef in kerken en studieclubs. Waarin ik de Eindtijdleer van de Islam (Islam is een eindtijd godsdienst) vergelijk met die van de Bijbel.
De mensen lijken wel sponzen zo zuigen ze de informatie op!!!

Ik ben ook bezig met het samenstellen van een kleine uitgave met studie vragen. Handig voor studieclubs,catechisatie en voor een ieder die snel geinformeerd (maar wel voldoende) wil worden over de Islam.

Idd abrogatie=oude teksten (de 'Mekka Koran' periode) worden ongeldig verklaard door nieuwere teksten van latere periode. Die nieuwere teksten zijn extremer in opvattingen (de 'Medina Koran' periode).

Als je het interessant vindt wil ik je de studie toe mailen. Teksten (bronnen) uit de Koran,Hadith en Sirah en Islamitische theologen enerzijds en de teksten uit de Bijbel en christelijke theologen anderzijds staan direct in de studie vermeld. Dus je hoeft niets na te slaan op te zoeken.

Keertje contacten?
mieptruus
01-05-2016 / 00:16
Galaten1:6-9
6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;
7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.
8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Islam...
Verteld door Abu Huraira:

De gezondene van Allah (Mohammed) zei:
„De meest ontzagwekkende naam op de Dag van de Opstanding, zal volgens Allah die van een man zijn, die zichzelf Malik Al-Amlak ( de koning der koningen) noemt.”

Openbaring 1:5
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.

Islam is uit de hel!!
Ze aanbidden de maan. Maan lichtdrager - Lucifer.
Alle godsdiensten hebben 1 ding gemeen en dat is werken. Hemel verdienen door werken.
ramspol1951
01-05-2016 / 11:17
Volgens de Islam zal de Messias komen in een tijd van grote chaos.
Dat is het nu, vandaar dat de verwachting wereldwijd bij 1,6 miljard Moslims hoog gespannen is op zijn komst.

Zijn naam is Al Mahdi, (12e imam) volgens Mohammed een nakomeling van hem. De Mahdi zal vanuit het noorden (op een wit paard) met een mega groot (islamitisch) leger met zwarte vlaggen het heilig land aanvallen, Israel van de kaart vegen en zich vestigen in Jerusalem op de tempelberg.
Van daaruit zal de Islam wereldwijd vrede, gerechtigheid en rijkdom brengen.

Op weg naar Jerusalem zal ter hoogte van Damascus,Jezus (Isa, de moslim Jezus) zichbij hem voegen. De Moslim Jezus is de profeet die wereldwijd de Sharia wetten zal invoeren. Hij is de leugen profeet waar Johannes over spreekt. Hij doet zich voor als het lam (onze Jezus) en zal de mensen uitleggen die hij de ware Jezus is en niet die gekruisigde. Door zijn misleiding zullen vele christenen zic tot de Islam bekeren. Zijn invloed zeer groot zijn (ook daar waarschuwt Johannes ons)

De 3e figuur in de eindtijdleer van de Islam is de Dajjal hun anti-christ. Deze anti-christ zal door het Islamitisch leger van de Mahdi verslagen worden in Israel. Deze Dajjal is een Jood kan mensen genezen en zelfs doden opwekken. Hij heeft vele volgelingen onder joden, christenen en vrouwen. Nu komt het....... deze illustere figuur is onze Jezus.....
Lecram
04-11-2016 / 13:52
@ramspol1951: ik ben wel geïnteresseerd in die studie.
Ik heb mijn zelfstudie naar de islam een tijdje laten rusten omdat ik andere prioriteiten had, maar na het lezen van het boek van Nabeel Qureshi heb ik het weer opgepakt. Ik heb aardig wat discussies met moslims op het internet en op wezenlijke vragen weten ze geen antwoord: of ze worden boos en gaan schelden, of ze laten niets meer van zich horen.

Momenteel ben ik de lezingen en debatten van Jay Smith aan het beluisteren over de historische feiten rondom het ontstaan van Islam, o.a. het debat met Shabir Ally. Ook heb ik de film van Tom Holland gezien.
Kan je de studie(s) opsturen naar: islamstudies@redupsell.nl
Bedankt!
Lecram
04-11-2016 / 14:56
Voor de duidelijkheid: Duuk=Lecram
Sammie2016
07-11-2016 / 09:03
Passantje slaat de spijker op zijn kop!
De Messias, Jezus Christus Gods zoon, komt voort uit de lijn van Abraham's (vrije) vrouw Sara (en haar zoon Isaäk) en niet uit de slavin Hagar (uit Ismaël).
Uit de lijn Ismaël kunnen alleen slaven voortkomen maar uit Isaäk.
Lees Galaten 4:22-31

God zal wraak oefenen over ongelovigen ...
1Thessalonicenzen 1:6 ... in een vlammend vuur, wanneer hij wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het goede nieuws omtrent onze Heer Jezus niet gehoorzamen
Lecram
07-11-2016 / 11:09
Een discussie over Izak of Ismael zal je niet snel winnen met de moslims. Zij geloven in de koran en daarin staat dat Ismael de opvolger is van Abraham. Ook is Ismael een profeet in hun ogen. Izak heeft helemaal geen plaats in de koran en de bijbel is vervalst zeggen ze.

Er zijn talloze argumenten te vinden dat de bijbel wel authentiek is. Sterker: er zijn vele argumenten én keiharde bewijzen te vinden dat de koran NIET authentiek is en dat zowel de koran en de islam een ontwikkeling is van enkele honderden jaren, die zich in die tijd steeds heeft aangepast aan de omstandigheden.

Er is keihard historisch en archeologisch bewijs dat Mohammed helemaal niet uit Mekka kwam, maar uit Petra, een plaats in Jordanië.

Er zijn geen complete koranische manuscripten te vinden van de eerste eeuwen na Mohammed. De paar (handvol) incomplete manuscripten die er zijn bevatten vele wezenlijk verschillen met de huidige koran.
Als je daar wat meer over weet en je gaat in gesprek met moslims hierover, vermijden ze dit onderwerp als de pest.

Interessante links hierover:
https://www.youtube.com/watch?v=jorBwia9yFw

http://simpleargumentsversusislam.blogspot.nl/2014/11/manuscript-changes-in-quran.html

http://searchformecca.com/

Terug in de tijd

Onlangs hoorde ik Maarten het Hart spreken over de Ark van Noach. De strekking was helder. Volgens het Hart klopt het ve...
geen reacties
15-06-2009
Soms voel ik mijn hart kloppen in mijn buik. Kan dit? Ik leg mijn hand soms op mijn buik en als ik er op druk, voel ik h...
geen reacties
15-06-2010
Vorige week is mijn vraag beantwoord of er een steungroep is voor vrouwen die mishandeld zijn binnen hun gezin/relatie. ...
1 reactie
15-06-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering